بیت کوین

Bitcoin
نرخ فعلی:: 35,341.52 0.82
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 35,341.52 0.82

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 35,341.52 0.82

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه بیت کوین

نمودار کندل‌استیک بیت کوین در روز جاری

نمودار نوسانات بیت کوین در روز جاری

مقایسه روند قیمت بیت کوین در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه بیت کوین

اندیکاتورهای بیت کوین