بیت کوین

Bitcoin
نرخ فعلی:: 35,142.51 0.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 35,142.51 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 35,142.51 0.25

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

بیت کوین در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
BTC / KRW
$ 61055.22 72714000.00 KRW 464.58 M (45.14%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
BTC / USDT
$ 58929.15 58890.54 USDT 785.63 K (0.08%) 363.28 K (1.52%)
170.360 K
192.920 K
09 آذر 1400 - 19:10
SunSwap
SunSwap
sunswap
BTC / TRX
$ 35482.14 627324.08 TRX 2.00 M (0.7%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:45
آی دی سی ام
آی دی سی ام
idcm
BTC / USDT
$ 58633.59 58613.00 USDT 256.29 M (33.14%) 1.27 M (33.12%)
872.866 K
400.145 K
09 آذر 1400 - 19:27
اتومارس
اتومارس
atomars
BTC / USDT
$ 4615.33 4600.00 USDT 0.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
20 شهریور 1400 - 01:56
استلار دیسنترالایزد
استلار دیسنترالایزد
stellar-decentralized-exchange
BTC / XLM
$ 59180.42 169491.53 XLM 660.00 K (16.98%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
استکس
استکس
stex
BTC / USDT
$ 35887.60 35725.50 USDT 4.56 K (0.03%) 1.32 K (1.58%)
190.995
1.131 K
03 بهمن 1400 - 21:48
استیک کیوب
استیک کیوب
stakecube
BTC / USDC
$ 56894.96 57000.00 USDC 4.00 (0%) 80.22 (0.24%)
80.222
-
09 آذر 1400 - 19:27
استیک کیوب
استیک کیوب
stakecube
BTC / USDT
$ 57018.20 57000.00 USDT 475.00 (0.34%) 1.19 (0%)
1.192
-
09 آذر 1400 - 19:27
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BTC / TRYB
$ 35211.61 487830.50 TRYB 61.76 K (0%) 1.68 M (1.05%)
960.245 K
717.355 K
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BTC / USDT
$ 35223.00 35223.00 USDT 455.92 M (20.99%) 9.86 M (6.15%)
6.931 M
2.925 M
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BTC / EUR
$ 35266.29 31086.00 EUR 486.74 K (0.02%) 7.01 M (4.37%)
3.540 M
3.466 M
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BTC / USDT
$ 35353.62 35210.00 USDT 218.91 M (10.08%) 23.18 M (14.47%)
13.481 M
9.703 M
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BTC / BRZ
$ 30633.84 194340.00 BRZ 643.99 K (0.03%) 617.26 K (0.39%)
337.900 K
279.359 K
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BTC / USDT
$ 35268.00 35268.00 USDT 65.65 M (20.84%) 60.98 M (13.32%)
30.218 M
30.765 M
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BTC / BRZ
$ 52448.76 286245.00 BRZ 78.00 (0%) 4.04 M (0.79%)
135.664 K
3.903 M
18 آذر 1400 - 01:28
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BTC / USDT
$ 35405.70 35263.00 USDT 35.58 M (11.29%) 58.46 M (12.77%)
28.939 M
29.523 M
03 بهمن 1400 - 21:58
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BTC / EUR
$ 42587.60 37460.00 EUR 538.00 (0%) 4.98 M (0.97%)
4.842 M
135.224 K
23 دی 1400 - 06:13
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BTC / AUD
$ 41770.37 57946.00 AUD 0.00 (0%) 9.73 M (1.86%)
6.357 M
3.371 M
29 دی 1400 - 21:28
ال بانک
ال بانک
lbank
BTC / USDT
$ 58991.49 58949.05 USDT 303.21 M (61.96%) 4.69 M (22.56%)
2.368 M
2.321 M
09 آذر 1400 - 19:10
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
BTC / USDT
$ 35387.18 35252.12 USDT 318.49 M (37.28%) 1.60 M (1.12%)
861.050 K
735.910 K
03 بهمن 1400 - 21:55
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
BTC / BUSD
$ 35632.16 35319.39 BUSD 1.31 M (1.68%) 1.20 K (0.27%)
844.660
356.072
03 بهمن 1400 - 21:48
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
BTC / USDT
$ 35391.21 35255.96 USDT 6.05 M (7.73%) 122.93 K (27.49%)
41.867 K
81.064 K
03 بهمن 1400 - 21:48
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
BTC / DAI
$ 35038.61 35021.80 DAI 997.00 (0%) 6.85 K (0.01%)
6.849 K
-
03 بهمن 1400 - 21:58
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
BTC / USDC
$ 35331.14 35300.00 USDC 610.51 K (0.01%) 138.75 K (0.2%)
75.691 K
63.055 K
03 بهمن 1400 - 21:58
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
BTC / USDK
$ 35220.62 35217.10 USDK 100.20 M (1.88%) 476.89 K (0.67%)
235.889 K
241.000 K
03 بهمن 1400 - 21:58
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
BTC / USDT
$ 35338.89 35194.30 USDT 408.75 M (7.67%) 4.03 M (5.69%)
2.152 M
1.880 M
03 بهمن 1400 - 21:58
اوکی کوین
اوکی کوین
okcoin
BTC / USDT
$ 59218.90 59166.70 USDT 274.44 K (0.52%) 859.63 K (3.75%)
458.366 K
401.261 K
09 آذر 1400 - 19:10
اوکی کوین
اوکی کوین
okcoin
BTC / EUR
$ 58594.23 51867.44 EUR 78.81 K (0.15%) 367.27 K (1.6%)
175.947 K
191.322 K
09 آذر 1400 - 19:10
اوکی کوین
اوکی کوین
okcoin
BTC / USDT
$ 59041.54 59041.54 USDT 25.95 M (48.92%) 5.41 M (23.59%)
2.674 M
2.735 M
09 آذر 1400 - 19:10
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
BTC / USDT
$ 35433.81 35433.81 USDT 2.27 M (28.46%) 971.61 K (21.17%)
427.550 K
544.062 K
03 بهمن 1400 - 21:48
اکسمو
اکسمو
exmo
BTC / UAH
$ 37428.24 1060000.00 UAH 1.85 M (3.38%) 80.45 K (1.34%)
74.567 K
5.886 K
03 بهمن 1400 - 21:48
اکسمو
اکسمو
exmo
BTC / PLN
$ 47536.10 189863.00 PLN 35.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:48
اکسمو
اکسمو
exmo
BTC / USDT
$ 36593.40 36593.40 USDT 5.36 M (9.8%) 627.40 K (10.42%)
325.087 K
302.318 K
03 بهمن 1400 - 21:48
اکسمو
اکسمو
exmo
BTC / RUB
$ 35420.61 2748296.03 RUB 235.80 K (0.43%) 126.65 K (2.1%)
93.714 K
32.940 K
03 بهمن 1400 - 21:48
اکسمو
اکسمو
exmo
BTC / EUR
$ 35471.18 31266.60 EUR 849.00 K (1.55%) 253.57 K (4.21%)
140.691 K
112.874 K
03 بهمن 1400 - 21:48
اکسمو
اکسمو
exmo
BTC / USDT
$ 35546.30 35382.72 USDT 4.12 M (7.54%) 415.29 K (6.9%)
158.515 K
256.778 K
03 بهمن 1400 - 21:48
ایت بیت
ایت بیت
itbit
BTC / USDT
$ 35303.75 35303.75 USDT 13.42 M (100%) 9.34 M (100%)
5.050 M
4.289 M
03 بهمن 1400 - 21:48
این دوداکس
این دوداکس
indodax
BTC / IDR
$ 58901.00 844381000.00 IDR 6.06 M (9.67%) 1.55 M (8.51%)
827.007 K
727.426 K
09 آذر 1400 - 19:10
این دوداکس
این دوداکس
indodax
BTC / USDT
$ 58545.53 58509.00 USDT 85.19 K (0.14%) 27.30 K (0.15%)
378.057
26.919 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
BTC / NZD
$ 58955.87 86306.38 NZD 14.81 M (22.32%) 1.32 M (10.57%)
516.198 K
799.171 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
BTC / USDT
$ 58997.98 58997.98 USDT 14.82 M (22.33%) 1.81 M (14.52%)
882.524 K
924.949 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
BTC / AUD
$ 58873.84 82394.62 AUD 14.82 M (22.33%) 1.76 M (14.11%)
864.249 K
892.129 K
09 آذر 1400 - 19:10
بانککس
بانککس
bankcex
BTC / USDT
$ 35392.69 35262.29 USDT 10.29 M (46.88%) 260.04 K (10.19%)
77.796 K
182.248 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بای باکس
بای باکس
bibox
BTC / USDT
$ 58757.09 58733.40 USDT 59.46 M (38.37%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
باینانس
باینانس
binance
BTC / EUR
$ 35396.39 31200.68 EUR 83.74 M (0.53%) 2.01 M (0.32%)
1.153 M
861.165 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / USDT
$ 35406.38 35271.07 USDT 1.54 B (9.82%) 20.40 M (3.29%)
11.421 M
8.982 M
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / USDP
$ 51674.97 51529.15 USDP 2.68 M (0.01%) 497.44 K (0.06%)
237.646 K
259.794 K
15 شهریور 1400 - 08:47
باینانس
باینانس
binance
BTC / AUD
$ 35412.29 49295.36 AUD 10.08 M (0.06%) 527.43 K (0.09%)
181.661 K
345.773 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / TRY
$ 36258.74 487633.00 TRY 7.98 M (0.05%) 488.76 K (0.08%)
173.294 K
315.469 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / USDC
$ 35302.78 35271.09 USDC 61.03 M (0.39%) 5.28 M (0.85%)
3.875 M
1.410 M
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / BRL
$ 35746.21 195128.00 BRL 8.11 M (0.05%) 376.51 K (0.06%)
195.328 K
181.187 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / VAI
$ 45679.40 60270.28 VAI 192.45 K (0%) 23.54 K (0.01%)
15.830 K
7.707 K
17 شهریور 1400 - 19:48
باینانس
باینانس
binance
BTC / GBP
$ 35434.01 26138.01 GBP 7.30 M (0.05%) 681.64 K (0.11%)
382.578 K
299.064 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / RUB
$ 35408.51 2747357.00 RUB 2.15 M (0.01%) 472.19 K (0.08%)
197.310 K
274.879 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / TUSD
$ 35378.66 35233.13 TUSD 1.37 M (0.01%) 273.90 K (0.04%)
123.014 K
150.890 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / PAX
$ 49150.64 49068.20 PAX 5.27 M (0.02%) 891.84 K (0.15%)
465.809 K
426.029 K
06 شهریور 1400 - 02:48
باینانس
باینانس
binance
BTC / UAH
$ 36276.47 1027381.00 UAH 353.91 K (0%) 183.93 K (0.03%)
119.629 K
64.298 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس
باینانس
binance
BTC / DAI
$ 35290.64 35292.28 DAI 5.10 M (0.03%) 612.43 K (0.1%)
221.993 K
390.439 K
03 بهمن 1400 - 21:57
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BTC / USDT
$ 35381.31 35231.84 USDT 13.62 M (2.35%) 1.82 M (2.06%)
845.812 K
969.606 K
03 بهمن 1400 - 21:58
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BTC / BUSD
$ 35553.81 35232.98 BUSD 3.92 M (0.68%) 1.13 M (1.28%)
564.694 K
561.645 K
03 بهمن 1400 - 21:58
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BTC / USDT
$ 35206.09 35206.09 USDT 49.23 M (8.48%) 3.18 M (3.6%)
1.660 M
1.517 M
03 بهمن 1400 - 21:58
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BTC / USDC
$ 35231.53 35200.48 USDC 2.06 M (0.36%) 691.02 K (0.78%)
315.620 K
375.395 K
03 بهمن 1400 - 21:58
برزیل بیت کوین
برزیل بیت کوین
brasil-bitcoin
BTC / BRL
$ 36365.50 198508.52 BRL 80.19 K (96.32%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
بلوترید
بلوترید
bleutrade
BTC / USDT
$ 48760.85 48800.00 USDT 2.00 (100%) 12.85 K (100%)
-
12.850 K
12 مهر 1400 - 15:53
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
BTC / USDT
$ 35268.35 35268.35 USDT 1.56 M (9.4%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:58
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
BTC / USDT
$ 35399.29 35256.47 USDT 3.94 M (23.71%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:58
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
BTC / EUR
$ 35386.82 31192.24 EUR 363.11 K (2.19%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:58
بی تی سی آلفا
بی تی سی آلفا
btc-alpha
BTC / USDT
$ 35000.00 35000.00 USDT 16.00 (0%) 493.43 (0.09%)
493.430
-
03 بهمن 1400 - 20:36
بی تی سی آلفا
بی تی سی آلفا
btc-alpha
BTC / USDT
$ 35441.62 35281.72 USDT 8.97 M (54.22%) 28.07 K (7.76%)
15.819 K
12.250 K
03 بهمن 1400 - 21:55
بی تی سی باکس
بی تی سی باکس
btcbox
BTC / JPY
$ 58421.50 6648016.00 JPY 50.11 M (100%) 37.74 K (100%)
16.253 K
21.487 K
09 آذر 1400 - 19:27
بی تی سی ترک پرو
بی تی سی ترک پرو
btcturk-pro
BTC / USDT
$ 58928.14 58889.00 USDT 12.22 M (11.45%) 871.10 K (9.34%)
235.317 K
635.778 K
09 آذر 1400 - 19:10
بی تی سی مارکتس
بی تی سی مارکتس
btc-markets
BTC / AUD
$ 35586.02 49537.20 AUD 3.99 M (52.57%) 846.78 K (39.48%)
517.660 K
329.119 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بی دابلیو
بی دابلیو
bw
BTC / USDT
$ 35359.19 35243.23 USDT 12.37 M (31.51%) 19.57 K (50.28%)
12.170 K
7.403 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیت بانک
بیت بانک
bitbank
BTC / JPY
$ 35532.31 4038905.00 JPY 15.22 M (49.19%) 1.84 M (53.1%)
1.154 M
689.782 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت بی
بیت بی
bitbay
BTC / USDT
$ 36699.98 36699.98 USDT 330.00 (0%) 47.59 K (1.26%)
-
47.593 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت بی
بیت بی
bitbay
BTC / GBP
$ 38620.44 28488.49 GBP 2.69 K (0.02%) 1.31 K (0.03%)
-
1.313 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت بی
بیت بی
bitbay
BTC / USDC
$ 35589.98 35554.27 USDC 44.29 K (0.3%) 8.16 K (0.22%)
1.637 K
6.518 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت بی
بیت بی
bitbay
BTC / EUR
$ 35384.28 31190.00 EUR 2.71 M (18.52%) 392.71 K (10.36%)
241.499 K
151.209 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت بی
بیت بی
bitbay
BTC / PLN
$ 35609.95 142228.99 PLN 7.90 M (53.89%) 1.31 M (34.66%)
616.602 K
697.929 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت رو
بیت رو
bitrue
BTC / USDT
$ 35494.36 35352.19 USDT 252.48 M (19.23%) 397.95 K (1.48%)
240.386 K
157.563 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
BTC / USDT
$ 35413.64 35277.00 USDT 107.16 M (10.24%) 11.42 M (2.46%)
5.644 M
5.772 M
03 بهمن 1400 - 21:57
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
BTC / EURT
$ 35307.75 31113.00 EURT 4.84 M (0.46%) 4.27 M (0.92%)
1.984 M
2.283 M
03 بهمن 1400 - 21:57
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
BTC / JPY
$ 35347.00 4017840.50 JPY 16.06 M (1.53%) 33.10 M (7.13%)
15.047 M
18.048 M
03 بهمن 1400 - 21:57
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
BTC / EUR
$ 35312.80 31127.00 EUR 16.18 M (1.55%) 33.47 M (7.21%)
15.135 M
18.331 M
03 بهمن 1400 - 21:57
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
BTC / GBP
$ 35320.13 26054.00 GBP 10.35 M (0.99%) 31.59 M (6.81%)
14.662 M
16.925 M
03 بهمن 1400 - 21:57
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
BTC / USDT
$ 35314.00 35314.00 USDT 326.25 M (31.17%) 32.90 M (7.09%)
15.214 M
17.686 M
03 بهمن 1400 - 21:57
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
BTC / KRW
$ 36318.01 43313000.00 KRW 114.21 M (49.74%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BTC / USDT
$ 35408.24 35265.99 USDT 47.55 M (12.35%) 250.61 K (50.88%)
140.952 K
109.660 K
03 بهمن 1400 - 21:55
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BTC / RUB
$ 27755.89 1969000.00 RUB 100.00 (0%) 14.52 (0%)
-
14.516
08 آبان 1400 - 17:37
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BTC / TRY
$ 47915.83 459977.00 TRY 76.00 (0%) 1.84 K (0.16%)
-
1.836 K
09 آبان 1400 - 16:37
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
BTC / EUR
$ 58736.07 51993.00 EUR 47.85 M (14.78%) 8.89 M (32.5%)
4.100 M
4.791 M
09 آذر 1400 - 19:10
بیت پاندا
بیت پاندا
bitpanda
BTC / EUR
$ 35359.40 31168.07 EUR 10.73 M (78.56%) 460.39 K (27.87%)
368.574 K
91.818 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت پاندا
بیت پاندا
bitpanda
BTC / CHF
$ 35372.20 32249.21 CHF 173.90 K (1.27%) 92.23 K (5.58%)
53.890 K
38.339 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت پاندا
بیت پاندا
bitpanda
BTC / TRY
$ 50098.70 421766.00 TRY 19.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
03 شهریور 1400 - 15:42
بیت پاندا
بیت پاندا
bitpanda
BTC / GBP
$ 35911.31 26490.09 GBP 59.39 K (0.43%) 70.47 K (4.27%)
32.572 K
37.895 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیت کاب
بیت کاب
bitkub
BTC / THB
$ 58850.01 1984999.99 THB 16.84 M (3.91%) 1.98 M (12.91%)
1.015 M
966.446 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BTC / TRY
$ 36300.90 488200.00 TRY 190.77 K (2.88%) 114.71 (0.04%)
74.054
40.657
03 بهمن 1400 - 21:55
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BTC / USDT
$ 35425.90 35270.00 USDT 1.11 M (16.72%) 1.32 K (0.43%)
885.045
432.409
03 بهمن 1400 - 21:55
بیترکس
بیترکس
bittrex
BTC / USDT
$ 35373.20 35373.20 USDT 6.52 M (7%) 1.56 M (4.16%)
814.999 K
743.767 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیترکس
بیترکس
bittrex
BTC / EUR
$ 35457.20 31254.28 EUR 1.23 M (1.32%) 308.37 K (0.82%)
205.224 K
103.147 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیترکس
بیترکس
bittrex
BTC / USDT
$ 35515.25 35364.21 USDT 5.74 M (6.16%) 1.71 M (4.56%)
879.049 K
830.754 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / GBP
$ 35358.04 26081.97 GBP 6.11 M (1.81%) 1.32 M (2.62%)
739.112 K
583.864 K
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / PAX
$ 49084.84 49000.00 PAX 78.13 K (0.02%) 859.01 K (1.54%)
350.741 K
508.264 K
06 شهریور 1400 - 02:31
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / USDT
$ 35273.70 35273.70 USDT 95.25 M (28.25%) 6.93 M (13.71%)
3.860 M
3.071 M
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / EUR
$ 35351.85 31161.42 EUR 66.31 M (19.67%) 6.46 M (12.77%)
3.661 M
2.797 M
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / USDT
$ 35497.32 35362.08 USDT 293.21 K (0.09%) 455.98 K (0.9%)
230.422 K
225.562 K
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / USDP
$ 31510.85 31466.17 USDP 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BTC / USDC
$ 35286.45 35254.76 USDC 2.27 M (0.67%) 420.67 K (0.83%)
159.433 K
261.240 K
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتسو
بیتسو
bitso
BTC / BRL
$ 35834.03 195607.36 BRL 81.99 K (0.67%) 177.23 K (1.65%)
91.724 K
85.510 K
03 بهمن 1400 - 21:48
بیتسو
بیتسو
bitso
BTC / MXN
$ 35818.59 733346.36 MXN 4.77 M (38.82%) 1.65 M (15.42%)
324.488 K
1.328 M
03 بهمن 1400 - 21:48
بیتسو
بیتسو
bitso
BTC / USDT
$ 35395.40 35395.40 USDT 1.54 M (12.57%) 4.54 M (42.37%)
2.931 M
1.610 M
03 بهمن 1400 - 21:48
بیتسو
بیتسو
bitso
BTC / DAI
$ 34885.63 34858.36 DAI 6.02 K (0.05%) 6.33 K (0.06%)
6.325 K
-
03 بهمن 1400 - 21:48
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
BTC / USDT
$ 58515.63 58506.18 USDT 36.57 M (24.6%) 2.49 M (10%)
1.126 M
1.368 M
09 آذر 1400 - 19:27
بیتی لیشس
بیتی لیشس
bittylicious
BTC / GBP
$ 36081.92 26615.94 GBP 31.19 K (77.5%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
بیتی لیشس
بیتی لیشس
bittylicious
BTC / EUR
$ 42096.42 37106.52 EUR 96.00 (0.24%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
بیس کیو
بیس کیو
bisq
BTC / AUD
$ 65592.04 88661.10 AUD 533.00 (0.15%) 0.00 (0%)
-
-
18 آبان 1400 - 03:04
بیس کیو
بیس کیو
bisq
BTC / EUR
$ 60724.38 53753.05 EUR 58.93 K (49.07%) 17.19 K (1.51%)
910.866
16.274 K
09 آذر 1400 - 19:38
بیس کیو
بیس کیو
bisq
BTC / GBP
$ 61086.89 45867.08 GBP 12.87 K (10.72%) 5.38 K (0.47%)
-
5.376 K
09 آذر 1400 - 19:38
بیس کیو
بیس کیو
bisq
BTC / BRL
$ 62846.46 352075.85 BRL 2.83 K (2.36%) 6.66 K (0.59%)
-
6.662 K
09 آذر 1400 - 19:38
بیس کیو
بیس کیو
bisq
BTC / USDT
$ 65898.30 65898.30 USDT 29.90 K (24.9%) 28.76 K (2.53%)
-
28.765 K
09 آذر 1400 - 19:38
بیس کیو
بیس کیو
bisq
BTC / CAD
$ 59962.24 76349.61 CAD 2.16 K (1.8%) 1.50 K (0.13%)
1.499 K
-
09 آذر 1400 - 19:38
بیککس
بیککس
bkex
BTC / USDC
$ 35438.44 35402.87 USDC 26.73 M (7.47%) 325.16 K (0.86%)
194.742 K
130.419 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیککس
بیککس
bkex
BTC / DAI
$ 35400.92 35386.28 DAI 26.03 M (7.28%) 40.13 K (0.11%)
16.342 K
23.785 K
03 بهمن 1400 - 21:45
بیککس
بیککس
bkex
BTC / USDT
$ 35516.07 35371.30 USDT 20.54 M (5.74%) 2.83 M (7.5%)
1.572 M
1.259 M
03 بهمن 1400 - 21:45
بیکی
بیکی
biki
BTC / USDT
$ 60032.98 59874.67 USDT 7.00 (36.84%) 1.44 K (97.86%)
883.205
557.706
11 آبان 1400 - 05:55
تاپ بی تی سی
تاپ بی تی سی
topbtc
BTC / USDT
$ 58529.11 58512.58 USDT 120.42 M (27.08%) 30.57 K (59.93%)
18.062 K
12.508 K
09 آذر 1400 - 19:27
تایدکس
تایدکس
tidex
BTC / USDT
$ 35374.02 35214.59 USDT 86.94 K (4.95%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
تایدکس
تایدکس
tidex
BTC / USDN
$ 53344.25 61480.00 USDN 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
26 آبان 1400 - 13:34
توکنومی
توکنومی
tokenomy
BTC / USDT
$ 58796.54 58786.09 USDT 13.08 K (1.99%) 532.59 (9.57%)
-
532.588
09 آذر 1400 - 19:27
توکنومی
توکنومی
tokenomy
BTC / IDK
$ 58672.41 841104.00 IDK 28.96 K (4.4%) 583.11 (10.48%)
-
583.113
09 آذر 1400 - 19:27
جاست سواپ
جاست سواپ
justswap
BTC / TRX
$ 57260.09 581394.54 TRX 2.48 M (2.98%) 0.00 (0%)
-
-
11 آذر 1400 - 21:47
جمنای
جمنای
gemini
BTC / DAI
$ 35368.15 35297.29 DAI 4.62 K (0%) 50.57 K (0.09%)
23.846 K
26.723 K
03 بهمن 1400 - 21:45
جمنای
جمنای
gemini
BTC / USDT
$ 35364.99 35364.99 USDT 63.83 M (32.62%) 16.76 M (31.21%)
8.185 M
8.571 M
03 بهمن 1400 - 21:45
جمنای
جمنای
gemini
BTC / SGD
$ 35752.88 48078.87 SGD 3.86 M (1.97%) 655.86 K (1.22%)
287.807 K
368.053 K
03 بهمن 1400 - 21:45
جمنای
جمنای
gemini
BTC / EUR
$ 35452.82 31250.42 EUR 833.49 K (0.43%) 186.58 K (0.35%)
86.450 K
100.126 K
03 بهمن 1400 - 21:45
جمنای
جمنای
gemini
BTC / GBP
$ 35467.77 26162.91 GBP 2.30 M (1.18%) 640.89 K (1.19%)
349.436 K
291.453 K
03 بهمن 1400 - 21:45
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BTC / USDC
$ 35240.47 35207.09 USDC 2.12 K (0.33%) 29.99 K (4.22%)
14.382 K
15.612 K
03 بهمن 1400 - 21:48
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BTC / EUR
$ 35495.27 31287.84 EUR 364.32 K (56.64%) 351.64 K (49.48%)
319.386 K
32.258 K
03 بهمن 1400 - 21:48
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BTC / GBP
$ 35507.19 26191.99 GBP 10.28 K (1.6%) 18.67 K (2.63%)
13.880 K
4.786 K
03 بهمن 1400 - 21:48
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BTC / GUSD
$ 35629.71 35586.89 GUSD 489.00 (0.08%) 11.68 K (1.64%)
4.122 K
7.553 K
03 بهمن 1400 - 21:48
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BTC / XRP
$ 35751.90 58291.41 XRP 25.89 K (4.03%) 21.85 K (3.07%)
12.270 K
9.582 K
03 بهمن 1400 - 21:48
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BTC / USDC
$ 35441.97 35406.33 USDC 1.81 M (0.78%) 348.20 K (4.4%)
168.818 K
179.386 K
03 بهمن 1400 - 21:45
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BTC / BUSD
$ 35616.99 35308.32 BUSD 3.44 M (1.49%) 139.28 K (1.76%)
66.181 K
73.099 K
03 بهمن 1400 - 21:45
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BTC / USDT
$ 35505.03 35341.64 USDT 52.72 M (22.79%) 367.23 K (4.64%)
182.534 K
184.692 K
03 بهمن 1400 - 21:45
دی اف وای ان
دی اف وای ان
dfyn
BTC / ETH
$ 35376.60 14.55 ETH 148.98 K (6.41%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
BTC / USDT
$ 35451.69 35291.12 USDT 352.13 M (23.98%) 14.70 M (18.64%)
9.030 M
5.673 M
03 بهمن 1400 - 21:58
ریدییوم
ریدییوم
raydium
BTC / SRM
$ 58717.90 9976.98 SRM 3.46 K (0%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
ریدییوم
ریدییوم
raydium
BTC / USDT
$ 58490.37 58430.81 USDT 15.30 K (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
ریدییوم
ریدییوم
raydium
BTC / USDC
$ 58452.07 58625.60 USDC 86.45 K (0.04%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
زد بی
زد بی
zb-com
BTC / QC
$ 651913.12 271598.89 QC 106.97 M (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
07 مهر 1400 - 04:53
زد بی
زد بی
zb-com
BTC / USDT
$ 59003.95 58962.71 USDT 1.07 B (72.49%) 698.69 K (12.36%)
328.327 K
370.362 K
09 آذر 1400 - 19:10
زیف
زیف
zaif
BTC / JPY
$ 35453.97 4030000.00 JPY 1.10 M (26.23%) 585.49 K (39.89%)
313.420 K
272.067 K
03 بهمن 1400 - 21:48
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / USDP
$ 48925.65 48788.54 USDP 0.00 (0%) 612.37 (0.89%)
151.190
461.177
06 شهریور 1400 - 03:01
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / PAX
$ 48873.17 48788.54 PAX 0.00 (0%) 631.01 (0.96%)
150.774
480.232
06 شهریور 1400 - 02:31
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / USDP
$ 35701.58 35660.64 USDP 1.47 K (1.35%) 2.07 K (2.43%)
1.085 K
984.763
03 بهمن 1400 - 21:55
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / USDC
$ 35241.17 35211.58 USDC 38.00 (0.04%) 2.36 K (2.77%)
1.203 K
1.156 K
03 بهمن 1400 - 21:55
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / USNBT
$ 24007.50 1500000.00 USNBT 0.00 (0%) 2.55 K (3.09%)
2.546 K
-
03 بهمن 1400 - 06:54
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / TUSD
$ 35443.63 35330.43 TUSD 181.00 (0.17%) 3.49 K (4.09%)
1.202 K
2.285 K
03 بهمن 1400 - 21:55
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BTC / USDT
$ 35502.73 35502.73 USDT 1.91 K (1.76%) 4.51 K (5.28%)
1.418 K
3.088 K
03 بهمن 1400 - 21:55
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BTC / RUB
$ 36094.53 2800585.70 RUB 9.88 K (0.02%) 9.30 K (0.02%)
4.216 K
5.086 K
03 بهمن 1400 - 21:45
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BTC / GBP
$ 35607.93 26266.30 GBP 118.03 K (0.28%) 377.16 K (0.83%)
198.975 K
178.186 K
03 بهمن 1400 - 21:45
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BTC / USDT
$ 35473.56 35355.60 USDT 239.93 K (0.58%) 316.89 K (0.7%)
174.381 K
142.512 K
03 بهمن 1400 - 21:45
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BTC / EUR
$ 35476.51 31271.30 EUR 419.41 K (1.01%) 482.05 K (1.06%)
245.420 K
236.627 K
03 بهمن 1400 - 21:45
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BTC / USDT
$ 35363.50 35363.50 USDT 3.43 M (8.26%) 1.78 M (3.94%)
1.333 M
450.625 K
03 بهمن 1400 - 21:45
سیروم دکس
سیروم دکس
serum-dex
BTC / USDC
$ 35301.64 35272.00 USDC 4.85 M (9.63%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:58
سیروم دکس
سیروم دکس
serum-dex
BTC / USDT
$ 35382.22 35257.50 USDT 2.36 M (4.69%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:58
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BTC / TUSD
$ 35354.31 35190.00 TUSD 0.00 (0%) 5.22 K (3.07%)
1.766 K
3.454 K
03 بهمن 1400 - 21:48
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BTC / USDC
$ 35768.20 35736.00 USDC 23.00 (0%) 1.41 K (0.83%)
1.154 K
253.239
03 بهمن 1400 - 21:48
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BTC / RUB
$ 34519.78 2678400.00 RUB 280.00 (0.01%) 7.59 (0%)
7.594
-
03 بهمن 1400 - 21:48
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BTC / USDT
$ 35472.06 35315.00 USDT 18.18 K (0.81%) 12.45 K (7.32%)
7.200 K
5.245 K
03 بهمن 1400 - 21:48
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BTC / PAX
$ 46672.09 46590.00 PAX 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
06 شهریور 1400 - 02:31
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BTC / USDP
$ 50795.93 50502.00 USDP 21.00 (0%) 4.97 K (1.02%)
2.171 K
2.796 K
14 شهریور 1400 - 00:54
فیلیکسو
فیلیکسو
felixo
BTC / USDC
$ 46146.94 46084.00 USDC 448.89 K (4.06%) 51.66 K (10.63%)
9.420 K
42.245 K
20 مرداد 1400 - 13:19
فیلیکسو
فیلیکسو
felixo
BTC / USDT
$ 35556.31 35400.00 USDT 644.20 K (17.62%) 115.31 K (52.7%)
55.754 K
59.551 K
03 بهمن 1400 - 21:55
فیلیکسو
فیلیکسو
felixo
BTC / TRY
$ 36290.49 488060.00 TRY 758.32 K (20.74%) 30.42 K (13.9%)
18.208 K
12.208 K
03 بهمن 1400 - 21:55
لایت بیت
لایت بیت
litebit
BTC / EUR
$ 35422.43 31223.63 EUR 1.61 M (45.38%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:45
لونو
لونو
luno
BTC / IDR
$ 35799.65 513000000.00 IDR 97.23 K (0.78%) 40.35 K (2.97%)
10.596 K
29.752 K
03 بهمن 1400 - 21:48
لونو
لونو
luno
BTC / MYR
$ 36893.55 154455.00 MYR 3.61 M (28.93%) 464.15 K (34.12%)
346.320 K
117.832 K
03 بهمن 1400 - 21:48
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
BTC / EUR
$ 57019.16 50712.63 EUR 27.47 K (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 22:27
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
BTC / GBP
$ 56863.42 42516.25 GBP 513.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 22:27
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
BTC / JPY
$ 56802.63 6543210.00 JPY 5.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 20:27
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
BTC / CHF
$ 56808.79 53036.50 CHF 10.88 K (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 22:27
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
BTC / USDT
$ 56726.62 56726.62 USDT 8.44 K (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 22:27
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / SGD
$ 35278.25 47440.61 SGD 181.24 K (0.21%) 1.34 M (4.32%)
648.677 K
690.349 K
03 بهمن 1400 - 21:45
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / JPY
$ 35504.79 4035777.00 JPY 64.32 M (75.88%) 1.81 M (5.84%)
814.305 K
997.930 K
03 بهمن 1400 - 21:45
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / USDT
$ 35371.04 35371.04 USDT 2.43 M (2.86%) 2.69 M (8.67%)
1.398 M
1.292 M
03 بهمن 1400 - 21:45
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / EUR
$ 35386.87 31192.29 EUR 687.97 K (0.81%) 1.72 M (5.56%)
954.855 K
770.010 K
03 بهمن 1400 - 21:45
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / USDT
$ 35573.03 35412.04 USDT 776.98 K (0.92%) 703.26 K (2.27%)
88.364 K
614.896 K
03 بهمن 1400 - 21:45
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / DAI
$ 34997.72 35000.00 DAI 328.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 13:28
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / AUD
$ 35297.87 49136.09 AUD 717.00 (0%) 1.51 M (4.87%)
803.502 K
707.824 K
03 بهمن 1400 - 21:45
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BTC / HKD
$ 35426.68 275846.50 HKD 317.00 (0%) 1.58 M (5.08%)
636.302 K
938.910 K
03 بهمن 1400 - 21:45
مرکاتوکس
مرکاتوکس
mercatox
BTC / TUSD
$ 39755.12 39589.42 TUSD 232.14 K (1.14%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:45
مرکاتوکس
مرکاتوکس
mercatox
BTC / USDC
$ 35285.94 35254.27 USDC 241.92 K (1.19%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:45
مرکادو بیت کوین
مرکادو بیت کوین
mercado-bitcoin
BTC / BRL
$ 35819.27 195526.81 BRL 2.03 M (84.19%) 740.94 K (69.85%)
387.124 K
353.818 K
03 بهمن 1400 - 21:48
نایس هش
نایس هش
nicehash
BTC / USDC
$ 35226.77 35194.26 USDC () ()
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
نایس هش
نایس هش
nicehash
BTC / USDT
$ 35474.90 35317.25 USDT () ()
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
نواداکس
نواداکس
novadax
BTC / USDT
$ 35467.63 35323.59 USDT 73.64 K (2%) 29.27 K (5.77%)
14.859 K
14.411 K
03 بهمن 1400 - 21:48
نواداکس
نواداکس
novadax
BTC / BRL
$ 35889.70 195911.22 BRL 2.48 M (67.35%) 40.04 K (7.89%)
20.265 K
19.776 K
03 بهمن 1400 - 21:48
نواکس
نواکس
nuex
BTC / USDP
$ 58038.84 58176.87 USDP 84.56 K (8.05%) 3.83 K (4.42%)
44.921
3.788 K
09 آذر 1400 - 19:27
نواکس
نواکس
nuex
BTC / USDT
$ 59053.68 59027.91 USDT 11.76 K (1.12%) 4.56 K (5.26%)
-
4.561 K
09 آذر 1400 - 19:27
نواکس
نواکس
nuex
BTC / PAX
$ 49146.63 49190.20 PAX 564.09 K (28.04%) 15.17 K (36.55%)
1.539 K
13.633 K
06 شهریور 1400 - 02:31
نواکس
نواکس
nuex
BTC / TUSD
$ 59190.25 59263.01 TUSD 938.99 K (89.39%) 39.02 K (44.98%)
73.627
38.948 K
09 آذر 1400 - 19:27
نومینکس
نومینکس
nominex
BTC / USDT
$ 35513.85 35362.31 USDT 2.09 M (32.35%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:48
نیوکاپیتال
نیوکاپیتال
new-capital
BTC / DGB
$ 36792.72 757575.00 DGB 1.00 (0.05%) 85.60 (13.35%)
85.600
-
08 آذر 1400 - 21:57
نیوکاپیتال
نیوکاپیتال
new-capital
BTC / XEM
$ 62073.99 354609.92 XEM 1.00 (0.01%) 1.42 (0.98%)
-
1.415
24 مهر 1400 - 20:59
نیوکاپیتال
نیوکاپیتال
new-capital
BTC / DOGEC
$ 39848.30 1075268.00 DOGEC 0.00 (0%) 7.06 (1.09%)
7.056
-
08 آذر 1400 - 19:25
هات بیت
هات بیت
hotbit
BTC / USDT
$ 58624.25 58606.62 USDT 10.58 M (3.82%) 2.35 M (6.13%)
1.508 M
846.852 K
09 آذر 1400 - 19:27
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BTC / USDT
$ 35349.44 35215.72 USDT 500.81 M (20.33%) 1.05 M (1.39%)
521.840 K
528.613 K
03 بهمن 1400 - 21:58
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BTC / HUSD
$ 33370.15 35223.45 HUSD 4.29 M (0.17%) 823.73 K (1.09%)
478.874 K
344.855 K
03 بهمن 1400 - 21:58
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BTC / USDC
$ 35266.55 35234.21 USDC 4.48 M (0.18%) 394.13 K (0.52%)
322.213 K
71.914 K
03 بهمن 1400 - 21:58
هوو
هوو
hoo-com
BTC / USDT
$ 35409.48 35252.84 USDT 66.26 M (22.36%) 984.59 K (12.32%)
559.389 K
425.204 K
03 بهمن 1400 - 21:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / TUSD
$ 35422.97 35247.47 TUSD 980.83 K (0.03%) 728.68 K (0.35%)
336.956 K
391.727 K
03 بهمن 1400 - 21:58
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / EURS
$ 35781.79 31216.70 EURS 10.58 K (0%) 75.83 K (0.04%)
-
75.827 K
03 بهمن 1400 - 21:58
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / USDC
$ 35310.93 35279.15 USDC 13.14 M (0.37%) 8.68 M (4.15%)
6.898 M
1.783 M
03 بهمن 1400 - 21:58
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / GUSD
$ 36182.18 36119.13 GUSD 374.00 (0%) 202.41 K (0.11%)
-
202.413 K
03 بهمن 1400 - 02:24
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / EOSDT
$ 38160.66 36000.01 EOSDT 4.00 (0%) 3.43 (0%)
3.434
-
03 بهمن 1400 - 15:41
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / USDP
$ 47946.54 47755.97 USDP 86.83 K (0.01%) 851.66 K (0.23%)
568.666 K
282.997 K
09 شهریور 1400 - 13:47
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BTC / PAX
$ 49081.07 49025.81 PAX 153.20 K (0.01%) 928.23 K (0.25%)
467.297 K
460.935 K
06 شهریور 1400 - 02:48
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BTC / USDT
$ 35343.28 35211.50 USDT 318.22 M (44.67%) 10.44 M (10.7%)
4.396 M
6.040 M
03 بهمن 1400 - 21:58
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BTC / USDC
$ 35246.03 35216.42 USDC 798.65 K (0.11%) 3.19 M (3.27%)
2.140 M
1.046 M
03 بهمن 1400 - 21:58
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BTC / UAH
$ 36566.15 1035585.00 UAH 1.03 M (0.14%) 4.30 M (4.41%)
1.299 M
3.005 M
03 بهمن 1400 - 21:58
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BTC / TUSD
$ 35351.36 35214.90 TUSD 500.90 K (0.07%) 356.71 K (0.37%)
208.707 K
148.001 K
03 بهمن 1400 - 21:58
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BTC / EUR
$ 35350.59 31160.31 EUR 1.48 M (0.21%) 3.62 M (3.71%)
2.121 M
1.496 M
03 بهمن 1400 - 21:58
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
BTC / USDT
$ 35549.72 35414.00 USDT 111.55 K (0.43%) 307.18 K (15.07%)
155.929 K
151.253 K
03 بهمن 1400 - 21:48
پاریبو
پاریبو
paribu
BTC / TRY
$ 36146.46 486123.00 TRY 13.35 M (48.73%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:45
پروبیت
پروبیت
probit
BTC / USDT
$ 35389.93 35257.40 USDT 19.94 M (12.99%) 235.52 K (4.53%)
108.637 K
126.886 K
03 بهمن 1400 - 21:48
پریزم بیت
پریزم بیت
prizmbit
BTC / RUB
$ 69313.70 5198900.00 RUB 1.00 (50%) 2.56 K (85.38%)
-
2.556 K
03 آذر 1400 - 02:41
پریزم بیت
پریزم بیت
prizmbit
BTC / EUR
$ 45587.88 39000.00 EUR 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
01 مهر 1400 - 18:52
پریزم بیت
پریزم بیت
prizmbit
BTC / USDT
$ 54101.00 54101.00 USDT 0.00 (0%) 437.74 (100%)
437.740
-
03 آذر 1400 - 09:26
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / PAX
$ 49041.65 48956.54 PAX 3.49 K (0%) 25.24 K (0.16%)
10.759 K
14.478 K
06 شهریور 1400 - 02:31
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / DAI
$ 58556.36 58708.07 DAI 3.39 K (0%) 631.16 (0%)
269.697
361.460
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / BUSD
$ 58874.58 58723.34 BUSD 8.54 K (0%) 29.20 K (0.22%)
12.638 K
16.566 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / USDP
$ 59022.09 59064.65 USDP 1.20 K (0%) 281.35 (0%)
-
281.351
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / BNB
$ 58152.10 91.82 BNB 8.08 K (0%) 14.91 K (0.11%)
12.999 K
1.907 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / USDC
$ 58844.95 58998.47 USDC 9.35 M (5.24%) 609.82 K (4.6%)
289.847 K
319.974 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / USDT
$ 58983.57 58933.23 USDT 19.51 M (10.94%) 1.21 M (9.11%)
546.586 K
662.302 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BTC / USDJ
$ 59053.74 58987.39 USDJ 68.96 K (0.04%) 4.66 K (0.04%)
62.594
4.596 K
09 آذر 1400 - 19:10
پیمیوم
پیمیوم
paymium
BTC / EUR
$ 35525.70 31314.66 EUR 92.10 K (100%) 100.00 K (100%)
50.847 K
49.154 K
03 بهمن 1400 - 21:55
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BTC / USDT
$ 35452.44 35290.20 USDT 1.06 B (27.34%) 2.24 M (1.61%)
1.225 M
1.017 M
03 بهمن 1400 - 21:58
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BTC / USDC
$ 35310.88 35280.23 USDC 13.12 M (0.34%) 5.88 M (4.23%)
4.742 M
1.136 M
03 بهمن 1400 - 21:58
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BTC / BUSD
$ 35614.25 35301.81 BUSD 12.94 M (0.33%) 5.76 M (4.15%)
3.575 M
2.189 M
03 بهمن 1400 - 21:58
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BTC / DAI
$ 35326.02 35297.34 DAI 52.23 K (0%) 867.31 K (0.62%)
264.586 K
602.727 K
03 بهمن 1400 - 21:58
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BTC / TUSD
$ 35446.19 35269.81 TUSD 980.84 K (0.03%) 885.52 K (0.64%)
493.598 K
391.922 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کراس دکس
کراس دکس
coss-dex
BTC / USDT
$ 35393.75 35252.40 USDT 1.14 M (82.83%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:55
کراکن
کراکن
kraken
BTC / EUR
$ 35329.93 31142.10 EUR 88.56 M (9.15%) 13.19 M (5.01%)
6.789 M
6.399 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / USDT
$ 35443.94 35281.60 USDT 9.46 M (0.98%) 4.29 M (1.63%)
2.110 M
2.183 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / GBP
$ 35382.89 26100.30 GBP 9.45 M (0.98%) 2.56 M (0.97%)
1.647 M
912.879 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / USDC
$ 35293.67 35263.80 USDC 4.86 M (0.5%) 1.68 M (0.64%)
851.495 K
824.213 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / JPY
$ 35514.60 4036892.00 JPY 131.70 K (0.01%) 1.10 M (0.42%)
576.473 K
523.521 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / USDT
$ 35274.00 35274.00 USDT 100.88 M (10.43%) 11.26 M (4.28%)
5.744 M
5.512 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / AUD
$ 35528.12 49456.60 AUD 326.26 K (0.03%) 703.60 K (0.27%)
348.318 K
355.281 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / DAI
$ 35307.10 35281.80 DAI 67.98 K (0.01%) 563.82 K (0.21%)
292.661 K
271.159 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کراکن
کراکن
kraken
BTC / CAD
$ 35205.75 44289.00 CAD 1.87 M (0.19%) 1.00 M (0.38%)
438.100 K
562.377 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
BTC / USDT
$ 35512.71 35366.85 USDT 1.76 B (60.24%) 9.41 M (12.62%)
4.194 M
5.218 M
03 بهمن 1400 - 21:45
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BTC / RUB
$ 36697.61 2847379.00 RUB 7.33 K (0%) 322.94 (0%)
315.599
7.340
03 بهمن 1400 - 01:26
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BTC / BYN
$ 36702.04 94459.48 BYN 1.25 K (0%) 117.45 (0%)
-
117.447
03 بهمن 1400 - 01:26
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BTC / USDT
$ 35242.75 35242.75 USDT 154.69 M (21.36%) 13.13 M (8.95%)
6.769 M
6.362 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BTC / EUR
$ 35285.01 31102.50 EUR 6.13 M (0.85%) 18.09 M (12.34%)
8.979 M
9.116 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BTC / USDT
$ 35376.35 35240.50 USDT 16.21 K (0%) 185.70 K (0.13%)
59.753 K
125.946 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / USDP
$ 35388.00 35388.90 USDP 25.15 K (0%) 49.40 K (0.08%)
34.825 K
14.578 K
03 بهمن 1400 - 21:36
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / USDT
$ 35395.38 35260.00 USDT 373.97 M (14.67%) 1.31 M (2.14%)
498.066 K
813.095 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / UST
$ 35318.86 35227.00 UST 3.83 M (0.15%) 175.61 K (0.29%)
81.304 K
94.303 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / TUSD
$ 35606.28 35459.50 TUSD 567.00 K (0.02%) 174.28 K (0.28%)
139.849 K
34.427 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / PAX
$ 48869.11 48929.50 PAX 10.22 K (0%) 6.19 K (0.01%)
1.982 K
4.206 K
06 شهریور 1400 - 02:31
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / DAI
$ 35340.88 35330.50 DAI 87.18 K (0%) 48.99 K (0.08%)
24.056 K
24.939 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / USDP
$ 49014.93 48992.50 USDP 11.18 K (0%) 9.12 K (0.02%)
4.724 K
4.398 K
06 شهریور 1400 - 03:01
کوکوین
کوکوین
kucoin
BTC / USDC
$ 35299.09 35267.40 USDC 6.67 M (0.26%) 200.59 K (0.33%)
88.912 K
111.677 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BTC / UST
$ 35310.69 35246.56 UST 208.33 K (0%) 270.03 K (0.11%)
130.164 K
139.869 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BTC / GBP
$ 35386.58 26103.02 GBP 46.22 M (1.06%) 2.76 M (1.13%)
1.413 M
1.351 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BTC / USDT
$ 35262.44 35262.44 USDT 609.51 M (14.01%) 20.90 M (8.57%)
11.068 M
9.830 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BTC / EUR
$ 35317.75 31131.36 EUR 88.88 M (2.04%) 4.38 M (1.8%)
2.379 M
2.000 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BTC / USDT
$ 35406.64 35251.51 USDT 27.97 M (0.64%) 2.07 M (0.85%)
1.184 M
881.705 K
03 بهمن 1400 - 21:58
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BTC / USDC
$ 35309.64 35277.04 USDC 31.02 M (0.71%) 3.93 M (1.61%)
2.180 M
1.748 M
03 بهمن 1400 - 21:58
کوین تایگر
کوین تایگر
cointiger
BTC / USDT
$ 59085.19 59037.71 USDT 68.77 M (10.44%) 4.46 M (13.16%)
1.733 M
2.726 M
09 آذر 1400 - 19:10
کوین دیل
کوین دیل
coindeal
BTC / USDT
$ 35410.71 35268.03 USDT 102.47 K (1.09%) 4.60 K (1.27%)
2.291 K
2.309 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوین سوپر
کوین سوپر
coinsuper
BTC / USDT
$ 43941.20 43850.53 USDT 1.63 K (2.01%) 10.03 K (5.95%)
-
10.032 K
24 دی 1400 - 12:18
کوین سوپر
کوین سوپر
coinsuper
BTC / USDT
$ 39585.52 39585.52 USDT 276.00 (0.34%) 2.20 K (1.31%)
2.205 K
-
24 دی 1400 - 12:18
کوین فالکون
کوین فالکون
coinfalcon
BTC / USDT
$ 44719.27 44500.00 USDT 0.00 (0%) 14.42 (0.05%)
-
14.424
03 بهمن 1400 - 16:55
کوین فالکون
کوین فالکون
coinfalcon
BTC / EUR
$ 36303.45 32000.22 EUR 9.25 K (96.03%) 9.85 K (74.2%)
-
9.853 K
03 بهمن 1400 - 21:55
کوین فلور
کوین فلور
coinfloor
BTC / EUR
$ 47909.09 41317.00 EUR 12.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
11 مهر 1400 - 20:06
کوین فلور
کوین فلور
coinfloor
BTC / GBP
$ 48020.46 35290.00 GBP 770.00 (100%) 0.00 (0%)
-
-
13 مهر 1400 - 11:32
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / USDT
$ 35579.59 35443.19 USDT 1.10 M (9.32%) 672.46 K (13.55%)
313.049 K
359.414 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / JPY
$ 35429.83 4027255.62 JPY 154.16 K (1.3%) 71.90 K (1.45%)
35.951 K
35.951 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / GBP
$ 35393.93 26108.44 GBP 604.57 K (5.11%) 685.38 K (13.81%)
327.990 K
357.391 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / USDT
$ 35378.48 35378.48 USDT 1.59 M (13.41%) 397.64 K (8.01%)
390.367 K
7.277 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / USDC
$ 35419.89 35387.05 USDC 146.15 K (1.24%) 720.95 K (14.53%)
384.102 K
336.845 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / XRP
$ 35786.55 58126.86 XRP 664.23 K (5.62%) 676.38 K (13.63%)
377.773 K
298.612 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / CAD
$ 35403.65 44537.96 CAD 175.61 K (1.49%) 635.33 K (12.8%)
281.252 K
354.080 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BTC / EUR
$ 35312.49 31126.72 EUR 89.63 K (0.76%) 401.59 K (8.09%)
323.927 K
77.659 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین لیست
کوین لیست
coinlist
BTC / USDT
$ 35379.95 35379.95 USDT 884.85 K (9.8%) 1.58 M (18.87%)
931.692 K
652.343 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین لیست
کوین لیست
coinlist
BTC / USDT
$ 35514.41 35353.71 USDT 652.49 K (7.23%) 905.42 K (10.79%)
539.581 K
365.841 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین مترو
کوین مترو
coinmetro
BTC / EUR
$ 35335.43 31146.95 EUR 55.30 K (2.7%) 738.20 K (50.4%)
384.844 K
353.354 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین میت
کوین میت
coinmate
BTC / EUR
$ 35391.65 31196.50 EUR 1.26 M (60.16%) 621.09 K (41.48%)
331.599 K
289.493 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین میت
کوین میت
coinmate
BTC / CZK
$ 35231.11 758008.00 CZK 422.09 K (20.22%) 463.45 K (30.95%)
413.823 K
49.626 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین وان
کوین وان
coinone
BTC / KRW
$ 36344.01 43344000.00 KRW 44.66 M (91.64%) 0.00 (0%)
-
-
03 بهمن 1400 - 21:48
کوین وان
کوین وان
coinone
BTC / USDT
$ 41884.69 41762.31 USDT 884.56 K (15.72%) 97.78 K (8.03%)
801.841
96.982 K
20 دی 1400 - 05:31
کوینزو
کوینزو
coinzo
BTC / TRY
$ 56232.78 506168.00 TRY 1.00 (16.67%) 0.00 (0%)
-
-
21 مهر 1400 - 09:28
کوینکس
کوینکس
coinex
BTC / USDT
$ 35492.97 35345.57 USDT 23.32 M (25.72%) 1.31 M (12.28%)
606.881 K
704.288 K
03 بهمن 1400 - 21:48
کیتکس
کیتکس
catex
BTC / USDT
$ 35397.78 35255.57 USDT 15.60 M (27.93%) 117.16 K (0.32%)
404.278
116.752 K
03 بهمن 1400 - 21:48
گراویکس
گراویکس
graviex
BTC / USDT
$ 36176.88 36032.61 USDT 581.00 (0.44%) 24.99 (0.04%)
24.991
-
03 بهمن 1400 - 21:55
گراویکس
گراویکس
graviex
BTC / USDT
$ 35394.04 35394.04 USDT 54.00 (0.04%) 978.08 (1.52%)
978.077
-
03 بهمن 1400 - 21:55
گراویکس
گراویکس
graviex
BTC / RUB
$ 38408.31 2980112.60 RUB 0.00 (0%) 1.27 (0%)
-
1.274
03 بهمن 1400 - 19:36
گراویکس
گراویکس
graviex
BTC / USDC
$ 38432.61 38430.93 USDC 4.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
02 بهمن 1400 - 21:55
گراویکس
گراویکس
graviex
BTC / EUR
$ 36303.20 32000.00 EUR 0.00 (0%) 36.27 (0.06%)
36.271
-
03 بهمن 1400 - 21:16
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BTC / USDT
$ 35502.89 35337.58 USDT 39.31 M (4.52%) 626.96 K (0.39%)
307.870 K
319.090 K
03 بهمن 1400 - 21:45
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BTC / USDC
$ 46922.43 47002.33 USDC 524.00 (0%) 49.19 (0%)
11.695
37.493
06 شهریور 1400 - 07:25
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BTC / PAX
$ 13301.90 13290.43 PAX 3.00 (0%) 35.92 (0%)
35.915
-
05 شهریور 1400 - 02:56
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BTC / USDT
$ 35355.28 35355.28 USDT 9.21 M (1.06%) 329.94 K (0.2%)
188.458 K
141.478 K
03 بهمن 1400 - 21:45
یوبیت
یوبیت
yobit
BTC / USDT
$ 37091.62 37091.62 USDT 44.48 K (0.02%) 10.30 K (10.01%)
7.748 K
2.551 K
03 بهمن 1400 - 21:55
یونی سواپ (v2)
یونی سواپ (v2)
uniswap-v2
BTC / OOKS
$ 49555.25 117760.13 OOKS 239.00 (0%) 373.70 (0%)
-
373.704
17 شهریور 1400 - 01:33
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین