Consumer Discretionary Select Sector SPDR

Consumer Discretionary Select Sector SPDR
نرخ فعلی:: 4,491 -
صندوق های معاملاتی مکزیک

نرخ فعلی: : 4,491 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4,491 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی مکزیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Consumer Discretionary Select Sector SPDR

در حال حاضر قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Consumer Discretionary Select Sector SPDR
4,491 دلار
می باشد

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR روز گذشته برابر با
4,491 دلار
بود

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Consumer Discretionary Select Sector SPDR برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Consumer Discretionary Select Sector SPDR به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,491 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Consumer Discretionary Select Sector SPDR به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,491 دلار

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Consumer Discretionary Select Sector SPDR در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 4,470 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.46 درصدی یا 21 دلار Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Consumer Discretionary Select Sector SPDR   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 4,246.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.76  درصدی یا 244.8 دلار Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Consumer Discretionary Select Sector SPDR در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 3,651.72 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 22.98 درصدی یا 839.28 دلار Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Consumer Discretionary Select Sector SPDR در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 3,651.72 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 22.98 درصدی یا 839.28 دلار Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Consumer Discretionary Select Sector SPDR در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 3,651.72 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 22.98 درصدی یا 839.28 دلار Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Consumer Discretionary Select Sector SPDR برابر است با 4,508 دلار که در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Consumer Discretionary Select Sector SPDR تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.469799 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Consumer Discretionary Select Sector SPDR چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Consumer Discretionary Select Sector SPDR تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Consumer Discretionary Select Sector SPDR، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 22.98 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Consumer Discretionary Select Sector SPDR تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  22.98 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Consumer Discretionary Select Sector SPDR، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 22.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR، 5.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR، 5.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR،  5.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR،  5.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR،  5.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR،  5.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Consumer Discretionary Select Sector SPDR نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Consumer Discretionary Select Sector SPDR،  5.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Consumer Discretionary Select Sector SPDR

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی