برنج (بازار آمریکا)

Rough Rice
نرخ فعلی:: 14.19 1.72
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 14.19 1.72

واحد حجمی : صد کیلو

نرخ فعلی: : 14.19 1.72

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : صد کیلو

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات برنج (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت برنج (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر برنج (بازار آمریکا)
14.19 دلار
می باشد

قیمت برنج (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت برنج (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
13.95 دلار
بود

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
0.24 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت برنج (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای برنج (بازار آمریکا) برابر با 14.19 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

14.19 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

13.95 دلار

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنج (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 14.29 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.69 درصدی یا 0.1 دلار برنج (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنج (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 13.275 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.89  درصدی یا 0.915 دلار برنج (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنج (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 13.31 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.61 درصدی یا 0.88 دلار برنج (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنج (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 13.295 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.73 درصدی یا 0.895 دلار برنج (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت برنج (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنج (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 12.375 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.66 درصدی یا 1.815 دلار برنج (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت برنج (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای برنج (بازار آمریکا) برابر است با 24.46 دلار که در تاریخ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1387  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.605629 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید برنج (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنج (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.89 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنج (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنج (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در برنج (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به برنج (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)، 6.89 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)، 6.89 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)،  6.89 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)،  6.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)،  6.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)،  6.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنج (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج (بازار آمریکا)،  6.89 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات برنج (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی