پزو شیلی / دلار

CLP/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0013 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0013 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0013 -

واحد پولی : -

کشور : شیلی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو شیلی / دلار

در حال حاضر قیمت پزو شیلی / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو شیلی / دلار 0.0013 ریال می باشد

قیمت پزو شیلی / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو شیلی / دلار روز گذشته برابر با 0.0013 ریال بود

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو شیلی / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو شیلی / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو شیلی / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0013 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو شیلی / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0012 ریال

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.33 درصدی یا 0.0001 ریال پزو شیلی / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / دلار در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.33  درصدی یا 0.0001 ریال پزو شیلی / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.33 درصدی یا 0.0001 ریال پزو شیلی / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1400  با رقم 0.0012 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.33 درصدی یا 0.0001 ریال پزو شیلی / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو شیلی / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.0014 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.14 درصدی یا 0.0001 ریال پزو شیلی / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو شیلی / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو شیلی / دلار برابر است با 0.0023 ریال که در تاریخ پنجشنبه 22 فروردین 1387  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.333333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو شیلی / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو شیلی / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.33 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو شیلی / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 6 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.33 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو شیلی / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار، 8.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار، 8.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار،  8.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 31.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار،  8.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار،  8.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار،  8.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / دلار،  8.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو شیلی / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین