اتریوم / Ethereum

Ethereum
نرخ فعلی:: 615.36 3.43
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 615.36 3.43
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 615.36 3.43
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۶:۴۵:۴۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
اتریوم / Ethereum 19.20 132.68 203.11 410.19 471.06 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 489 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 126.36 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 445 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170.36 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 397 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 218.36 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 340 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 275.36 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی