پزوی آرژانتین / کرون سوئد

ARS/SEK Ask
نرخ فعلی:: 0.0898 0.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0898 0.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0898 0.34

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / کرون سوئد

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / کرون سوئد
0.0898 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد روز گذشته برابر با
0.0895 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به روز گذشته
0.0003 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / کرون سوئد برابر با 0.0894 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0898 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0892 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / کرون سوئد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.0902 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.44 درصدی یا 0.0004 ریال پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / کرون سوئد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.0859 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.54  درصدی یا 0.0039 ریال پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / کرون سوئد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.0876 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.51 درصدی یا 0.0022 ریال پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / کرون سوئد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  با رقم 0.0872 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.98 درصدی یا 0.0026 ریال پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / کرون سوئد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.104 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.65 درصدی یا 0.0142 ریال پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / کرون سوئد برابر است با 0.4029 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.555556 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.51 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.98 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.65 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد، 4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد، 4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد،  4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / کرون سوئد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / کرون سوئد،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / کرون سوئد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی