بایت کوین / Bytecoin

Bytecoin
نرخ فعلی:: 0.000358 0.28
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000358 0.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000358 0.28
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۳۲:۳۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000358 07:32:30 - 0.28% - 0.28% - - - -
0.000359 06:51:50 - 0.28% - - - 0.28% - -
0.000358 06:33:23 - 0.28% - 0.28% - - - -
0.000357 06:22:27 - 0.28% - 0.56% - 0.28% - -
0.000356 06:13:51 - 0.85% - 0.84% - 0.56% - -
0.000353 05:51:50 - 0.28% - 1.70% - 1.42% - -
0.000354 05:21:19 - 0.28% - 1.41% - 1.13% - -
0.000355 04:51:45 - 0.28% - 1.13% - 0.85% - -
0.000356 04:32:21 - 0.56% - 0.84% - 0.56% - -
0.000354 04:21:17 - 0.28% - 1.41% - 1.13% - -
0.000355 04:12:48 - 0.57% - 1.13% - 0.85% - -
0.000353 03:32:16 - 0.57% - 1.70% - 1.42% - -
0.000355 03:13:47 - 0.28% - 1.13% - 0.85% - -
0.000356 02:23:08 - 0.56% - 0.84% - 0.56% - -
0.000354 01:52:14 - 0.56% - 1.41% - 1.13% - -
0.000356 01:32:14 - 0.28% - 0.84% - 0.56% - -
0.000355 01:23:16 - 0.28% - 1.13% - 0.85% - -
0.000354 01:12:50 - 0.56% - 1.41% - 1.13% - -
0.000356 00:51:31 - 0.56% - 0.84% - 0.56% - -
0.000358 00:15:01 - - - 0.28% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی