Invictus Hyperion Fund

Invictus Hyperion Fund
نرخ فعلی:: 0.021835 5.06
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.021835 5.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.021835 5.06
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

Invictus Hyperion Fund در روز جاری

۱۴:۰۵:۵۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.021835 14:05:51 0.0012 5.36% 0.0011 5.06% 0.0011 5.06% 0.0001 -
0.023005 13:50:37 - 0.08% 0.0001 0.28% 0.0001 0.28% 0.0013 -
0.022987 13:35:49 0.0012 5.28% - 0.20% - 0.20% 0.0013 -
0.021835 13:29:01 0.0013 5.81% 0.0011 5.06% 0.0011 5.06% 0.0001 -
0.023103 13:20:19 0.0001 0.26% 0.0002 0.71% 0.0002 0.71% 0.0014 -
0.023164 13:11:30 - 0.11% 0.0002 0.98% 0.0002 0.98% 0.0014 -
0.023138 13:05:43 0.0001 0.57% 0.0002 0.86% 0.0002 0.86% 0.0014 -
0.023007 12:50:29 0.0001 0.32% 0.0001 0.29% 0.0001 0.29% 0.0013 -
0.022933 12:35:38 0.0012 5.66% - 0.03% - 0.03% 0.0012 -
0.021705 12:29:19 0.0012 5.73% 0.0012 5.69% 0.0012 5.69% - -
0.022949 12:23:17 - 0.14% - 0.04% - 0.04% 0.0012 -
0.022982 12:11:20 - 0.10% - 0.18% - 0.18% 0.0013 -
0.022958 12:08:26 0.0012 5.38% - 0.08% - 0.08% 0.0012 -
0.021785 11:49:58 0.0013 5.76% 0.0012 5.30% 0.0012 5.30% 0.0001 -
0.023039 11:35:20 - 0.02% 0.0001 0.43% 0.0001 0.43% 0.0013 -
0.023044 11:29:12 0.0012 5.51% 0.0001 0.45% 0.0001 0.45% 0.0013 -
0.021840 11:23:25 - 0.13% 0.0011 5.04% 0.0011 5.04% 0.0001 -
0.021812 11:11:24 - 0.08% 0.0011 5.17% 0.0011 5.17% 0.0001 -
0.021829 11:05:45 0.0001 0.32% 0.0011 5.09% 0.0011 5.09% 0.0001 -
0.021760 10:50:33 - 0.04% 0.0012 5.42% 0.0012 5.42% - -
0.021751 10:35:38 - 0.12% 0.0012 5.47% 0.0012 5.47% - -
0.021778 10:29:18 0.0001 0.34% 0.0012 5.34% 0.0012 5.34% 0.0001 -
0.021852 10:20:21 0.0012 5.70% 0.0011 4.98% 0.0011 4.98% 0.0001 -
0.023097 10:11:18 0.0012 5.55% 0.0002 0.68% 0.0002 0.68% 0.0014 -
0.021883 10:05:43 0.0001 0.24% 0.0011 4.83% 0.0011 4.83% 0.0002 -
0.021936 09:50:00 0.0012 5.58% 0.001 4.58% 0.001 4.58% 0.0002 -
0.023160 09:35:26 - 0.08% 0.0002 0.96% 0.0002 0.96% 0.0014 -
0.023141 09:28:51 0.0012 5.59% 0.0002 0.88% 0.0002 0.88% 0.0014 -
0.021915 09:19:59 - 0.12% 0.001 4.68% 0.001 4.68% 0.0002 -
0.021942 09:11:19 0.0012 5.31% 0.001 4.55% 0.001 4.55% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی