BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz
نرخ فعلی:: 2.517 -
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

نرخ فعلی: : 2.517 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.517 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

در حال حاضر قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.517 دلار می باشد

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz روز گذشته برابر با 2.517 دلار بود

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.517 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.517 دلار

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 2.516 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.03 درصدی یا 0.001 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 2.508 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.35  درصدی یا 0.009 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 2.491 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.04 درصدی یا 0.026 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 2.482 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.41 درصدی یا 0.035 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 2.482 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.41 درصدی یا 0.035 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz برابر است با 2.517 دلار که در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.039746 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.41 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.41 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.58  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، 0.35 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، 0.35 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.35 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین