پزوی کلمبیا / رئال برزیل

COP/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.0014 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0014 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0014 -

واحد پولی : -

کشور : کلمبیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی کلمبیا / رئال برزیل

در حال حاضر قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی کلمبیا / رئال برزیل
0.0014 ریال
می باشد

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل روز گذشته برابر با
0.0014 ریال
بود

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی کلمبیا / رئال برزیل برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی کلمبیا / رئال برزیل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0015 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی کلمبیا / رئال برزیل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0014 ریال

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی کلمبیا / رئال برزیل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی کلمبیا / رئال برزیل   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.0014 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی کلمبیا / رئال برزیل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 0.0014 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی کلمبیا / رئال برزیل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 27 خرداد 1400  با رقم 0.0013 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.69 درصدی یا 0.0001 ریال پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی کلمبیا / رئال برزیل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 دی 1399  با رقم 0.0015 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.66 درصدی یا 0.0001 ریال پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی کلمبیا / رئال برزیل برابر است با 0.0016 ریال که در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی کلمبیا / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.666667 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی کلمبیا / رئال برزیل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی کلمبیا / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی کلمبیا / رئال برزیل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 27 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی کلمبیا / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی کلمبیا / رئال برزیل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی کلمبیا / رئال برزیل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی کلمبیا / رئال برزیل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی کلمبیا / رئال برزیل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی