خبر
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
506,240
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
13,634,789,730
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
835,670,620
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
108,689,730
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷

قیمت ارزهای دیجیتال در آقای صراف

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 506,240 ریال 50 (0.01%) 507,700 ریال 505,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 529,020 ریال 0 (0%) 529,020 ریال 529,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTC 13,634,789,730 ریال 87,980,670 (0.65%) 13,744,505,440 ریال 13,620,386,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTC 14,580,230,290 ریال 0 (0%) 14,580,230,290 ریال 14,580,230,290 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ETH 835,670,620 ریال 3,425,360 (0.41%) 840,550,410 ریال 834,902,140 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ETH 936,354,820 ریال 0 (0%) 936,354,820 ریال 936,354,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BNB 108,689,730 ریال 292,980 (0.27%) 109,164,500 ریال 108,588,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BNB 171,508,280 ریال 0 (0%) 171,508,280 ریال 171,508,280 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ADA 126,810 ریال 520 (0.41%) 126,950 ریال 125,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ADA 197,750 ریال 0 (0%) 197,750 ریال 197,750 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NEO 6,313,740 ریال 0 (0%) 6,313,740 ریال 6,313,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NEO 6,454,040 ریال 0 (0%) 6,454,040 ریال 6,454,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 31,110 ریال 30 (0.1%) 31,180 ریال 31,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 40,900 ریال 0 (0%) 40,900 ریال 40,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DOT 2,060,900 ریال 3,850 (0.19%) 2,068,630 ریال 2,054,600 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DOT 3,265,110 ریال 0 (0%) 3,265,110 ریال 3,265,110 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LTC 32,900,540 ریال 57,490 (0.17%) 33,157,940 ریال 32,879,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LTC 47,892,180 ریال 0 (0%) 47,892,180 ریال 47,892,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
QTUM 1,666,930 ریال 0 (0%) 1,666,930 ریال 1,666,930 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
QTUM 1,703,970 ریال 0 (0%) 1,703,970 ریال 1,703,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 259,040 ریال 2,000 (0.78%) 259,520 ریال 256,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 234,830 ریال 0 (0%) 234,830 ریال 234,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
EOS 587,900 ریال 0 (0%) 587,900 ریال 587,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
EOS 600,970 ریال 0 (0%) 600,970 ریال 600,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 109,770 ریال 0 (0%) 109,770 ریال 109,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 112,210 ریال 0 (0%) 112,210 ریال 112,210 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XLM 57,510 ریال 60 (0.1%) 58,030 ریال 57,330 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XLM 48,670 ریال 0 (0%) 48,670 ریال 48,670 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ONT 117,790 ریال 0 (0%) 117,790 ریال 117,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ONT 120,410 ریال 0 (0%) 120,410 ریال 120,410 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TRX 44,330 ریال 600 (1.37%) 44,380 ریال 43,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TRX 33,260 ریال 0 (0%) 33,260 ریال 33,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ETC 10,666,090 ریال 0 (0%) 10,666,090 ریال 10,666,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ETC 10,903,100 ریال 0 (0%) 10,903,100 ریال 10,903,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ICX 109,300 ریال 0 (0%) 109,300 ریال 109,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ICX 111,730 ریال 0 (0%) 111,730 ریال 111,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NULS 146,980 ریال 0 (0%) 146,980 ریال 146,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NULS 150,240 ریال 0 (0%) 150,240 ریال 150,240 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VET 11,980 ریال 0 (0%) 11,980 ریال 11,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VET 12,240 ریال 0 (0%) 12,240 ریال 12,240 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 517,310 ریال 0 (0%) 517,310 ریال 517,310 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 528,810 ریال 0 (0%) 528,810 ریال 528,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LINK 3,847,760 ریال 0 (0%) 3,847,760 ریال 3,847,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LINK 3,933,260 ریال 0 (0%) 3,933,260 ریال 3,933,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WAVES 1,131,300 ریال 0 (0%) 1,131,300 ریال 1,131,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WAVES 1,156,440 ریال 0 (0%) 1,156,440 ریال 1,156,440 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTT 1,140 ریال 10 (0.88%) 1,140 ریال 1,130 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTT 1,170 ریال 10 (0.86%) 1,170 ریال 1,150 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ONG 148,740 ریال 0 (0%) 148,740 ریال 148,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ONG 152,040 ریال 0 (0%) 152,040 ریال 152,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 950 ریال 0 (0%) 950 ریال 950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 970 ریال 0 (0%) 970 ریال 970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZIL 14,460 ریال 0 (0%) 14,460 ریال 14,460 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZIL 14,780 ریال 0 (0%) 14,780 ریال 14,780 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZRX 119,340 ریال 0 (0%) 119,340 ریال 119,340 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZRX 121,990 ریال 0 (0%) 121,990 ریال 121,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FET 196,190 ریال 0 (0%) 196,190 ریال 196,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FET 200,550 ریال 0 (0%) 200,550 ریال 200,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 126,120 ریال 0 (0%) 126,120 ریال 126,120 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 128,920 ریال 0 (0%) 128,920 ریال 128,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XMR 78,818,300 ریال 0 (0%) 78,818,300 ریال 78,818,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XMR 80,569,750 ریال 0 (0%) 80,569,750 ریال 80,569,750 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZEC 18,682,470 ریال 0 (0%) 18,682,470 ریال 18,682,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZEC 19,097,620 ریال 0 (0%) 19,097,620 ریال 19,097,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IOST 5,550 ریال 0 (0%) 5,550 ریال 5,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IOST 5,680 ریال 0 (0%) 5,680 ریال 5,680 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 13,570 ریال 0 (0%) 13,570 ریال 13,570 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 13,870 ریال 0 (0%) 13,870 ریال 13,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 32,179,390 ریال 0 (0%) 32,179,390 ریال 32,179,390 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 32,894,460 ریال 0 (0%) 32,894,460 ریال 32,894,460 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NANO 1,150,960 ریال 0 (0%) 1,150,960 ریال 1,150,960 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NANO 1,176,540 ریال 0 (0%) 1,176,540 ریال 1,176,540 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OMG 902,550 ریال 0 (0%) 902,550 ریال 902,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OMG 922,610 ریال 0 (0%) 922,610 ریال 922,610 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
THETA 526,840 ریال 0 (0%) 526,840 ریال 526,840 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
THETA 538,540 ریال 0 (0%) 538,540 ریال 538,540 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ENJ 203,700 ریال 0 (0%) 203,700 ریال 203,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ENJ 208,220 ریال 0 (0%) 208,220 ریال 208,220 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MITH 1,790 ریال 0 (0%) 1,790 ریال 1,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MITH 1,830 ریال 0 (0%) 1,830 ریال 1,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MATIC 578,020 ریال 0 (0%) 578,020 ریال 578,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MATIC 590,860 ریال 0 (0%) 590,860 ریال 590,860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,975,290 ریال 0 (0%) 5,975,290 ریال 5,975,290 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 6,108,060 ریال 0 (0%) 6,108,060 ریال 6,108,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TFUEL 27,380 ریال 0 (0%) 27,380 ریال 27,380 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TFUEL 27,990 ریال 0 (0%) 27,990 ریال 27,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ONE 11,030 ریال 0 (0%) 11,030 ریال 11,030 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ONE 11,280 ریال 0 (0%) 11,280 ریال 11,280 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FTM 249,550 ریال 0 (0%) 249,550 ریال 249,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FTM 255,090 ریال 0 (0%) 255,090 ریال 255,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ALGO 111,730 ریال 0 (0%) 111,730 ریال 111,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ALGO 114,220 ریال 0 (0%) 114,220 ریال 114,220 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GTO 6,380 ریال 0 (0%) 6,380 ریال 6,380 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GTO 6,520 ریال 0 (0%) 6,520 ریال 6,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ERD 10,200 ریال 0 (0%) 10,200 ریال 10,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ERD 10,430 ریال 0 (0%) 10,430 ریال 10,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DUSK 96,780 ریال 0 (0%) 96,780 ریال 96,780 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DUSK 98,930 ریال 0 (0%) 98,930 ریال 98,930 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ANKR 17,210 ریال 0 (0%) 17,210 ریال 17,210 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ANKR 17,600 ریال 0 (0%) 17,600 ریال 17,600 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 40 ریال 0 (0%) 40 ریال 40 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 50 ریال 0 (0%) 50 ریال 50 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
COS 3,620 ریال 0 (0%) 3,620 ریال 3,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
COS 3,700 ریال 0 (0%) 3,700 ریال 3,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NPX 3,640 ریال 0 (0%) 3,640 ریال 3,640 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NPX 3,720 ریال 0 (0%) 3,720 ریال 3,720 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 802,470 ریال 0 (0%) 802,470 ریال 802,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 820,300 ریال 0 (0%) 820,300 ریال 820,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MTL 597,740 ریال 0 (0%) 597,740 ریال 597,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MTL 611,020 ریال 0 (0%) 611,020 ریال 611,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TOMO 271,960 ریال 0 (0%) 271,960 ریال 271,960 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TOMO 278,000 ریال 0 (0%) 278,000 ریال 278,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PERL 20,630 ریال 0 (0%) 20,630 ریال 20,630 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PERL 21,090 ریال 0 (0%) 21,090 ریال 21,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DENT 550 ریال 0 (0%) 550 ریال 550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DENT 560 ریال 0 (0%) 560 ریال 560 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MFT 2,720 ریال 0 (0%) 2,720 ریال 2,720 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MFT 2,780 ریال 0 (0%) 2,780 ریال 2,780 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KEY 4,680 ریال 0 (0%) 4,680 ریال 4,680 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KEY 4,790 ریال 0 (0%) 4,790 ریال 4,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DOCK 10,440 ریال 0 (0%) 10,440 ریال 10,440 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DOCK 10,670 ریال 0 (0%) 10,670 ریال 10,670 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WAN 145,530 ریال 0 (0%) 145,530 ریال 145,530 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WAN 148,760 ریال 0 (0%) 148,760 ریال 148,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FUN 3,540 ریال 0 (0%) 3,540 ریال 3,540 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FUN 3,620 ریال 0 (0%) 3,620 ریال 3,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CVC 50,610 ریال 0 (0%) 50,610 ریال 50,610 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CVC 51,740 ریال 0 (0%) 51,740 ریال 51,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CHZ 62,980 ریال 0 (0%) 62,980 ریال 62,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CHZ 64,380 ریال 0 (0%) 64,380 ریال 64,380 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 868,920 ریال 0 (0%) 868,920 ریال 868,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 888,220 ریال 0 (0%) 888,220 ریال 888,220 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BUSD 516,330 ریال 0 (0%) 516,330 ریال 516,330 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BUSD 527,800 ریال 0 (0%) 527,800 ریال 527,800 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BEAM 33,740 ریال 0 (0%) 33,740 ریال 33,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BEAM 34,490 ریال 0 (0%) 34,490 ریال 34,490 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 592,040 ریال 0 (0%) 592,040 ریال 592,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 605,200 ریال 0 (0%) 605,200 ریال 605,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 916,530 ریال 0 (0%) 916,530 ریال 916,530 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 936,890 ریال 0 (0%) 936,890 ریال 936,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 56,810 ریال 0 (0%) 56,810 ریال 56,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 58,070 ریال 0 (0%) 58,070 ریال 58,070 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RVN 13,370 ریال 0 (0%) 13,370 ریال 13,370 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RVN 13,670 ریال 0 (0%) 13,670 ریال 13,670 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NKN 54,650 ریال 0 (0%) 54,650 ریال 54,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NKN 55,860 ریال 0 (0%) 55,860 ریال 55,860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STX 594,790 ریال 0 (0%) 594,790 ریال 594,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STX 608,000 ریال 0 (0%) 608,000 ریال 608,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KAVA 453,870 ریال 0 (0%) 453,870 ریال 453,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KAVA 463,950 ریال 0 (0%) 463,950 ریال 463,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ARPA 22,190 ریال 0 (0%) 22,190 ریال 22,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ARPA 22,680 ریال 0 (0%) 22,680 ریال 22,680 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IOTX 12,870 ریال 0 (0%) 12,870 ریال 12,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IOTX 13,160 ریال 0 (0%) 13,160 ریال 13,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RLC 1,082,130 ریال 0 (0%) 1,082,130 ریال 1,082,130 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RLC 1,106,180 ریال 0 (0%) 1,106,180 ریال 1,106,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KLAY 117,480 ریال 0 (0%) 117,480 ریال 117,480 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KLAY 120,090 ریال 0 (0%) 120,090 ریال 120,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CTXC 121,570 ریال 0 (0%) 121,570 ریال 121,570 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CTXC 124,270 ریال 0 (0%) 124,270 ریال 124,270 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BCH 65,932,050 ریال 0 (0%) 65,932,050 ریال 65,932,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BCH 67,397,150 ریال 0 (0%) 67,397,150 ریال 67,397,150 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TROY 1,870 ریال 0 (0%) 1,870 ریال 1,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TROY 1,910 ریال 0 (0%) 1,910 ریال 1,910 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VITE 11,680 ریال 0 (0%) 11,680 ریال 11,680 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VITE 11,940 ریال 0 (0%) 11,940 ریال 11,940 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 741,190 ریال 0 (0%) 741,190 ریال 741,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 757,660 ریال 0 (0%) 757,660 ریال 757,660 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OGN 58,790 ریال 0 (0%) 58,790 ریال 58,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OGN 60,100 ریال 0 (0%) 60,100 ریال 60,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DREP 235,990 ریال 0 (0%) 235,990 ریال 235,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DREP 241,230 ریال 0 (0%) 241,230 ریال 241,230 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TCT 1,610 ریال 0 (0%) 1,610 ریال 1,610 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TCT 1,650 ریال 0 (0%) 1,650 ریال 1,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WRX 86,840 ریال 0 (0%) 86,840 ریال 86,840 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WRX 88,770 ریال 0 (0%) 88,770 ریال 88,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTS 5,900 ریال 0 (0%) 5,900 ریال 5,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTS 6,040 ریال 0 (0%) 6,040 ریال 6,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BNT 292,920 ریال 0 (0%) 292,920 ریال 292,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BNT 299,430 ریال 0 (0%) 299,430 ریال 299,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LTO 55,630 ریال 0 (0%) 55,630 ریال 55,630 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LTO 56,870 ریال 0 (0%) 56,870 ریال 56,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AION 4,880 ریال 0 (0%) 4,880 ریال 4,880 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AION 4,990 ریال 0 (0%) 4,990 ریال 4,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MBL 1,680 ریال 0 (0%) 1,680 ریال 1,680 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MBL 1,710 ریال 0 (0%) 1,710 ریال 1,710 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
COTI 37,420 ریال 0 (0%) 37,420 ریال 37,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
COTI 38,250 ریال 0 (0%) 38,250 ریال 38,250 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TORN 2,101,130 ریال 0 (0%) 2,101,130 ریال 2,101,130 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TORN 2,147,820 ریال 0 (0%) 2,147,820 ریال 2,147,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STPT 25,200 ریال 0 (0%) 25,200 ریال 25,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STPT 25,760 ریال 0 (0%) 25,760 ریال 25,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 100,500 ریال 0 (0%) 100,500 ریال 100,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 102,740 ریال 0 (0%) 102,740 ریال 102,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DATA 19,850 ریال 0 (0%) 19,850 ریال 19,850 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DATA 20,290 ریال 0 (0%) 20,290 ریال 20,290 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SOL 11,230,180 ریال 0 (0%) 11,230,180 ریال 11,230,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SOL 11,479,730 ریال 0 (0%) 11,479,730 ریال 11,479,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CTSI 77,370 ریال 0 (0%) 77,370 ریال 77,370 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CTSI 79,090 ریال 0 (0%) 79,090 ریال 79,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 202,820 ریال 0 (0%) 202,820 ریال 202,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 207,320 ریال 0 (0%) 207,320 ریال 207,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CHR 78,510 ریال 0 (0%) 78,510 ریال 78,510 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CHR 80,250 ریال 0 (0%) 80,250 ریال 80,250 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 927,550 ریال 0 (0%) 927,550 ریال 927,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 948,160 ریال 0 (0%) 948,160 ریال 948,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ARDR 46,470 ریال 0 (0%) 46,470 ریال 46,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ARDR 47,510 ریال 0 (0%) 47,510 ریال 47,510 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اتلند
اتلند
ETHLend
LEND 266,170 ریال 0 (0%) 266,170 ریال 266,170 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اتلند
اتلند
ETHLend
LEND 272,080 ریال 0 (0%) 272,080 ریال 272,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 30,300 ریال 0 (0%) 30,300 ریال 30,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 30,970 ریال 0 (0%) 30,970 ریال 30,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STMX 2,920 ریال 0 (0%) 2,920 ریال 2,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STMX 2,990 ریال 0 (0%) 2,990 ریال 2,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KNC 365,890 ریال 0 (0%) 365,890 ریال 365,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KNC 374,020 ریال 0 (0%) 374,020 ریال 374,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 323,500 ریال 0 (0%) 323,500 ریال 323,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 330,690 ریال 0 (0%) 330,690 ریال 330,690 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,447,870 ریال 0 (0%) 2,447,870 ریال 2,447,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,502,260 ریال 0 (0%) 2,502,260 ریال 2,502,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LRC 182,060 ریال 0 (0%) 182,060 ریال 182,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LRC 186,110 ریال 0 (0%) 186,110 ریال 186,110 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 22,413,790 ریال 0 (0%) 22,413,790 ریال 22,413,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 22,911,860 ریال 0 (0%) 22,911,860 ریال 22,911,860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PNT 111,060 ریال 0 (0%) 111,060 ریال 111,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PNT 113,530 ریال 0 (0%) 113,530 ریال 113,530 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SC 2,060 ریال 0 (0%) 2,060 ریال 2,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SC 2,110 ریال 0 (0%) 2,110 ریال 2,110 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZEN 5,289,050 ریال 0 (0%) 5,289,050 ریال 5,289,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ZEN 5,406,580 ریال 0 (0%) 5,406,580 ریال 5,406,580 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SNX 1,386,950 ریال 0 (0%) 1,386,950 ریال 1,386,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SNX 1,417,770 ریال 0 (0%) 1,417,770 ریال 1,417,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VTH 720 ریال 0 (0%) 720 ریال 720 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VTH 740 ریال 0 (0%) 740 ریال 740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DGB 4,930 ریال 0 (0%) 4,930 ریال 4,930 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DGB 5,040 ریال 0 (0%) 5,040 ریال 5,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SXP 140,660 ریال 0 (0%) 140,660 ریال 140,660 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SXP 143,790 ریال 0 (0%) 143,790 ریال 143,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MKR 348,290,960 ریال 0 (0%) 348,290,960 ریال 348,290,960 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MKR 356,030,460 ریال 0 (0%) 356,030,460 ریال 356,030,460 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DAI 527,300 ریال 0 (0%) 527,300 ریال 527,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DAI 539,020 ریال 0 (0%) 539,020 ریال 539,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DCR 10,143,390 ریال 0 (0%) 10,143,390 ریال 10,143,390 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DCR 10,368,790 ریال 0 (0%) 10,368,790 ریال 10,368,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STORJ 185,790 ریال 0 (0%) 185,790 ریال 185,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STORJ 189,920 ریال 0 (0%) 189,920 ریال 189,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
مانا- 309,480 ریال 0 (0%) 309,480 ریال 309,480 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
مانا- 316,350 ریال 0 (0%) 316,350 ریال 316,350 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
YFI 4,439,286,560 ریال 0 (0%) 4,439,286,560 ریال 4,439,286,560 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
YFI 4,537,933,560 ریال 0 (0%) 4,537,933,560 ریال 4,537,933,560 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BAL 3,485,500 ریال 0 (0%) 3,485,500 ریال 3,485,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BAL 3,562,950 ریال 0 (0%) 3,562,950 ریال 3,562,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 43,060 ریال 0 (0%) 43,060 ریال 43,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 44,010 ریال 0 (0%) 44,010 ریال 44,010 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IRIS 19,740 ریال 0 (0%) 19,740 ریال 19,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IRIS 20,180 ریال 0 (0%) 20,180 ریال 20,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KMD 119,240 ریال 0 (0%) 119,240 ریال 119,240 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KMD 121,890 ریال 0 (0%) 121,890 ریال 121,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JST 13,300 ریال 0 (0%) 13,300 ریال 13,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JST 13,600 ریال 0 (0%) 13,600 ریال 13,600 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SRM 126,490 ریال 0 (0%) 126,490 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SRM 129,300 ریال 0 (0%) 129,300 ریال 129,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ANT 1,234,290 ریال 0 (0%) 1,234,290 ریال 1,234,290 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ANT 1,261,710 ریال 0 (0%) 1,261,710 ریال 1,261,710 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 492,160 ریال 0 (0%) 492,160 ریال 492,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 503,100 ریال 0 (0%) 503,100 ریال 503,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 334,730 ریال 0 (0%) 334,730 ریال 334,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 342,170 ریال 0 (0%) 342,170 ریال 342,170 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OCEAN 188,020 ریال 0 (0%) 188,020 ریال 188,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OCEAN 192,190 ریال 0 (0%) 192,190 ریال 192,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NMR 9,496,490 ریال 0 (0%) 9,496,490 ریال 9,496,490 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NMR 9,707,520 ریال 0 (0%) 9,707,520 ریال 9,707,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
YFII 577,914,580 ریال 0 (0%) 577,914,580 ریال 577,914,580 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
YFII 590,756,630 ریال 0 (0%) 590,756,630 ریال 590,756,630 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 681,000 ریال 0 (0%) 681,000 ریال 681,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 696,140 ریال 0 (0%) 696,140 ریال 696,140 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 2,040 ریال 0 (0%) 2,040 ریال 2,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 2,090 ریال 0 (0%) 2,090 ریال 2,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PAXG 1,027,277,200 ریال 0 (0%) 1,027,277,200 ریال 1,027,277,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PAXG 1,050,104,700 ریال 0 (0%) 1,050,104,700 ریال 1,050,104,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WNXM 12,544,680 ریال 0 (0%) 12,544,680 ریال 12,544,680 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WNXM 12,823,440 ریال 0 (0%) 12,823,440 ریال 12,823,440 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 7,348,780 ریال 0 (0%) 7,348,780 ریال 7,348,780 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 7,512,080 ریال 0 (0%) 7,512,080 ریال 7,512,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BZRX 111,580 ریال 0 (0%) 111,580 ریال 111,580 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BZRX 114,060 ریال 0 (0%) 114,060 ریال 114,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SUSHI 555,300 ریال 0 (0%) 555,300 ریال 555,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SUSHI 567,640 ریال 0 (0%) 567,640 ریال 567,640 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KSM 17,419,720 ریال 0 (0%) 17,419,720 ریال 17,419,720 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KSM 17,806,810 ریال 0 (0%) 17,806,810 ریال 17,806,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
EGLD 22,155,030 ریال 0 (0%) 22,155,030 ریال 22,155,030 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
EGLD 22,647,350 ریال 0 (0%) 22,647,350 ریال 22,647,350 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 725,050 ریال 0 (0%) 725,050 ریال 725,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 741,160 ریال 0 (0%) 741,160 ریال 741,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,229,320 ریال 0 (0%) 3,229,320 ریال 3,229,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,301,080 ریال 0 (0%) 3,301,080 ریال 3,301,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FIO 17,130 ریال 0 (0%) 17,130 ریال 17,130 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FIO 17,510 ریال 0 (0%) 17,510 ریال 17,510 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
UMA 1,083,690 ریال 0 (0%) 1,083,690 ریال 1,083,690 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
UMA 1,107,770 ریال 0 (0%) 1,107,770 ریال 1,107,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 323,760 ریال 0 (0%) 323,760 ریال 323,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 330,950 ریال 0 (0%) 330,950 ریال 330,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
UNI 3,208,620 ریال 0 (0%) 3,208,620 ریال 3,208,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
UNI 3,279,920 ریال 0 (0%) 3,279,920 ریال 3,279,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NBS 860 ریال 0 (0%) 860 ریال 860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NBS 880 ریال 0 (0%) 880 ریال 880 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OXT 45,080 ریال 0 (0%) 45,080 ریال 45,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OXT 46,080 ریال 0 (0%) 46,080 ریال 46,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
خورشید- 3,390 ریال 0 (0%) 3,390 ریال 3,390 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
خورشید- 3,470 ریال 0 (0%) 3,470 ریال 3,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AVAX 8,994,500 ریال 0 (0%) 8,994,500 ریال 8,994,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AVAX 9,194,370 ریال 0 (0%) 9,194,370 ریال 9,194,370 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
HNT 2,416,820 ریال 0 (0%) 2,416,820 ریال 2,416,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
HNT 2,470,520 ریال 0 (0%) 2,470,520 ریال 2,470,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FLM 48,650 ریال 0 (0%) 48,650 ریال 48,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FLM 49,730 ریال 0 (0%) 49,730 ریال 49,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ORN 464,730 ریال 0 (0%) 464,730 ریال 464,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ORN 475,060 ریال 0 (0%) 475,060 ریال 475,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
UTK 50,300 ریال 0 (0%) 50,300 ریال 50,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
UTK 51,420 ریال 0 (0%) 51,420 ریال 51,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XVS 2,535,850 ریال 0 (0%) 2,535,850 ریال 2,535,850 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XVS 2,592,200 ریال 0 (0%) 2,592,200 ریال 2,592,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 55,320 ریال 0 (0%) 55,320 ریال 55,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 56,550 ریال 0 (0%) 56,550 ریال 56,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AAVE 40,107,800 ریال 0 (0%) 40,107,800 ریال 40,107,800 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AAVE 40,999,050 ریال 0 (0%) 40,999,050 ریال 40,999,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,026,240 ریال 0 (0%) 1,026,240 ریال 1,026,240 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,049,050 ریال 0 (0%) 1,049,050 ریال 1,049,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,965,910 ریال 0 (0%) 2,965,910 ریال 2,965,910 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 3,031,810 ریال 0 (0%) 3,031,810 ریال 3,031,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
INJ 2,146,160 ریال 0 (0%) 2,146,160 ریال 2,146,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
INJ 2,193,850 ریال 0 (0%) 2,193,850 ریال 2,193,850 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AUDIO 142,840 ریال 0 (0%) 142,840 ریال 142,840 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AUDIO 146,010 ریال 0 (0%) 146,010 ریال 146,010 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CTK 396,420 ریال 0 (0%) 396,420 ریال 396,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CTK 405,230 ریال 0 (0%) 405,230 ریال 405,230 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AKRO 2,310 ریال 0 (0%) 2,310 ریال 2,310 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AKRO 2,360 ریال 0 (0%) 2,360 ریال 2,360 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AXS 4,388,570 ریال 0 (0%) 4,388,570 ریال 4,388,570 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AXS 4,486,090 ریال 0 (0%) 4,486,090 ریال 4,486,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
HARD 90,050 ریال 0 (0%) 90,050 ریال 90,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
HARD 92,050 ریال 0 (0%) 92,050 ریال 92,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DNT 18,630 ریال 0 (0%) 18,630 ریال 18,630 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DNT 19,040 ریال 0 (0%) 19,040 ریال 19,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STRAX 280,500 ریال 0 (0%) 280,500 ریال 280,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
STRAX 286,730 ریال 0 (0%) 286,730 ریال 286,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,629,520 ریال 0 (0%) 2,629,520 ریال 2,629,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,687,950 ریال 0 (0%) 2,687,950 ریال 2,687,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 29,860 ریال 0 (0%) 29,860 ریال 29,860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 30,520 ریال 0 (0%) 30,520 ریال 30,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 317,760 ریال 0 (0%) 317,760 ریال 317,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 324,820 ریال 0 (0%) 324,820 ریال 324,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SKL 20,080 ریال 0 (0%) 20,080 ریال 20,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SKL 20,530 ریال 0 (0%) 20,530 ریال 20,530 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SUSD 515,450 ریال 0 (0%) 515,450 ریال 515,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SUSD 526,900 ریال 0 (0%) 526,900 ریال 526,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GRT 78,350 ریال 0 (0%) 78,350 ریال 78,350 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GRT 80,090 ریال 0 (0%) 80,090 ریال 80,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JUV 1,298,980 ریال 0 (0%) 1,298,980 ریال 1,298,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JUV 1,327,840 ریال 0 (0%) 1,327,840 ریال 1,327,840 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,722,160 ریال 0 (0%) 2,722,160 ریال 2,722,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,782,650 ریال 0 (0%) 2,782,650 ریال 2,782,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 1,217,720 ریال 0 (0%) 1,217,720 ریال 1,217,720 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 1,244,780 ریال 0 (0%) 1,244,780 ریال 1,244,780 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
1INCH 263,420 ریال 0 (0%) 263,420 ریال 263,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
1INCH 269,270 ریال 0 (0%) 269,270 ریال 269,270 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,380 ریال 0 (0%) 1,380 ریال 1,380 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,410 ریال 0 (0%) 1,410 ریال 1,410 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OG 1,310,360 ریال 0 (0%) 1,310,360 ریال 1,310,360 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OG 1,339,480 ریال 0 (0%) 1,339,480 ریال 1,339,480 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ATM 1,366,250 ریال 0 (0%) 1,366,250 ریال 1,366,250 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ATM 1,396,610 ریال 0 (0%) 1,396,610 ریال 1,396,610 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ASR 1,336,750 ریال 0 (0%) 1,336,750 ریال 1,336,750 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ASR 1,366,460 ریال 0 (0%) 1,366,460 ریال 1,366,460 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CELO 317,760 ریال 0 (0%) 317,760 ریال 317,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CELO 324,820 ریال 0 (0%) 324,820 ریال 324,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RIF 76,330 ریال 0 (0%) 76,330 ریال 76,330 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RIF 78,030 ریال 0 (0%) 78,030 ریال 78,030 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,768,730 ریال 0 (0%) 2,768,730 ریال 2,768,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,830,260 ریال 0 (0%) 2,830,260 ریال 2,830,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 42,800 ریال 0 (0%) 42,800 ریال 42,800 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 43,750 ریال 0 (0%) 43,750 ریال 43,750 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 3,270 ریال 0 (0%) 3,270 ریال 3,270 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 3,340 ریال 0 (0%) 3,340 ریال 3,340 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 610,160 ریال 0 (0%) 610,160 ریال 610,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 623,710 ریال 0 (0%) 623,710 ریال 623,710 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
زی-کوین-سابق- 1,087,830 ریال 0 (0%) 1,087,830 ریال 1,087,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
زی-کوین-سابق- 1,112,000 ریال 0 (0%) 1,112,000 ریال 1,112,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LIT 539,770 ریال 0 (0%) 539,770 ریال 539,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LIT 551,770 ریال 0 (0%) 551,770 ریال 551,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 229,990 ریال 0 (0%) 229,990 ریال 229,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 235,100 ریال 0 (0%) 235,100 ریال 235,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 101,590 ریال 0 (0%) 101,590 ریال 101,590 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 103,850 ریال 0 (0%) 103,850 ریال 103,850 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CAKE 1,925,690 ریال 0 (0%) 1,925,690 ریال 1,925,690 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CAKE 1,968,480 ریال 0 (0%) 1,968,480 ریال 1,968,480 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ACM 1,258,090 ریال 0 (0%) 1,258,090 ریال 1,258,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ACM 1,286,050 ریال 0 (0%) 1,286,050 ریال 1,286,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BADGER 1,539,620 ریال 0 (0%) 1,539,620 ریال 1,539,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BADGER 1,573,830 ریال 0 (0%) 1,573,830 ریال 1,573,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FIS 257,310 ریال 0 (0%) 257,310 ریال 257,310 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FIS 263,030 ریال 0 (0%) 263,030 ریال 263,030 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OM 17,180 ریال 0 (0%) 17,180 ریال 17,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
OM 17,560 ریال 0 (0%) 17,560 ریال 17,560 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
POND 5,050 ریال 0 (0%) 5,050 ریال 5,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
POND 5,160 ریال 0 (0%) 5,160 ریال 5,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SHIB 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SHIB 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DEGO 1,036,590 ریال 0 (0%) 1,036,590 ریال 1,036,590 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DEGO 1,059,630 ریال 0 (0%) 1,059,630 ریال 1,059,630 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 789,220 ریال 0 (0%) 789,220 ریال 789,220 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 806,760 ریال 0 (0%) 806,760 ریال 806,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LINA 5,710 ریال 0 (0%) 5,710 ریال 5,710 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LINA 5,840 ریال 0 (0%) 5,840 ریال 5,840 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PERP 449,010 ریال 0 (0%) 449,010 ریال 449,010 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PERP 458,980 ریال 0 (0%) 458,980 ریال 458,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 27,120 ریال 0 (0%) 27,120 ریال 27,120 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 27,720 ریال 0 (0%) 27,720 ریال 27,720 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SUPER 60,080 ریال 0 (0%) 60,080 ریال 60,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SUPER 61,420 ریال 0 (0%) 61,420 ریال 61,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CFX 190,030 ریال 0 (0%) 190,030 ریال 190,030 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CFX 194,260 ریال 0 (0%) 194,260 ریال 194,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 86,890 ریال 0 (0%) 86,890 ریال 86,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 88,820 ریال 0 (0%) 88,820 ریال 88,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AUTO 121,151,430 ریال 0 (0%) 121,151,430 ریال 121,151,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AUTO 123,843,580 ریال 0 (0%) 123,843,580 ریال 123,843,580 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 175,340 ریال 0 (0%) 175,340 ریال 175,340 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 179,230 ریال 0 (0%) 179,230 ریال 179,230 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PUNDIX 240,650 ریال 0 (0%) 240,650 ریال 240,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PUNDIX 245,990 ریال 0 (0%) 245,990 ریال 245,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,400 ریال 0 (0%) 10,400 ریال 10,400 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,630 ریال 0 (0%) 10,630 ریال 10,630 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTG 9,134,230 ریال 0 (0%) 9,134,230 ریال 9,134,230 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTG 9,337,200 ریال 0 (0%) 9,337,200 ریال 9,337,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MIR 73,320 ریال 0 (0%) 73,320 ریال 73,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MIR 74,950 ریال 0 (0%) 74,950 ریال 74,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,992,450 ریال 0 (0%) 1,992,450 ریال 1,992,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 2,036,730 ریال 0 (0%) 2,036,730 ریال 2,036,730 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,712,990 ریال 0 (0%) 1,712,990 ریال 1,712,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,751,060 ریال 0 (0%) 1,751,060 ریال 1,751,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BAKE 95,950 ریال 0 (0%) 95,950 ریال 95,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BAKE 98,080 ریال 0 (0%) 98,080 ریال 98,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BURGER 313,820 ریال 0 (0%) 313,820 ریال 313,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BURGER 320,800 ریال 0 (0%) 320,800 ریال 320,800 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SLP 1,420 ریال 0 (0%) 1,420 ریال 1,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SLP 1,450 ریال 0 (0%) 1,450 ریال 1,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دفینیتی- 2,617,100 ریال 0 (0%) 2,617,100 ریال 2,617,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دفینیتی- 2,675,250 ریال 0 (0%) 2,675,250 ریال 2,675,250 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AR 4,435,150 ریال 0 (0%) 4,435,150 ریال 4,435,150 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AR 4,533,700 ریال 0 (0%) 4,533,700 ریال 4,533,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 219,430 ریال 0 (0%) 219,430 ریال 219,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 224,300 ریال 0 (0%) 224,300 ریال 224,300 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 43,370 ریال 0 (0%) 43,370 ریال 43,370 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 44,330 ریال 0 (0%) 44,330 ریال 44,330 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MASK 2,814,270 ریال 0 (0%) 2,814,270 ریال 2,814,270 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MASK 2,876,810 ریال 0 (0%) 2,876,810 ریال 2,876,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LPT 3,519,140 ریال 0 (0%) 3,519,140 ریال 3,519,140 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LPT 3,597,340 ریال 0 (0%) 3,597,340 ریال 3,597,340 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NU 281,320 ریال 0 (0%) 281,320 ریال 281,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
NU 287,580 ریال 0 (0%) 287,580 ریال 287,580 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,470 ریال 0 (0%) 1,470 ریال 1,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,500 ریال 0 (0%) 1,500 ریال 1,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ATA 79,080 ریال 0 (0%) 79,080 ریال 79,080 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ATA 80,830 ریال 0 (0%) 80,830 ریال 80,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PHA 79,180 ریال 0 (0%) 79,180 ریال 79,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PHA 80,940 ریال 0 (0%) 80,940 ریال 80,940 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,115,100 ریال 0 (0%) 2,115,100 ریال 2,115,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,162,100 ریال 0 (0%) 2,162,100 ریال 2,162,100 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ملون-سابق- 11,043,880 ریال 0 (0%) 11,043,880 ریال 11,043,880 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ملون-سابق- 11,289,290 ریال 0 (0%) 11,289,290 ریال 11,289,290 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DEXE 1,458,890 ریال 0 (0%) 1,458,890 ریال 1,458,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DEXE 1,491,310 ریال 0 (0%) 1,491,310 ریال 1,491,310 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
C98 114,110 ریال 0 (0%) 114,110 ریال 114,110 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
C98 116,650 ریال 0 (0%) 116,650 ریال 116,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CLV 32,320 ریال 0 (0%) 32,320 ریال 32,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CLV 33,040 ریال 0 (0%) 33,040 ریال 33,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
QNT 65,207,520 ریال 0 (0%) 65,207,520 ریال 65,207,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
QNT 66,656,520 ریال 0 (0%) 66,656,520 ریال 66,656,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 519,070 ریال 0 (0%) 519,070 ریال 519,070 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 530,610 ریال 0 (0%) 530,610 ریال 530,610 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 20,860 ریال 0 (0%) 20,860 ریال 20,860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 21,320 ریال 0 (0%) 21,320 ریال 21,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 418,160 ریال 0 (0%) 418,160 ریال 418,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 427,450 ریال 0 (0%) 427,450 ریال 427,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FARM 18,216,700 ریال 0 (0%) 18,216,700 ریال 18,216,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FARM 18,621,500 ریال 0 (0%) 18,621,500 ریال 18,621,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ALPACA 159,140 ریال 0 (0%) 159,140 ریال 159,140 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ALPACA 162,670 ریال 0 (0%) 162,670 ریال 162,670 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 45,179,500 ریال 0 (0%) 45,179,500 ریال 45,179,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 46,183,450 ریال 0 (0%) 46,183,450 ریال 46,183,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FOR 11,950 ریال 0 (0%) 11,950 ریال 11,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FOR 12,220 ریال 0 (0%) 12,220 ریال 12,220 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
REQ 50,920 ریال 0 (0%) 50,920 ریال 50,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
REQ 52,060 ریال 0 (0%) 52,060 ریال 52,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GHST 615,330 ریال 0 (0%) 615,330 ریال 615,330 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GHST 629,000 ریال 0 (0%) 629,000 ریال 629,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WAXP 35,190 ریال 0 (0%) 35,190 ریال 35,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
WAXP 35,970 ریال 0 (0%) 35,970 ریال 35,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TRIBE 103,390 ریال 0 (0%) 103,390 ریال 103,390 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
TRIBE 107,820 ریال 0 (0%) 107,820 ریال 107,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GALA 21,160 ریال 0 (0%) 21,160 ریال 21,160 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GALA 22,070 ریال 0 (0%) 22,070 ریال 22,070 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RAD 1,014,430 ریال 0 (0%) 1,014,430 ریال 1,014,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RAD 1,057,930 ریال 0 (0%) 1,057,930 ریال 1,057,930 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MBOX 251,050 ریال 0 (0%) 251,050 ریال 251,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MBOX 261,810 ریال 0 (0%) 261,810 ریال 261,810 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ELF 156,190 ریال 0 (0%) 156,190 ریال 156,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ELF 159,660 ریال 0 (0%) 159,660 ریال 159,660 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RARE 61,170 ریال 0 (0%) 61,170 ریال 61,170 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RARE 62,530 ریال 0 (0%) 62,530 ریال 62,530 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BETA 45,900 ریال 0 (0%) 45,900 ریال 45,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BETA 46,920 ریال 0 (0%) 46,920 ریال 46,920 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AGLD 212,700 ریال 0 (0%) 212,700 ریال 212,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AGLD 217,430 ریال 0 (0%) 217,430 ریال 217,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FIDA 207,890 ریال 0 (0%) 207,890 ریال 207,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FIDA 212,510 ریال 0 (0%) 212,510 ریال 212,510 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 39,070 ریال 0 (0%) 39,070 ریال 39,070 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 39,940 ریال 0 (0%) 39,940 ریال 39,940 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 143,090 ریال 0 (0%) 143,090 ریال 143,090 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 146,270 ریال 0 (0%) 146,270 ریال 146,270 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ILV 34,968,830 ریال 0 (0%) 34,968,830 ریال 34,968,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ILV 35,745,880 ریال 0 (0%) 35,745,880 ریال 35,745,880 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DYDX 1,280,860 ریال 0 (0%) 1,280,860 ریال 1,280,860 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DYDX 1,309,320 ریال 0 (0%) 1,309,320 ریال 1,309,320 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 139,520 ریال 0 (0%) 139,520 ریال 139,520 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 142,620 ریال 0 (0%) 142,620 ریال 142,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GNO 56,564,940 ریال 0 (0%) 56,564,940 ریال 56,564,940 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GNO 57,821,890 ریال 0 (0%) 57,821,890 ریال 57,821,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VIDT 18,970 ریال 0 (0%) 18,970 ریال 18,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VIDT 19,390 ریال 0 (0%) 19,390 ریال 19,390 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IDEX 26,060 ریال 0 (0%) 26,060 ریال 26,060 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
IDEX 29,450 ریال 0 (0%) 29,450 ریال 29,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AUCTION 2,789,430 ریال 0 (0%) 2,789,430 ریال 2,789,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AUCTION 2,851,420 ریال 0 (0%) 2,851,420 ریال 2,851,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ADX 90,780 ریال 0 (0%) 90,780 ریال 90,780 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ADX 96,590 ریال 0 (0%) 96,590 ریال 96,590 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CHESS 129,470 ریال 0 (0%) 129,470 ریال 129,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CHESS 135,020 ریال 0 (0%) 135,020 ریال 135,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LAZIO 1,346,310 ریال 0 (0%) 1,346,310 ریال 1,346,310 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LAZIO 1,432,420 ریال 0 (0%) 1,432,420 ریال 1,432,420 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BNX 282,490 ریال 0 (0%) 282,490 ریال 282,490 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BNX 300,560 ریال 0 (0%) 300,560 ریال 300,560 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FRONT 121,510 ریال 0 (0%) 121,510 ریال 121,510 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FRONT 124,210 ریال 0 (0%) 124,210 ریال 124,210 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RAY 125,400 ریال 0 (0%) 125,400 ریال 125,400 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
RAY 128,180 ریال 0 (0%) 128,180 ریال 128,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 7,472,990 ریال 0 (0%) 7,472,990 ریال 7,472,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 7,639,050 ریال 0 (0%) 7,639,050 ریال 7,639,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SYS 90,880 ریال 0 (0%) 90,880 ریال 90,880 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SYS 92,900 ریال 0 (0%) 92,900 ریال 92,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DAR 91,430 ریال 0 (0%) 91,430 ریال 91,430 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
DAR 93,460 ریال 0 (0%) 93,460 ریال 93,460 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MOVR 4,331,640 ریال 0 (0%) 4,331,640 ریال 4,331,640 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MOVR 4,427,900 ریال 0 (0%) 4,427,900 ریال 4,427,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CITY 2,297,790 ریال 0 (0%) 2,297,790 ریال 2,297,790 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CITY 2,348,850 ریال 0 (0%) 2,348,850 ریال 2,348,850 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ENS 7,090,020 ریال 0 (0%) 7,090,020 ریال 7,090,020 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ENS 7,247,570 ریال 0 (0%) 7,247,570 ریال 7,247,570 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KP3R 41,572,380 ریال 0 (0%) 41,572,380 ریال 41,572,380 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
KP3R 42,496,180 ریال 0 (0%) 42,496,180 ریال 42,496,180 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AMP 1,990 ریال 0 (0%) 1,990 ریال 1,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
AMP 2,040 ریال 0 (0%) 2,040 ریال 2,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JASMY 2,450 ریال 0 (0%) 2,450 ریال 2,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JASMY 2,510 ریال 0 (0%) 2,510 ریال 2,510 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PLA 115,870 ریال 0 (0%) 115,870 ریال 115,870 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PLA 118,450 ریال 0 (0%) 118,450 ریال 118,450 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 174,400 ریال 0 (0%) 174,400 ریال 174,400 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 178,280 ریال 0 (0%) 178,280 ریال 178,280 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR 94,500 ریال 0 (0%) 94,500 ریال 94,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR 96,600 ریال 0 (0%) 96,600 ریال 96,600 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PORTO 1,196,400 ریال 0 (0%) 1,196,400 ریال 1,196,400 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PORTO 1,222,990 ریال 0 (0%) 1,222,990 ریال 1,222,990 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ALCX 10,945,550 ریال 0 (0%) 10,945,550 ریال 10,945,550 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ALCX 11,188,770 ریال 0 (0%) 11,188,770 ریال 11,188,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 695,030 ریال 0 (0%) 695,030 ریال 695,030 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 710,470 ریال 0 (0%) 710,470 ریال 710,470 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VOXEL 127,980 ریال 0 (0%) 127,980 ریال 127,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
VOXEL 130,830 ریال 0 (0%) 130,830 ریال 130,830 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FLUX 315,690 ریال 0 (0%) 315,690 ریال 315,690 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FLUX 322,700 ریال 0 (0%) 322,700 ریال 322,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FXS 4,112,210 ریال 0 (0%) 4,112,210 ریال 4,112,210 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
FXS 4,203,590 ریال 0 (0%) 4,203,590 ریال 4,203,590 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BICO 200,800 ریال 0 (0%) 200,800 ریال 200,800 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BICO 205,260 ریال 0 (0%) 205,260 ریال 205,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ANY 6,365,500 ریال 0 (0%) 6,365,500 ریال 6,365,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ANY 6,506,950 ریال 0 (0%) 6,506,950 ریال 6,506,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MC 153,190 ریال 0 (0%) 153,190 ریال 153,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
MC 156,590 ریال 0 (0%) 156,590 ریال 156,590 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SANTOS 2,282,260 ریال 0 (0%) 2,282,260 ریال 2,282,260 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SANTOS 2,332,980 ریال 0 (0%) 2,332,980 ریال 2,332,980 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,930,350 ریال 0 (0%) 1,930,350 ریال 1,930,350 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,973,240 ریال 0 (0%) 1,973,240 ریال 1,973,240 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SPELL 360 ریال 0 (0%) 360 ریال 360 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
SPELL 370 ریال 0 (0%) 370 ریال 370 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PEOPLE 11,750 ریال 0 (0%) 11,750 ریال 11,750 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
PEOPLE 12,010 ریال 0 (0%) 12,010 ریال 12,010 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CVX 2,754,760 ریال 0 (0%) 2,754,760 ریال 2,754,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
CVX 2,815,970 ریال 0 (0%) 2,815,970 ریال 2,815,970 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
HIGH 1,150,960 ریال 0 (0%) 1,150,960 ریال 1,150,960 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
HIGH 1,176,540 ریال 0 (0%) 1,176,540 ریال 1,176,540 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JOE 195,000 ریال 0 (0%) 195,000 ریال 195,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
JOE 199,330 ریال 0 (0%) 199,330 ریال 199,330 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
API3 838,900 ریال 0 (0%) 838,900 ریال 838,900 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
API3 857,540 ریال 0 (0%) 857,540 ریال 857,540 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LOKA 266,890 ریال 0 (0%) 266,890 ریال 266,890 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
LOKA 272,820 ریال 0 (0%) 272,820 ریال 272,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GMLR 199,190 ریال 0 (0%) 199,190 ریال 199,190 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
GMLR 203,620 ریال 0 (0%) 203,620 ریال 203,620 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 17,950 ریال 0 (0%) 17,950 ریال 17,950 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 18,350 ریال 0 (0%) 18,350 ریال 18,350 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XEC 20 ریال 12 (150%) 20 ریال 8 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTTC 411,000 ریال 0 (0%) 411,000 ریال 411,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو
BTTC 422,500 ریال 0 (0%) 422,500 ریال 422,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۹:۲۷
آرشیو

مشخصات آقای صراف

توضیحات

نظرات آقای صراف

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین