مونرو

Monero
نرخ فعلی:: 269.554 5.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 269.554 5.77
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 269.554 5.77
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۰:۴۲:۳۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مونرو 15.7150 1.6330 145.2110 114.6540 204.0340 138.3040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 267 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.554 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 272 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.446 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 309 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.446 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 244 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.554 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی