خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

ایالات متحده

1534.00 2021 07 1650 478 : 2494

اسپانیا

0.90 2021 03 0.73 0.32 : 80.11

انگلستان

46010.00 2021 03 42890 16900 : 69520

ایسلند

0 2019 12 2525 142 : 4446

بلغارستان

0 2021 06 998 382 : 1410

تایلند

9122.00 2021 06 6733 1267 : 24699

ترکیه

10317.00 2021 06 5928 1250 : 39137

جمهوری چک

0 2021 06 8451 5062 : 12580

دانمارک

0 2021 06 2894 1003 : 5193

روسیه

7.40 2021 07 7.7 0.4 : 19.8

ژاپن

9.90 2021 07 7.3 -43.96 : 67.63

سوئد

0 2021 06 16.22 1.53 : 35

فنلاند

0 2021 06 5290 531 : 6527

فرانسه

31500.00 2021 07 32000 12300 : 54600

قرقیزستان

4863.00 2021 07 4950 204 : 8420

کانادا

260.24 2021 08 271 90.7 : 333

نروژ

0 2021 07 2858 1137 : 4113
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایالات متحده

1534.00 2021 07 1470 1400 1400 1550

اسپانیا

0.90 2021 03 2.5 1.6 1.8 1.4

انگلستان

46010.00 2021 03 46330 49600 34900 40900

تایلند

9122.00 2021 06 9000 8500 8500 8100

ترکیه

10317.00 2021 06 15100 12200 9600 7600

روسیه

7.40 2021 07 4 3.5 3.8 4.2

ژاپن

9.90 2021 07 8 2 5 6

فرانسه

31500.00 2021 07 39400 29100 36200 32400

قرقیزستان

4863.00 2021 07 690 690 690 690

کانادا

260.24 2021 08 220 220 220 250
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی