دای

Dai
نرخ فعلی:: 1.00 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.00 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.00 -
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۳۹:۳۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.00 17:39:30 0.01 1% - - - - 0.01 -
1.01 17:35:57 0.01 1% 0.01 1% 0.01 1% - 0.01
1.00 17:25:27 0.0005 0.05% - - - - 0.01 -
0.999488 17:21:48 0.0005 0.05% 0.0005 0.05% 0.0005 0.05% 0.0105 0.0005
1.00 17:18:24 0.01 1% - - - - 0.01 -
1.01 17:15:47 0.01 1% 0.01 1% 0.01 1% - 0.01
1.00 17:06:24 0.0007 0.07% - - - - 0.01 -
0.999299 17:02:28 0.0007 0.07% 0.0007 0.07% 0.0007 0.07% 0.0107 0.0007
1.00 16:55:33 0.0006 0.06% - - - - 0.01 -
0.999408 16:51:54 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0106 0.0006
1.00 16:48:26 0.0021 0.21% - - - - 0.01 -
0.997866 16:45:30 0.0021 0.21% 0.0021 0.21% 0.0021 0.21% 0.0121 0.0021
1.00 16:39:20 0.0006 0.06% - - - - 0.01 -
0.999402 16:35:43 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0106 0.0006
0.999980 16:32:48 0.002 0.20% - - - - 0.01 -
0.998006 16:29:13 0.002 0.20% 0.002 0.20% 0.002 0.20% 0.012 0.002
1.00 16:26:27 0.001 0.10% - - - - 0.01 -
0.999030 16:22:43 0.001 0.10% 0.001 0.10% 0.001 0.10% 0.011 0.001
1.00 16:04:58 0.01 1% - - - - 0.01 -
1.01 16:00:33 0.0101 1.01% 0.01 1% 0.01 1% - 0.01
0.999895 15:57:39 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0101 0.0001
1.00 15:46:30 0.0019 0.20% - - - - 0.01 -
0.998051 15:43:46 0.001 0.10% 0.0019 0.20% 0.0019 0.20% 0.0119 0.0019
0.999052 15:40:28 0.0009 0.09% 0.0009 0.09% 0.0009 0.09% 0.0109 0.0009
1.00 15:18:26 0.01 1% - - - - 0.01 -
1.01 15:15:35 0.0102 1.02% 0.01 1% 0.01 1% - 0.01
0.999811 15:11:51 0.0016 0.16% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0102 0.0002
0.998179 15:06:56 0.0018 0.18% 0.0018 0.18% 0.0018 0.18% 0.0118 0.0018
1.00 14:53:38 0.0026 0.26% - - - - 0.01 -
0.997408 14:49:34 0.001 0.10% 0.0026 0.26% 0.0026 0.26% 0.0126 0.0026
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی