دش / Dash

Dash
نرخ فعلی:: 70.4 4.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 70.4 4.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 70.4 4.1
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۶:۴۸:۱۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دش / Dash 2.62 2.53 18.93 7.88 0.75 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 69 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.6 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 77 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.6 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی