APR Coin

APR Coin
نرخ فعلی:: 0.002745 14.23
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002745 14.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002745 14.23
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

APR Coin در روز جاری

۱۳:۲۹:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002745 13:29:29 - 0.33% 0.0003 14.23% 0.0003 14.47% 0.0046 -
0.002736 13:23:56 - 0.51% 0.0003 13.86% 0.0003 14.10% 0.0046 -
0.002722 13:12:00 0.0003 9.55% 0.0003 13.28% 0.0003 13.51% 0.0046 -
0.002982 12:53:44 - 0.03% 0.0006 24.09% 0.0006 24.35% 0.0044 -
0.002983 12:50:50 - 0.64% 0.0006 24.14% 0.0006 24.40% 0.0044 -
0.002964 12:36:42 - 0.41% 0.0006 23.35% 0.0006 23.60% 0.0044 -
0.002952 12:29:51 - 0.03% 0.0005 22.85% 0.0006 23.10% 0.0044 -
0.002953 12:24:05 - 0.58% 0.0006 22.89% 0.0006 23.14% 0.0044 -
0.002936 12:11:53 0.0005 18.49% 0.0005 22.18% 0.0005 22.44% 0.0044 -
0.003479 12:09:18 - 1.19% 0.0011 44.78% 0.0011 45.08% 0.0039 -
0.003438 11:53:21 - 0.17% 0.001 43.07% 0.001 43.37% 0.0039 -
0.003432 11:50:43 0.0001 1.66% 0.001 42.82% 0.001 43.12% 0.0039 -
0.003489 11:38:53 - 0.09% 0.0011 45.19% 0.0011 45.50% 0.0038 -
0.003486 11:29:30 - 0.09% 0.0011 45.07% 0.0011 45.37% 0.0038 -
0.003483 11:23:58 - 0.09% 0.0011 44.94% 0.0011 45.25% 0.0039 -
0.003486 11:12:08 0.0008 32.20% 0.0011 45.07% 0.0011 45.37% 0.0038 -
0.002637 11:09:44 - 0.34% 0.0002 9.74% 0.0002 9.97% 0.0047 -
0.002646 10:53:14 - 0.04% 0.0002 10.11% 0.0002 10.34% 0.0047 -
0.002645 10:50:45 0.0011 39.85% 0.0002 10.07% 0.0002 10.30% 0.0047 -
0.003699 10:36:00 - 0.05% 0.0013 53.93% 0.0013 54.25% 0.0036 -
0.003697 10:29:34 - 0.11% 0.0013 53.85% 0.0013 54.17% 0.0036 -
0.003693 10:23:37 - 0.22% 0.0013 53.68% 0.0013 54% 0.0036 -
0.003685 10:11:38 0.0011 41.73% 0.0013 53.35% 0.0013 53.67% 0.0036 -
0.002600 10:08:43 - 0.42% 0.0002 8.20% 0.0002 8.42% 0.0047 -
0.002589 09:52:55 - 0.04% 0.0002 7.74% 0.0002 7.96% 0.0047 -
0.002590 09:49:56 0.0002 9.38% 0.0002 7.78% 0.0002 8.01% 0.0047 -
0.002833 09:35:29 - 0.14% 0.0004 17.89% 0.0004 18.14% 0.0045 -
0.002829 09:29:27 - 0.11% 0.0004 17.73% 0.0004 17.97% 0.0045 -
0.002826 09:23:18 - 0.21% 0.0004 17.60% 0.0004 17.85% 0.0045 -
0.002832 09:11:31 0.0005 17.27% 0.0004 17.85% 0.0004 18.10% 0.0045 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی