لونز

Lunes
نرخ فعلی:: 0.015129 1.6
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.015129 1.6
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.015129 1.6
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لونز در روز جاری

۱۳:۳۵:۴۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.015129 13:35:49 - 0.32% 0.0002 1.60% 0.0001 0.52% 0.0014 -
0.015178 13:29:01 - 0.18% 0.0003 1.93% - 0.20% 0.0014 -
0.015205 13:20:19 - 0.26% 0.0003 2.11% - 0.02% 0.0013 -
0.015245 13:11:30 - 0.11% 0.0004 2.38% - 0.24% 0.0013 -
0.015228 13:05:43 0.0001 0.57% 0.0003 2.26% - 0.13% 0.0013 -
0.015142 12:50:30 - 0.32% 0.0003 1.69% 0.0001 0.44% 0.0014 -
0.015094 12:35:38 - 0.05% 0.0002 1.36% 0.0001 0.76% 0.0014 -
0.015087 12:29:19 - 0.11% 0.0002 1.32% 0.0001 0.80% 0.0014 -
0.015104 12:23:17 - 0.14% 0.0002 1.43% 0.0001 0.69% 0.0014 -
0.015125 12:11:20 - 0.10% 0.0002 1.57% 0.0001 0.55% 0.0014 -
0.015110 12:08:26 - 0.23% 0.0002 1.47% 0.0001 0.65% 0.0014 -
0.015144 11:49:58 - 0.13% 0.0003 1.70% 0.0001 0.42% 0.0014 -
0.015163 11:35:20 - 0.02% 0.0003 1.83% - 0.30% 0.0014 -
0.015166 11:29:12 - 0.11% 0.0003 1.85% - 0.28% 0.0014 -
0.015182 11:23:25 - 0.13% 0.0003 1.95% - 0.17% 0.0014 -
0.015162 11:11:24 - 0.08% 0.0003 1.82% - 0.30% 0.0014 -
0.015174 11:05:45 - 0.32% 0.0003 1.90% - 0.22% 0.0014 -
0.015126 10:50:33 - 0.05% 0.0002 1.58% 0.0001 0.54% 0.0014 -
0.015119 10:35:38 - 0.13% 0.0002 1.53% 0.0001 0.59% 0.0014 -
0.015139 10:29:18 0.0001 0.34% 0.0002 1.67% 0.0001 0.46% 0.0014 -
0.015190 10:20:21 - 0.07% 0.0003 2.01% - 0.12% 0.0013 -
0.015201 10:11:18 - 0.07% 0.0003 2.08% - 0.05% 0.0013 -
0.015212 10:05:43 - 0.24% 0.0003 2.16% - 0.03% 0.0013 -
0.015249 09:50:00 - 0.04% 0.0004 2.40% - 0.27% 0.0013 -
0.015243 09:35:26 - 0.09% 0.0004 2.36% - 0.23% 0.0013 -
0.015230 09:28:51 - 0.02% 0.0003 2.28% - 0.14% 0.0013 -
0.015233 09:19:59 - 0.13% 0.0003 2.30% - 0.16% 0.0013 -
0.015253 09:11:19 - 0.30% 0.0004 2.43% - 0.30% 0.0013 -
0.015208 09:05:32 - - 0.0003 2.13% - - 0.0013 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی