روبل بلاروس / روبل روسیه

BYN/RUB Ask
نرخ فعلی:: 30.2005 1.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 30.2005 1.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 30.2005 1.03

واحد پولی : -

کشور : بیلوروسی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل بلاروس / روبل روسیه

در حال حاضر قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل بلاروس / روبل روسیه 30.2005 ریال می باشد

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه روز گذشته برابر با 30.5117 ریال بود

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به روز گذشته 0.3112 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل بلاروس / روبل روسیه برابر با 30.506 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل بلاروس / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

30.5342 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل بلاروس / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

30.0873 ریال

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل بلاروس / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 30.2152 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.0147 ریال روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل بلاروس / روبل روسیه در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 29.2475 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.25  درصدی یا 0.953 ریال روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل بلاروس / روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 29.0156 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.08 درصدی یا 1.1849 ریال روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل بلاروس / روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 29.2378 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.29 درصدی یا 0.9627 ریال روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل بلاروس / روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 29.0635 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.91 درصدی یا 1.137 ریال روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل بلاروس / روبل روسیه برابر است با 33.202 ریال که در تاریخ جمعه 19 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل بلاروس / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.264827 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل بلاروس / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل بلاروس / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل بلاروس / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل بلاروس / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.29 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل بلاروس / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.91 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.11  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه، 3.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه، 3.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه،  3.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه،  3.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه،  3.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه،  3.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل بلاروس / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل بلاروس / روبل روسیه،  3.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل بلاروس / روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین