الف

aelf
نرخ فعلی:: 0.577235 7.32
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.577235 7.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.577235 7.32
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۴۵:۵۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.577235 20:45:53 0.0011 0.19% 0.0423 7.32% 0.0436 7.55% 0.2486 0.4228
0.578329 20:43:00 0.0002 0.04% 0.0412 7.12% 0.0425 7.34% 0.2475 0.4217
0.578087 20:40:53 0.0003 0.05% 0.0414 7.17% 0.0427 7.39% 0.2477 0.4219
0.577815 20:38:52 0.0009 0.16% 0.0417 7.22% 0.043 7.44% 0.248 0.4222
0.578763 20:35:26 0.0011 0.19% 0.0407 7.04% 0.042 7.26% 0.247 0.4212
0.579838 20:30:36 0.0003 0.04% 0.0397 6.84% 0.041 7.06% 0.246 0.4202
0.579583 20:27:15 0.0007 0.12% 0.0399 6.89% 0.0412 7.11% 0.2462 0.4204
0.578906 20:24:19 0.0018 0.31% 0.0406 7.01% 0.0419 7.24% 0.2469 0.4211
0.580677 20:20:02 0.0008 0.14% 0.0388 6.69% 0.0401 6.91% 0.2451 0.4193
0.581486 20:17:16 0.0009 0.16% 0.038 6.54% 0.0393 6.76% 0.2443 0.4185
0.582432 20:12:36 0.001 0.18% 0.0371 6.37% 0.0384 6.59% 0.2434 0.4176
0.581396 20:07:49 0.0005 0.08% 0.0381 6.56% 0.0394 6.78% 0.2444 0.4186
0.581862 20:03:54 - - 0.0376 6.47% 0.0389 6.69% 0.2439 0.4181
0.581878 19:59:45 0.0003 0.05% 0.0376 6.47% 0.0389 6.69% 0.2439 0.4181
0.581600 19:57:52 0.0002 0.04% 0.0379 6.52% 0.0392 6.74% 0.2442 0.4184
0.581378 19:55:43 0.0006 0.11% 0.0381 6.56% 0.0394 6.78% 0.2444 0.4186
0.580742 19:52:58 0.0012 0.21% 0.0388 6.68% 0.0401 6.90% 0.2451 0.4193
0.579513 19:49:49 0.0006 0.10% 0.04 6.90% 0.0413 7.12% 0.2463 0.4205
0.578944 19:47:47 0.0002 0.03% 0.0406 7.01% 0.0419 7.23% 0.2469 0.4211
0.578761 19:45:44 0.0005 0.09% 0.0407 7.04% 0.042 7.26% 0.247 0.4212
0.578228 19:43:57 0.0004 0.07% 0.0413 7.14% 0.0426 7.36% 0.2476 0.4218
0.577818 19:41:57 0.0019 0.32% 0.0417 7.21% 0.043 7.44% 0.248 0.4222
0.575947 19:39:40 0.0003 0.06% 0.0436 7.56% 0.0449 7.79% 0.2499 0.4241
0.575618 19:37:18 0.0012 0.20% 0.0439 7.62% 0.0452 7.85% 0.2502 0.4244
0.576798 19:33:56 0.0011 0.20% 0.0427 7.40% 0.044 7.63% 0.249 0.4232
0.577943 19:30:35 0.0001 0.01% 0.0416 7.19% 0.0429 7.42% 0.2479 0.4221
0.578015 19:27:22 0.0004 0.06% 0.0415 7.18% 0.0428 7.40% 0.2478 0.422
0.578370 19:24:55 0.0005 0.09% 0.0411 7.11% 0.0424 7.34% 0.2474 0.4216
0.578882 19:20:59 - - 0.0406 7.02% 0.0419 7.24% 0.2469 0.4211
0.578866 19:18:01 0.0004 0.06% 0.0406 7.02% 0.0419 7.24% 0.2469 0.4211
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی