آرک

Ark
نرخ فعلی:: 1.70 0.59
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.70 0.59
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.70 0.59
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد آرک

۱۶:۱۹:۵۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آرک - 0.17 0.11 1.3390 1.4020 0.8712

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70%

نقشه پراکنش جغرافیایی آرک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی