دش

Dash
نرخ فعلی:: 163.91 0.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 163.91 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 163.91 0.16
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۱:۲۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دش 0.18 8.28 77.13 35.09 95.62 33.06

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 185 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.09 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 206 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42.09 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 178 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.09 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 212 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.09 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.34%

نقشه پراکنش جغرافیایی دش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی