دلار استرالیا / دلار جامائیکا

AUD/JMD Ask
نرخ فعلی:: 111.94 0.55
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 111.94 0.55

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 111.94 0.55

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار استرالیا / دلار جامائیکا

در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار استرالیا / دلار جامائیکا
111.94 ریال
می باشد

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا روز گذشته برابر با
112.55 ریال
بود

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به روز گذشته
0.61 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا / دلار جامائیکا برابر با 112.62 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

112.62 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

111.64 ریال

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دلار جامائیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 112.71 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.68 درصدی یا 0.77 ریال دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دلار جامائیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 115.93 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.44  درصدی یا 3.99 ریال دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 112.57 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.55 درصدی یا 0.63 ریال دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دلار جامائیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 116.45 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.87 درصدی یا 4.51 ریال دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 109.61 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.12 درصدی یا 2.33 ریال دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا / دلار جامائیکا برابر است با 121.57 ریال که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.526974 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.55 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.87 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا، 3.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا، 3.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا،  3.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 4.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا،  3.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا،  3.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا،  3.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دلار جامائیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار جامائیکا،  3.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار استرالیا / دلار جامائیکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی