21Shares Ethereum

21Shares Ethereum
نرخ فعلی:: 52.3 -
صندوق های معاملاتی سووییس

نرخ فعلی: : 52.3 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 52.3 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی سووییس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات 21Shares Ethereum

در حال حاضر قیمت 21Shares Ethereum چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر 21Shares Ethereum
52.3 دلار
می باشد

قیمت 21Shares Ethereum روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت 21Shares Ethereum روز گذشته برابر با
52.3 دلار
بود

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت 21Shares Ethereum در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای 21Shares Ethereum برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای 21Shares Ethereum به ثبت رسید چقدر بوده است؟

53.2 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای 21Shares Ethereum به ثبت رسید چقدر بوده است؟

49.5 دلار

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر 21Shares Ethereum در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 50.37 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.83 درصدی یا 1.93 دلار 21Shares Ethereum نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر 21Shares Ethereum   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 50.71 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.13  درصدی یا 1.59 دلار 21Shares Ethereum نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر 21Shares Ethereum در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 38.92 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 34.37 درصدی یا 13.38 دلار 21Shares Ethereum نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر 21Shares Ethereum در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 38.92 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 34.37 درصدی یا 13.38 دلار 21Shares Ethereum نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت 21Shares Ethereum نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر 21Shares Ethereum در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 38.92 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 34.37 درصدی یا 13.38 دلار 21Shares Ethereum نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت 21Shares Ethereum تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای 21Shares Ethereum برابر است با 54.54 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به 21Shares Ethereum تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.216072 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید 21Shares Ethereum چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به 21Shares Ethereum تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در 21Shares Ethereum چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به 21Shares Ethereum، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 34.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در 21Shares Ethereum چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به 21Shares Ethereum تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  34.37 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در 21Shares Ethereum چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به 21Shares Ethereum، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 34.37 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum، 3.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum، 3.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum،  3.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در 21Shares Ethereum نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت 21Shares Ethereum،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات 21Shares Ethereum

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی