فرانک سوییس / ین ژاپن

CHF/JPY Ask
نرخ فعلی:: 120.461 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 120.461 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 120.461 -

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / ین ژاپن

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / ین ژاپن
120.461 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن روز گذشته برابر با
123.03 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به روز گذشته
2.569 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / ین ژاپن برابر با 123.06 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

123.37 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

120.461 ریال

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / ین ژاپن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 123.57 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.51 درصدی یا 3.109 ریال فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / ین ژاپن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1400  با رقم 120.461 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / ین ژاپن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 120.461 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / ین ژاپن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 121.871 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.15 درصدی یا 1.41 ریال فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / ین ژاپن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 115.063 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.69 درصدی یا 5.398 ریال فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / ین ژاپن برابر است با 137.19 ریال که در تاریخ جمعه 26 دی 1393  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.13264 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.03  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 5.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / ین ژاپن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / ین ژاپن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی