پزوی آرژانتین / ریال قطر

ARS/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.0363 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0363 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0363 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / ریال قطر

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / ریال قطر
0.0363 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر روز گذشته برابر با
0.0362 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / ریال قطر برابر با 0.0363 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / ریال قطر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0363 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / ریال قطر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0363 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / ریال قطر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.0364 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.27 درصدی یا 0.0001 ریال پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / ریال قطر   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.0364 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.27  درصدی یا 0.0001 ریال پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / ریال قطر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.0372 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.41 درصدی یا 0.0009 ریال پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / ریال قطر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.0384 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.46 درصدی یا 0.0021 ریال پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / ریال قطر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.0452 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.69 درصدی یا 0.0089 ریال پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / ریال قطر برابر است با 0.1667 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.275482 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / ریال قطر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.27 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / ریال قطر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / ریال قطر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر، 0.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر، 0.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر،  0.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 29.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / ریال قطر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / ریال قطر،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / ریال قطر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی