دش

Dash
نرخ فعلی:: 157.47 1.14
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 157.47 1.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 157.47 1.14
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۲۴:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دش 1.24 8.49 78.16 40.17 88.65 30.88

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 182 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 203 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 178 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 212 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.63%

نقشه پراکنش جغرافیایی دش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی