پزوی آرژانتین / روبل روسیه

ARS/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.7334 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7334 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7334 0.15

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / روبل روسیه

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / روبل روسیه
0.7334 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه روز گذشته برابر با
0.7338 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به روز گذشته
0.0004 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / روبل روسیه برابر با 0.7344 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7344 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7334 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 0.7353 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.25 درصدی یا 0.0019 ریال پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / روبل روسیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.7126 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.91  درصدی یا 0.0208 ریال پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 0.7468 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.79 درصدی یا 0.0134 ریال پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 0.7609 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.61 درصدی یا 0.0275 ریال پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 0.9013 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.62 درصدی یا 0.1679 ریال پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / روبل روسیه برابر است با 2.8846 ریال که در تاریخ سه شنبه 18 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.396771 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.91 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.79 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.62 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه، 2.91 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه، 2.91 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه،  2.91 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه،  2.91 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه،  2.91 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه،  2.91 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / روبل روسیه،  2.91 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی