سنترا لیتی

Centrality
نرخ فعلی:: 0.071483 1.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.071483 1.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.071483 1.15
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

سنترا لیتی در روز جاری

۰۲:۲۰:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.071483 02:20:32 - 0.01% 0.0008 1.15% 0.0008 1.15% 0.0033 -
0.071492 02:06:21 0.0013 1.87% 0.0008 1.13% 0.0008 1.13% 0.0032 -
0.072828 01:11:20 0.0001 0.15% 0.0005 0.73% 0.0005 0.73% 0.0019 -
0.072718 01:05:28 0.0001 0.16% 0.0004 0.57% 0.0004 0.57% 0.002 -
0.072599 00:50:26 0.0007 0.94% 0.0003 0.41% 0.0003 0.41% 0.0021 -
0.071923 00:35:09 0.0001 0.08% 0.0004 0.53% 0.0004 0.53% 0.0028 -
0.071982 00:28:59 0.0003 0.45% 0.0003 0.45% 0.0003 0.45% 0.0028 -
0.072303 00:17:16 - - - - - - 0.0024 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی