AMCC Cloud Computing

AMCC Cloud Computing
نرخ فعلی:: 1.42 -
صندوق های معاملاتی روسیه

نرخ فعلی: : 1.42 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.42 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی روسیه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات AMCC Cloud Computing

در حال حاضر قیمت AMCC Cloud Computing چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر AMCC Cloud Computing
1.42 دلار
می باشد

قیمت AMCC Cloud Computing روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت AMCC Cloud Computing روز گذشته برابر با
1.42 دلار
بود

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت AMCC Cloud Computing در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای AMCC Cloud Computing برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای AMCC Cloud Computing به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.422 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای AMCC Cloud Computing به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.42 دلار

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AMCC Cloud Computing در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 1.436 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.11 درصدی یا 0.016 دلار AMCC Cloud Computing نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AMCC Cloud Computing   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 1.469 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.33  درصدی یا 0.049 دلار AMCC Cloud Computing نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AMCC Cloud Computing در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 1.427 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.49 درصدی یا 0.007 دلار AMCC Cloud Computing نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AMCC Cloud Computing در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 1.427 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.49 درصدی یا 0.007 دلار AMCC Cloud Computing نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت AMCC Cloud Computing نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AMCC Cloud Computing در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 1.427 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.49 درصدی یا 0.007 دلار AMCC Cloud Computing نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت AMCC Cloud Computing تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای AMCC Cloud Computing برابر است با 1.535 دلار که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به AMCC Cloud Computing تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.114206 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید AMCC Cloud Computing چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به AMCC Cloud Computing تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در AMCC Cloud Computing چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به AMCC Cloud Computing، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.49 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در AMCC Cloud Computing چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به AMCC Cloud Computing تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در AMCC Cloud Computing چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به AMCC Cloud Computing، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.49 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing، 3.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing، 3.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing،  3.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing،  3.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing،  3.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing،  3.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AMCC Cloud Computing نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AMCC Cloud Computing،  3.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات AMCC Cloud Computing

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی