لایت کوین

Litecoin
نرخ فعلی:: 168.698 0.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 168.698 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 168.698 0.16
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۶:۰۴:۵۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لایت کوین 0.0080 4.1160 111.9740 66.5020 124.7980 72.1180

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 170 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.302 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 179 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.302 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 231 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62.302 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 198 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.302 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی