سویا p (بازار آمریکا)

Soybeans (P)
نرخ فعلی:: 1,261 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 1,261 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,261 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سویا p (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت سویا p (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سویا p (بازار آمریکا)
1,261 دلار
می باشد

قیمت سویا p (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سویا p (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
1,261 دلار
بود

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سویا p (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سویا p (بازار آمریکا) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سویا p (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,267 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سویا p (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,244 دلار

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سویا p (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 1,228 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.68 درصدی یا 33 دلار سویا p (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سویا p (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 1,188 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.14  درصدی یا 73 دلار سویا p (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سویا p (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 1,279 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.4 درصدی یا 18 دلار سویا p (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سویا p (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 1,580 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.18 درصدی یا 319 دلار سویا p (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سویا p (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سویا p (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 1,145 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.13 درصدی یا 116 دلار سویا p (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سویا p (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سویا p (بازار آمریکا) برابر است با 8,634 دلار که در تاریخ پنجشنبه 21 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سویا p (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.47356 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سویا p (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سویا p (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.14 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سویا p (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به سویا p (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.4 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سویا p (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سویا p (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  20.18 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سویا p (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سویا p (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)، 6.14 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)، 6.14 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)،  6.14 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)،  6.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)،  6.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)،  6.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سویا p (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا p (بازار آمریکا)،  6.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سویا p (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی