پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین

ARS/PHP Ask
نرخ فعلی:: 0.49 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.49 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.49 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین 0.49 ریال می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین روز گذشته برابر با 0.49 ریال بود

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.49 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2  درصدی یا 0.01 ریال پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.51 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.92 درصدی یا 0.02 ریال پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 11 مرداد 1400  با رقم 0.52 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.76 درصدی یا 0.03 ریال پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 بهمن 1399  با رقم 0.54 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.25 درصدی یا 0.05 ریال پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین برابر است با 2.38 ریال که در تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.92 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 11 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 21 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین، 2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین، 2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین،  2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین،  2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین،  2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین،  2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین،  2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / پزو فیلیپین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین