هایپریون

Hyperion
نرخ فعلی:: 0.001503 19.83
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.001503 19.83
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.001503 19.83
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

هایپریون در روز جاری

۱۳:۰۸:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.001503 13:08:47 0.0001 6.65% 0.0003 19.83% 0.0003 19.89% 0.0007 -
0.001603 12:50:41 - 0.12% 0.0002 12.35% 0.0002 12.41% 0.0006 -
0.001605 12:11:47 - 0.12% 0.0002 12.21% 0.0002 12.27% 0.0006 -
0.001603 12:09:01 - 0.50% 0.0002 12.35% 0.0002 12.41% 0.0006 -
0.001595 11:50:31 - 0.38% 0.0002 12.92% 0.0002 12.98% 0.0006 -
0.001601 11:23:54 - 0.06% 0.0002 12.49% 0.0002 12.55% 0.0006 -
0.001600 11:09:35 - 0.06% 0.0002 12.56% 0.0002 12.63% 0.0006 -
0.001601 10:50:34 - 0.13% 0.0002 12.49% 0.0002 12.55% 0.0006 -
0.001599 10:35:55 - 0.06% 0.0002 12.63% 0.0002 12.70% 0.0006 -
0.001600 10:11:30 - 0.06% 0.0002 12.56% 0.0002 12.63% 0.0006 -
0.001601 09:52:53 - 0.06% 0.0002 12.49% 0.0002 12.55% 0.0006 -
0.001600 09:23:11 - 0.06% 0.0002 12.56% 0.0002 12.63% 0.0006 -
0.001601 09:11:23 - 0.06% 0.0002 12.49% 0.0002 12.55% 0.0006 -
0.001600 09:08:27 - 0.06% 0.0002 12.56% 0.0002 12.63% 0.0006 -
0.001601 08:50:11 0.0001 6.18% 0.0002 12.49% 0.0002 12.55% 0.0006 -
0.001700 08:28:58 - 0.12% 0.0001 5.94% 0.0001 6% 0.0005 -
0.001702 08:23:18 - 0.06% 0.0001 5.82% 0.0001 5.88% 0.0005 -
0.001701 08:08:19 0.0001 6.45% 0.0001 5.88% 0.0001 5.94% 0.0005 -
0.001598 07:49:59 - 0.25% 0.0002 12.70% 0.0002 12.77% 0.0006 -
0.001602 07:29:09 - 0.06% 0.0002 12.42% 0.0002 12.48% 0.0006 -
0.001601 07:23:17 0.0002 12.55% 0.0002 12.49% 0.0002 12.55% 0.0006 -
0.001802 06:49:58 0.0001 5.94% - 0.06% - - 0.0004 -
0.001701 06:28:56 - 0.12% 0.0001 5.88% 0.0001 5.94% 0.0005 -
0.001703 06:23:17 - 0.06% 0.0001 5.75% 0.0001 5.81% 0.0005 -
0.001702 06:11:11 - 0.06% 0.0001 5.82% 0.0001 5.88% 0.0005 -
0.001701 05:35:16 - 0.06% 0.0001 5.88% 0.0001 5.94% 0.0005 -
0.001702 04:49:58 - 0.06% 0.0001 5.82% 0.0001 5.88% 0.0005 -
0.001703 04:35:20 - 0.06% 0.0001 5.75% 0.0001 5.81% 0.0005 -
0.001702 04:22:56 - 0.06% 0.0001 5.82% 0.0001 5.88% 0.0005 -
0.001703 04:08:01 - 0.06% 0.0001 5.75% 0.0001 5.81% 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی