مونرو

Monero
نرخ فعلی:: 272.366 0.23
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 272.366 0.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 272.366 0.23
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۱:۴۶:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
272.366 01:46:42 0.377 0.14% 0.621 0.23% 0.827 0.30% 9.451 6.366
272.743 01:42:45 0.383 0.14% 0.998 0.37% 1.204 0.44% 9.074 6.743
273.126 01:38:48 0.121 0.04% 1.381 0.51% 1.587 0.58% 8.691 7.126
273.247 01:34:23 0.691 0.25% 1.502 0.55% 1.708 0.63% 8.57 7.247
272.556 01:29:10 0.699 0.26% 0.811 0.30% 1.017 0.37% 9.261 6.556
273.255 01:24:54 0.687 0.25% 1.51 0.56% 1.716 0.63% 8.562 7.255
272.568 01:20:00 0.114 0.04% 0.823 0.30% 1.029 0.38% 9.249 6.568
272.682 01:16:31 0.036 0.01% 0.937 0.34% 1.143 0.42% 9.135 6.682
272.646 01:09:40 0.977 0.36% 0.901 0.33% 1.107 0.41% 9.171 6.646
273.623 01:03:43 0.109 0.04% 1.878 0.69% 2.084 0.77% 8.194 7.623
273.732 00:53:29 2.193 0.81% 1.987 0.73% 2.193 0.81% 8.085 7.732
271.539 00:44:07 - - 0.206 0.08% - - 10.278 5.539
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی