درهم امارات / رینگیت مالزی

AED/MYR Ask
نرخ فعلی:: 1.1421 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.1421 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.1421 0.07

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات درهم امارات / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم امارات / رینگیت مالزی 1.1421 ریال می باشد

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با 1.1413 ریال بود

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته 0.0008 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم امارات / رینگیت مالزی برابر با 1.141 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1421 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.141 ریال

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 1.1407 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.12 درصدی یا 0.0014 ریال درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / رینگیت مالزی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 1.1394 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.23  درصدی یا 0.0027 ریال درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.1315 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.93 درصدی یا 0.0106 ریال درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 1.1526 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.91 درصدی یا 0.0105 ریال درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 1.1018 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.65 درصدی یا 0.0403 ریال درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم امارات / رینگیت مالزی برابر است با 1.2115 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.026293 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم امارات / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.23 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.91 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.65 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی، 0.23 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی، 0.23 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی،  0.23 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی،  0.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی،  0.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی،  0.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات / رینگیت مالزی،  0.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم امارات / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین