پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی

ARS/XOF Ask
نرخ فعلی:: 5.58 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.58 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.58 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی 5.58 ریال می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی روز گذشته برابر با 5.58 ریال بود

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.64 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.57 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 5.53 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.9 درصدی یا 0.05 ریال پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 5.68 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.76  درصدی یا 0.1 ریال پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 5.67 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.58 درصدی یا 0.09 ریال پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 5.82 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.12 درصدی یا 0.24 ریال پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 6.24 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.57 درصدی یا 0.66 ریال پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی برابر است با 25.61 ریال که در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.179533 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.58 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی، 1.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی، 1.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی،  1.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 31.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی،  1.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی،  1.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی،  1.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی،  1.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / فرانک آفریقای غربی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین