CBOE S&P 500 VIX

CBOE S&P 500 VIX
نرخ فعلی:: 43.25 -
بازار بورس / بازارهای آمریکا

نرخ فعلی: : 43.25 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 43.25 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : بازار بورس / بازارهای آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات CBOE S&P 500 VIX

در حال حاضر قیمت CBOE S&P 500 VIX چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر CBOE S&P 500 VIX 43.25 دلار می باشد

قیمت CBOE S&P 500 VIX روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت CBOE S&P 500 VIX روز گذشته برابر با 43.25 دلار بود

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت CBOE S&P 500 VIX در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای CBOE S&P 500 VIX برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای CBOE S&P 500 VIX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

43.25 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای CBOE S&P 500 VIX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

42.51 دلار

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر CBOE S&P 500 VIX در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار CBOE S&P 500 VIX نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر CBOE S&P 500 VIX در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار CBOE S&P 500 VIX نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر CBOE S&P 500 VIX در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار CBOE S&P 500 VIX نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر CBOE S&P 500 VIX در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار CBOE S&P 500 VIX نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت CBOE S&P 500 VIX نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر CBOE S&P 500 VIX در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار CBOE S&P 500 VIX نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت CBOE S&P 500 VIX تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای CBOE S&P 500 VIX برابر است با 69 دلار که در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به CBOE S&P 500 VIX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.740767 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید CBOE S&P 500 VIX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به CBOE S&P 500 VIX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در CBOE S&P 500 VIX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به CBOE S&P 500 VIX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در CBOE S&P 500 VIX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به CBOE S&P 500 VIX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در CBOE S&P 500 VIX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به CBOE S&P 500 VIX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در CBOE S&P 500 VIX نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت CBOE S&P 500 VIX،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات CBOE S&P 500 VIX

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین