انرگو / Energo

Energo
نرخ فعلی:: 0.000387 28.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000387 28.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000387 28.57
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۴:۴۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000387 05:24:49 - 0.26% 0.0001 28.57% 0.0001 28.57% - -
0.000388 05:09:13 - 0.26% 0.0001 28.90% 0.0001 28.90% - -
0.000387 04:45:44 - 0.26% 0.0001 28.57% 0.0001 28.57% - -
0.000388 04:06:03 - 0.26% 0.0001 28.90% 0.0001 28.90% - -
0.000387 03:06:38 - 0.26% 0.0001 28.57% 0.0001 28.57% - -
0.000388 02:25:02 - 0.26% 0.0001 28.90% 0.0001 28.90% - -
0.000387 02:08:57 0.0001 28.57% 0.0001 28.57% 0.0001 28.57% - -
0.000301 00:42:15 - - - - - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی