آربیدکس

Arbidex
نرخ فعلی:: 0.028823 10.97
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.028823 10.97
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.028823 10.97
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آربیدکس در روز جاری

۱۶:۱۱:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.028823 16:11:32 0.0002 0.71% 0.0032 10.97% 0.0031 10.66% 0.0035 -
0.028620 16:05:57 0.0002 0.59% 0.0034 11.76% 0.0033 11.44% 0.0038 -
0.028790 15:50:38 0.0001 0.48% 0.0032 11.10% 0.0031 10.78% 0.0036 -
0.028927 15:35:14 - 0.14% 0.0031 10.57% 0.003 10.26% 0.0034 -
0.028968 15:29:39 - 0.11% 0.003 10.42% 0.0029 10.10% 0.0034 -
0.028935 15:20:39 - 0.17% 0.0031 10.54% 0.003 10.23% 0.0034 -
0.028984 15:11:32 0.0003 0.89% 0.003 10.36% 0.0029 10.04% 0.0034 -
0.029243 15:05:47 0.0002 0.69% 0.0027 9.38% 0.0027 9.07% 0.0031 -
0.029043 14:50:33 0.0001 0.39% 0.0029 10.13% 0.0029 9.82% 0.0033 -
0.028931 14:35:34 0.0001 0.51% 0.0031 10.56% 0.003 10.25% 0.0034 -
0.029079 14:29:20 0.0002 0.64% 0.0029 10% 0.0028 9.68% 0.0033 -
0.029265 14:20:18 0.0002 0.82% 0.0027 9.30% 0.0026 8.99% 0.0031 -
0.029026 14:11:30 0.0002 0.78% 0.003 10.20% 0.0029 9.88% 0.0033 -
0.028800 14:05:59 - 0.09% 0.0032 11.06% 0.0031 10.75% 0.0036 -
0.028775 13:50:36 0.0004 1.30% 0.0032 11.16% 0.0031 10.84% 0.0036 -
0.029149 13:35:52 0.0001 0.46% 0.0028 9.73% 0.0027 9.42% 0.0032 -
0.029282 13:29:32 0.0001 0.38% 0.0027 9.23% 0.0026 8.92% 0.0031 -
0.029394 13:20:26 0.0007 2.27% 0.0026 8.82% 0.0025 8.51% 0.003 -
0.028741 13:11:46 - - 0.0032 11.29% 0.0032 10.97% 0.0036 -
0.028740 13:05:48 0.0001 0.31% 0.0032 11.29% 0.0032 10.98% 0.0036 -
0.028651 12:50:31 0.0002 0.82% 0.0033 11.64% 0.0032 11.32% 0.0037 -
0.028886 12:35:27 0.0002 0.75% 0.0031 10.73% 0.003 10.42% 0.0035 -
0.029103 12:29:25 0.0001 0.24% 0.0029 9.91% 0.0028 9.59% 0.0033 -
0.029033 12:19:57 0.0003 1.21% 0.003 10.17% 0.0029 9.86% 0.0033 -
0.028686 12:11:39 0.0001 0.48% 0.0033 11.50% 0.0032 11.19% 0.0037 -
0.028825 12:06:51 0.0001 0.24% 0.0032 10.97% 0.0031 10.65% 0.0035 -
0.028893 11:50:39 0.0001 0.39% 0.0031 10.71% 0.003 10.39% 0.0035 -
0.028780 11:35:35 - 0.14% 0.0032 11.14% 0.0031 10.82% 0.0036 -
0.028819 11:28:53 - 0.07% 0.0032 10.99% 0.0031 10.67% 0.0036 -
0.028799 11:19:58 0.0004 1.42% 0.0032 11.07% 0.0031 10.75% 0.0036 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی