خبر

بیت کوین

Bitcoin
نرخ فعلی:: 27,083.79 0.16
ارزهای دیجیتال (به دلار)

نرخ فعلی: : 27,083.79 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 27,083.79 0.16

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال (به دلار)

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی