دلار باربادوس / پوند انگلیس

BBD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.3604 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3604 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3604 -

واحد پولی : -

کشور : باربادوس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار باربادوس / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار باربادوس / پوند انگلیس 0.3604 ریال می باشد

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس روز گذشته برابر با 0.3604 ریال بود

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار باربادوس / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار باربادوس / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3604 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار باربادوس / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3604 ریال

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار باربادوس / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار باربادوس / پوند انگلیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار باربادوس / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار باربادوس / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.3606 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.05 درصدی یا 0.0002 ریال دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار باربادوس / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 0.3618 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.38 درصدی یا 0.0014 ریال دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار باربادوس / پوند انگلیس برابر است با 0.4287 ریال که در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار باربادوس / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.825537 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار باربادوس / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار باربادوس / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار باربادوس / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار باربادوس / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار باربادوس / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.38 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار باربادوس / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 46.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار باربادوس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار باربادوس / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین