آیون

Aion
نرخ فعلی:: 0.168141 3.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.168141 3.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.168141 3.2
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آیون در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
باینانس
باینانس
AION / USDT
$ 0.179568 0.17870000 USDT 3.28 M (0.01%) 45.30 K (0.01%)
20.809 K
24.490 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
AION / BTC
$ 0.179698 0.0000038600 BTC 755.76 K (0%) 39.43 K (0.01%)
8.603 K
30.823 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
AION / ETH
$ 0.179734 0.00005086 ETH 190.93 K (0%) 36.54 K (0.01%)
19.026 K
17.512 K
17 شهریور 1400 - 23:47
بیت رو
بیت رو
AION / BTC
$ 0.169456 0.0000027700 BTC 218.72 K (0.01%) 62.09 K (0.19%)
16.841 K
45.251 K
06 آبان 1400 - 20:26
بیت هامب
بیت هامب
AION / KRW
$ 0.172834 201.90 KRW () ()
-
-
06 آبان 1400 - 20:33
بیت ویوو
بیت ویوو
AION / EUR
$ 0.167713 0.14465000 EUR 280.00 K (0.04%) 104.64 K (0.39%)
85.077 K
19.566 K
06 آبان 1400 - 20:57
بیلاکسی
بیلاکسی
AION / BTC
$ 0.199304 0.0000041000 BTC 0.00 (0%) 36.35 K (0.28%)
-
36.351 K
06 شهریور 1400 - 20:01
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
AION / BTC
$ 0.195933 0.0000034600 BTC 1.00 (0%) 1.76 K (1.4%)
-
1.762 K
19 مهر 1400 - 10:37
لاتوکن
لاتوکن
AION / BTC
$ 0.188085 0.0000029600 BTC 5.31 K (0.01%) 1.80 K (0.01%)
-
1.805 K
03 آبان 1400 - 20:06
لاتوکن
لاتوکن
AION / ETH
$ 0.169474 0.00004050 ETH 978.00 (0%) 350.94 (0%)
217.359
133.580
06 آبان 1400 - 20:26
وزیرکس
وزیرکس
AION / USDT
$ 0.175121 0.17500000 USDT 7.67 K (0%) 3.67 K (0.46%)
3.665 K
0.142
06 آبان 1400 - 20:33
کوکوین
کوکوین
AION / ETH
$ 0.166685 0.00003990 ETH 9.50 K (0%) 7.65 K (0.01%)
7.394 K
260.525
06 آبان 1400 - 20:40
کوکوین
کوکوین
AION / BTC
$ 0.168949 0.0000027600 BTC 27.86 K (0%) 1.08 K (0%)
475.907
608.750
06 آبان 1400 - 20:40
کوین بن
کوین بن
AION / BTC
$ 0.142831 0.0000033900 BTC 1.31 M (0.13%) 795.86 (0.01%)
462.581
333.283
31 شهریور 1400 - 05:58
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی