گلوبال ویلیج اکوسیستم

Globalvillage Ecosystem
نرخ فعلی:: 0.000113 13.27
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000113 13.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000113 13.27
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

گلوبال ویلیج اکوسیستم در روز جاری

۱۷:۵۰:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000113 17:50:58 - 2.65% - 13.27% - 12.39% - -
0.000116 17:36:21 - 0.86% - 10.34% - 9.48% - -
0.000117 17:09:41 - 1.74% - 9.40% - 8.55% - -
0.000115 16:53:30 - 0.87% - 11.30% - 10.43% - -
0.000116 16:50:59 - 2.65% - 10.34% - 9.48% - -
0.000113 16:23:45 - 0.88% - 13.27% - 12.39% - -
0.000114 16:08:58 - 0.88% - 12.28% - 11.40% - -
0.000113 15:50:47 - 0.88% - 13.27% - 12.39% - -
0.000114 15:37:26 - 2.63% - 12.28% - 11.40% - -
0.000117 15:29:54 - 2.56% - 9.40% - 8.55% - -
0.000120 15:24:22 - 0.84% - 6.67% - 5.83% - -
0.000119 14:36:04 - 0.85% - 7.56% - 6.72% - -
0.000118 14:29:44 - 0.85% - 8.47% - 7.63% - -
0.000119 14:23:47 - 0.85% - 7.56% - 6.72% - -
0.000118 14:09:00 - 0.85% - 8.47% - 7.63% - -
0.000117 13:50:52 - 2.63% - 9.40% - 8.55% - -
0.000114 13:36:15 - 0.88% - 12.28% - 11.40% - -
0.000113 13:24:00 - 1.77% - 13.27% - 12.39% - -
0.000115 13:08:57 - 2.68% - 11.30% - 10.43% - -
0.000112 12:50:53 - 1.79% - 14.29% - 13.39% - -
0.000114 11:23:41 - 0.88% - 12.28% - 11.40% - -
0.000113 10:50:44 - 0.88% - 13.27% - 12.39% - -
0.000114 10:09:10 - 0.88% - 12.28% - 11.40% - -
0.000113 09:50:00 - 1.77% - 13.27% - 12.39% - -
0.000115 09:29:22 - 0.88% - 11.30% - 10.43% - -
0.000114 09:08:38 - 0.88% - 12.28% - 11.40% - -
0.000115 08:50:56 - 0.87% - 11.30% - 10.43% - -
0.000116 08:08:35 - 3.57% - 10.34% - 9.48% - -
0.000112 07:50:32 - 1.79% - 14.29% - 13.39% - -
0.000114 07:28:57 - 2.70% - 12.28% - 11.40% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی