شیر Class III (بازار آمریکا)

Class III Milk
نرخ فعلی:: 18.04 -
محصولات دامی

نرخ فعلی: : 18.04 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 18.04 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات دامی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات شیر Class III (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر شیر Class III (بازار آمریکا)
18.04 دلار
می باشد

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
18.05 دلار
بود

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
0.01 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای شیر Class III (بازار آمریکا) برابر با 18.04 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شیر Class III (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.85 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای شیر Class III (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.01 دلار

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیر Class III (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 18.32 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.52 درصدی یا 0.28 دلار شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیر Class III (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 18.33 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.58  درصدی یا 0.29 دلار شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیر Class III (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 16.85 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.06 درصدی یا 1.19 دلار شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیر Class III (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 17.84 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.12 درصدی یا 0.2 دلار شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیر Class III (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 15.6 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.64 درصدی یا 2.44 دلار شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت شیر Class III (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای شیر Class III (بازار آمریکا) برابر است با 23.86 دلار که در تاریخ جمعه 9 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شیر Class III (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.496141 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید شیر Class III (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیر Class III (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.58 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیر Class III (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیر Class III (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به شیر Class III (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.64 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)، 1.58 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)، 1.58 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)،  1.58 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)،  1.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 10.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)،  1.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)،  1.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیر Class III (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر Class III (بازار آمریکا)،  1.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات شیر Class III (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی