آرک / Ark

Ark
نرخ فعلی:: 2.0996 4.93
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 2.0996 4.93
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.0996 4.93
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۵۴:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آرک / Ark 0.1151 0.3630 1.7386 1.7686 1.9106 1.5585

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0996 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0996 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0996 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.0996 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 109.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی