مِربل

Merebel
نرخ فعلی:: 0.018919 9.19
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.018919 9.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.018919 9.19
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

مِربل در روز جاری

۰۲:۱۱:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.018919 02:11:29 0.0006 3.31% 0.0017 9.19% 0.0017 9.19% 0.0017 -
0.018313 02:08:49 - 0.07% 0.0023 12.80% 0.0023 12.80% 0.0023 -
0.018301 01:50:45 0.0012 6.70% 0.0024 12.87% 0.0024 12.87% 0.0023 -
0.019527 01:35:36 - 0.03% 0.0011 5.79% 0.0011 5.79% 0.0011 -
0.019522 01:28:37 - 0.16% 0.0011 5.81% 0.0011 5.81% 0.0011 -
0.019553 01:23:05 0.0012 6.70% 0.0011 5.65% 0.0011 5.65% 0.0011 -
0.018325 01:10:54 - 0.03% 0.0023 12.73% 0.0023 12.73% 0.0023 -
0.018319 01:08:07 0.0001 0.28% 0.0023 12.76% 0.0023 12.76% 0.0023 -
0.018370 00:49:58 0.0036 19.67% 0.0023 12.45% 0.0023 12.45% 0.0022 -
0.021983 00:35:11 - 0.11% 0.0013 6.42% 0.0013 6.42% 0.0014 -
0.021959 00:28:33 - 0.18% 0.0013 6.30% 0.0013 6.30% 0.0013 -
0.021920 00:19:47 0.0013 6.11% 0.0013 6.11% 0.0013 6.11% 0.0013 -
0.020657 00:14:00 - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی