لایت کوین

Litecoin
نرخ فعلی:: 163.23 1.79
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 163.23 1.79

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 163.23 1.79

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد لایت کوین

۰۶:۱۹:۱۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لایت کوین 1.50 46.23 38.8213 1.4972 79.6059 137.9574

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 191 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.77 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 214 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50.77 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 191 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.77 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 172 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.77 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.37%

نقشه پراکنش جغرافیایی لایت کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی