خبر
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
362,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
6,089,607,440
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
446,219,300
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
103,170,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹

قیمت ارزهای دیجیتال در آقای صراف

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 362,000 ریال 500 (0.14%) 362,300 ریال 244,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 370,500 ریال 500 (0.14%) 370,800 ریال 273,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTC 6,089,607,440 ریال 8,421,900 (0.14%) 6,114,216,360 ریال 4,113,054,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTC 6,232,595,460 ریال 8,422,160 (0.14%) 6,257,687,090 ریال 4,600,901,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ETH 446,219,300 ریال 612,710 (0.14%) 448,175,110 ریال 301,153,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ETH 456,696,830 ریال 612,630 (0.13%) 458,694,200 ریال 336,872,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BNB 103,170,000 ریال 684,750 (0.67%) 69,755,850 ریال 102,218,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BNB 105,592,500 ریال 697,500 (0.66%) 78,029,550 ریال 104,621,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ADA 112,690 ریال 1,200 (1.08%) 76,090 ریال 111,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ADA 115,340 ریال 1,230 (1.08%) 85,110 ریال 113,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NEO 2,512,280 ریال 61,310 (2.5%) 2,512,280 ریال 1,684,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NEO 2,571,270 ریال 62,670 (2.5%) 2,571,270 ریال 1,884,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 34,980 ریال 400 (1.16%) 35,310 ریال 23,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,800 ریال 410 (1.16%) 36,140 ریال 26,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DOT 1,922,220 ریال 20,730 (1.09%) 1,926,900 ریال 1,295,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DOT 1,967,360 ریال 21,160 (1.09%) 1,972,120 ریال 1,449,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LTC 27,309,280 ریال 584,060 (2.14%) 27,988,210 ریال 18,493,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LTC 27,950,520 ریال 598,680 (2.14%) 28,644,920 ریال 20,687,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
QTUM 771,420 ریال 4,680 (0.61%) 773,590 ریال 521,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
QTUM 789,540 ریال 4,770 (0.61%) 791,760 ریال 582,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 139,510 ریال 1,270 (0.92%) 94,400 ریال 137,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 142,790 ریال 1,300 (0.92%) 144,380 ریال 105,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
EOS 356,210 ریال 3,840 (1.08%) 362,260 ریال 240,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
EOS 364,570 ریال 3,950 (1.08%) 370,760 ریال 268,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 74,750 ریال 610 (0.82%) 75,100 ریال 50,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 76,510 ریال 620 (0.82%) 76,860 ریال 56,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XLM 30,550 ریال 180 (0.59%) 30,570 ریال 20,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XLM 31,270 ریال 190 (0.61%) 31,290 ریال 22,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ONT 64,580 ریال 740 (1.16%) 64,690 ریال 43,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ONT 66,100 ریال 760 (1.16%) 66,210 ریال 48,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TRX 19,350 ریال 130 (0.68%) 19,370 ریال 13,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TRX 19,810 ریال 140 (0.71%) 19,830 ریال 14,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ETC 6,816,460 ریال 74,480 (1.1%) 6,838,020 ریال 4,586,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ETC 6,976,520 ریال 76,020 (1.1%) 6,998,670 ریال 5,130,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ICX 63,820 ریال 410 (0.65%) 64,010 ریال 43,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ICX 65,320 ریال 420 (0.65%) 65,520 ریال 48,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NULS 67,550 ریال 50 (0.07%) 67,880 ریال 45,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NULS 69,140 ریال 50 (0.07%) 69,480 ریال 50,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VET 6,800 ریال 30 (0.44%) 6,800 ریال 4,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VET 6,960 ریال 30 (0.43%) 6,960 ریال 5,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 361,860 ریال 500 (0.14%) 362,160 ریال 244,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 370,350 ریال 500 (0.14%) 370,650 ریال 273,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LINK 2,490,200 ریال 15,730 (0.64%) 2,508,130 ریال 1,674,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LINK 2,548,670 ریال 16,020 (0.63%) 2,566,980 ریال 1,873,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WAVES 850,340 ریال 13,830 (1.65%) 852,030 ریال 569,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WAVES 870,300 ریال 14,120 (1.65%) 872,040 ریال 637,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTT 1,010 ریال 10 (1%) 680 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTT 1,030 ریال 0 (0%) 760 ریال 1,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ONG 91,840 ریال 1,390 (1.54%) 92,090 ریال 61,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ONG 94,000 ریال 1,430 (1.54%) 94,260 ریال 69,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 610 ریال 0 (0%) 620 ریال 410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 630 ریال 10 (1.61%) 630 ریال 460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZIL 7,940 ریال 50 (0.63%) 7,960 ریال 5,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZIL 8,130 ریال 60 (0.74%) 8,150 ریال 5,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZRX 66,970 ریال 850 (1.29%) 67,100 ریال 45,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZRX 68,540 ریال 870 (1.29%) 68,670 ریال 50,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FET 27,330 ریال 290 (1.06%) 30,240 ریال 18,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FET 27,970 ریال 300 (1.07%) 30,950 ریال 20,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 80,760 ریال 250 (0.31%) 81,070 ریال 54,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 82,660 ریال 260 (0.32%) 82,970 ریال 61,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XMR 52,381,400 ریال 1,084,550 (2.11%) 52,497,180 ریال 35,330,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XMR 53,611,350 ریال 1,108,350 (2.11%) 53,730,530 ریال 39,520,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZEC 15,964,200 ریال 202,800 (1.29%) 16,105,890 ریال 10,806,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZEC 16,339,050 ریال 207,050 (1.28%) 16,484,140 ریال 12,088,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IOST 3,020 ریال 30 (1%) 3,030 ریال 2,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IOST 3,090 ریال 30 (0.98%) 3,100 ریال 2,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,330 ریال 0 (0%) 4,370 ریال 2,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,430 ریال 0 (0%) 4,480 ریال 3,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,975,060 ریال 69,060 (0.43%) 16,059,500 ریال 10,743,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,350,170 ریال 70,170 (0.43%) 16,436,390 ریال 12,017,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NANO 805,090 ریال 1,110 (0.14%) 805,760 ریال 543,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NANO 823,990 ریال 1,110 (0.13%) 824,660 ریال 608,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OMG 420,280 ریال 6,360 (1.54%) 421,790 ریال 283,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OMG 430,150 ریال 6,500 (1.53%) 431,700 ریال 316,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
THETA 311,680 ریال 3,550 (1.14%) 317,860 ریال 210,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
THETA 319,000 ریال 3,640 (1.14%) 325,330 ریال 235,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ENJ 108,420 ریال 1,270 (1.19%) 73,130 ریال 106,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ENJ 110,960 ریال 1,290 (1.18%) 81,800 ریال 109,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MITH 4,210 ریال 80 (1.94%) 4,260 ریال 2,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MITH 4,310 ریال 80 (1.89%) 4,360 ریال 3,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MATIC 323,920 ریال 3,200 (1%) 325,800 ریال 218,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MATIC 331,520 ریال 3,260 (0.99%) 333,440 ریال 243,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,498,730 ریال 43,870 (1.27%) 3,499,690 ریال 2,355,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,580,880 ریال 44,790 (1.27%) 3,581,910 ریال 2,634,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TFUEL 15,780 ریال 130 (0.83%) 15,850 ریال 10,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TFUEL 16,150 ریال 130 (0.81%) 16,220 ریال 11,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ONE 5,120 ریال 60 (1.19%) 5,150 ریال 3,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ONE 5,240 ریال 60 (1.16%) 5,270 ریال 3,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FTM 84,350 ریال 1,600 (1.93%) 85,650 ریال 56,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FTM 86,330 ریال 1,640 (1.94%) 87,660 ریال 63,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ALGO 80,830 ریال 1,160 (1.46%) 81,610 ریال 54,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ALGO 82,730 ریال 1,180 (1.45%) 83,530 ریال 61,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GTO 4,460 ریال 0 (0%) 4,470 ریال 3,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GTO 4,570 ریال 10 (0.22%) 4,570 ریال 3,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ERD 7,140 ریال 10 (0.14%) 7,140 ریال 4,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ERD 7,300 ریال 10 (0.14%) 7,310 ریال 5,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DUSK 33,230 ریال 150 (0.45%) 33,240 ریال 22,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DUSK 34,010 ریال 150 (0.44%) 34,020 ریال 25,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ANKR 7,570 ریال 100 (1.34%) 7,570 ریال 5,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ANKR 7,740 ریال 100 (1.31%) 7,750 ریال 5,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
COS 1,790 ریال 10 (0.56%) 1,820 ریال 1,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
COS 1,830 ریال 10 (0.55%) 1,860 ریال 1,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NPX 2,540 ریال 0 (0%) 2,550 ریال 1,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NPX 2,600 ریال 0 (0%) 2,610 ریال 1,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 222,300 ریال 1,320 (0.59%) 231,650 ریال 150,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 227,520 ریال 1,360 (0.6%) 237,080 ریال 168,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MTL 263,540 ریال 4,340 (1.67%) 264,080 ریال 177,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MTL 269,720 ریال 4,430 (1.67%) 270,290 ریال 198,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TOMO 113,410 ریال 1,130 (1.01%) 76,630 ریال 112,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TOMO 116,080 ریال 1,160 (1.01%) 85,710 ریال 114,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PERL 6,130 ریال 0 (0%) 6,200 ریال 4,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PERL 6,280 ریال 0 (0%) 6,350 ریال 4,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DENT 250 ریال 0 (0%) 250 ریال 170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DENT 260 ریال 10 (4%) 260 ریال 190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MFT 2,510 ریال 330 (15.14%) 2,620 ریال 1,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MFT 2,570 ریال 340 (15.25%) 2,680 ریال 1,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KEY 1,280 ریال 20 (1.59%) 870 ریال 1,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KEY 1,310 ریال 20 (1.55%) 970 ریال 1,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DOCK 5,760 ریال 40 (0.69%) 5,840 ریال 3,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DOCK 5,900 ریال 40 (0.68%) 5,980 ریال 4,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WAN 64,510 ریال 920 (1.45%) 64,510 ریال 43,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WAN 66,020 ریال 940 (1.44%) 66,020 ریال 48,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FUN 2,300 ریال 0 (0%) 2,320 ریال 1,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FUN 2,360 ریال 0 (0%) 2,380 ریال 1,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CVC 34,750 ریال 320 (0.92%) 34,930 ریال 23,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CVC 35,570 ریال 320 (0.9%) 35,750 ریال 25,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CHZ 55,570 ریال 950 (1.74%) 55,720 ریال 37,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CHZ 56,870 ریال 960 (1.72%) 57,030 ریال 41,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 773,960 ریال 74,820 (10.7%) 789,740 ریال 485,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 792,130 ریال 76,550 (10.7%) 808,280 ریال 543,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BUSD 362,000 ریال 460 (0.13%) 362,340 ریال 244,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BUSD 370,500 ریال 460 (0.12%) 370,840 ریال 273,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BEAM 41,880 ریال 340 (0.82%) 41,930 ریال 27,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BEAM 42,870 ریال 360 (0.85%) 42,920 ریال 31,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 358,020 ریال 2,670 (0.75%) 358,480 ریال 241,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 366,420 ریال 2,710 (0.75%) 366,890 ریال 269,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 689,250 ریال 7,100 (1.04%) 689,840 ریال 461,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 705,430 ریال 7,240 (1.04%) 706,050 ریال 516,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 31,660 ریال 180 (0.57%) 32,160 ریال 21,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,400 ریال 180 (0.56%) 32,920 ریال 23,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RVN 7,950 ریال 200 (2.58%) 8,640 ریال 5,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RVN 8,140 ریال 200 (2.52%) 8,840 ریال 5,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NKN 29,290 ریال 230 (0.79%) 29,550 ریال 19,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NKN 29,970 ریال 220 (0.74%) 30,240 ریال 22,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STX 91,590 ریال 490 (0.54%) 92,290 ریال 61,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STX 93,740 ریال 500 (0.54%) 94,460 ریال 68,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KAVA 304,440 ریال 2,950 (0.98%) 308,700 ریال 205,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KAVA 311,590 ریال 3,010 (0.98%) 315,950 ریال 230,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ARPA 10,030 ریال 60 (0.6%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ARPA 10,260 ریال 50 (0.49%) 7,570 ریال 10,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IOTX 8,170 ریال 10 (0.12%) 8,200 ریال 5,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IOTX 8,370 ریال 20 (0.24%) 8,400 ریال 6,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RLC 373,220 ریال 4,850 (1.32%) 375,600 ریال 252,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RLC 381,990 ریال 4,960 (1.32%) 384,420 ریال 282,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KLAY 65,670 ریال 1,790 (2.8%) 65,710 ریال 43,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KLAY 67,210 ریال 1,830 (2.8%) 67,250 ریال 48,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CTXC 33,090 ریال 340 (1.04%) 34,620 ریال 22,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CTXC 33,860 ریال 340 (1.01%) 35,430 ریال 25,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BCH 39,675,200 ریال 271,700 (0.69%) 39,675,200 ریال 26,674,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BCH 40,606,800 ریال 276,800 (0.69%) 40,606,800 ریال 29,838,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TROY 1,020 ریال 0 (0%) 690 ریال 1,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TROY 1,050 ریال 10 (0.96%) 780 ریال 1,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VITE 8,810 ریال 60 (0.68%) 8,960 ریال 5,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VITE 9,010 ریال 70 (0.78%) 9,170 ریال 6,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 518,460 ریال 720 (0.14%) 518,890 ریال 350,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 530,630 ریال 720 (0.14%) 531,060 ریال 391,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OGN 37,000 ریال 240 (0.65%) 37,270 ریال 24,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OGN 37,870 ریال 240 (0.64%) 38,150 ریال 27,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DREP 109,360 ریال 610 (0.56%) 74,060 ریال 108,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DREP 111,930 ریال 620 (0.55%) 82,840 ریال 110,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TCT 1,130 ریال 0 (0%) 760 ریال 1,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TCT 1,160 ریال 10 (0.87%) 850 ریال 1,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WRX 63,310 ریال 1,350 (2.18%) 64,690 ریال 42,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WRX 64,800 ریال 1,380 (2.18%) 66,210 ریال 47,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTS 3,490 ریال 20 (0.58%) 3,520 ریال 2,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTS 3,570 ریال 20 (0.56%) 3,600 ریال 2,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BNT 133,580 ریال 180 (0.13%) 90,220 ریال 132,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BNT 136,710 ریال 190 (0.14%) 137,540 ریال 100,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LTO 27,840 ریال 80 (0.29%) 28,150 ریال 18,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LTO 28,490 ریال 70 (0.25%) 28,810 ریال 21,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AION 12,330 ریال 40 (0.33%) 8,360 ریال 12,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AION 12,620 ریال 40 (0.32%) 9,350 ریال 12,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MBL 950 ریال 10 (1.06%) 980 ریال 640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MBL 980 ریال 20 (2.08%) 990 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
COTI 25,670 ریال 550 (2.19%) 25,720 ریال 17,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
COTI 26,270 ریال 550 (2.14%) 26,330 ریال 19,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TORN 1,951,180 ریال 28,000 (1.46%) 1,958,960 ریال 1,295,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TORN 1,997,000 ریال 28,600 (1.45%) 2,004,950 ریال 1,449,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STPT 10,970 ریال 180 (1.67%) 7,410 ریال 10,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STPT 11,230 ریال 180 (1.63%) 8,290 ریال 11,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 80,730 ریال 690 (0.86%) 81,000 ریال 54,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 82,620 ریال 700 (0.85%) 82,900 ریال 60,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DATA 9,530 ریال 50 (0.53%) 9,580 ریال 6,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DATA 9,760 ریال 50 (0.51%) 9,800 ریال 7,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,897,860 ریال 11,310 (0.23%) 4,923,280 ریال 3,288,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 5,012,870 ریال 11,730 (0.23%) 5,038,970 ریال 3,678,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CTSI 43,980 ریال 380 (0.87%) 45,110 ریال 29,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CTSI 45,020 ریال 400 (0.9%) 46,170 ریال 32,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 124,850 ریال 1,430 (1.16%) 84,210 ریال 122,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 127,790 ریال 1,470 (1.16%) 94,190 ریال 125,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CHR 43,770 ریال 1,580 (3.74%) 44,440 ریال 29,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CHR 44,790 ریال 1,610 (3.73%) 45,490 ریال 33,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 648,810 ریال 890 (0.14%) 649,350 ریال 438,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 664,050 ریال 900 (0.14%) 664,580 ریال 490,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ARDR 26,930 ریال 220 (0.82%) 26,930 ریال 17,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ARDR 27,570 ریال 230 (0.84%) 27,570 ریال 20,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اتلند
اتلند
ETHLend
LEND 186,180 ریال 260 (0.14%) 186,330 ریال 125,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اتلند
اتلند
ETHLend
LEND 190,550 ریال 260 (0.14%) 190,710 ریال 140,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 8,450 ریال 80 (0.96%) 8,470 ریال 5,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 8,640 ریال 80 (0.93%) 8,670 ریال 6,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STMX 1,810 ریال 10 (0.56%) 1,830 ریال 1,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STMX 1,850 ریال 0 (0%) 1,870 ریال 1,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KNC 226,610 ریال 2,480 (1.11%) 227,040 ریال 152,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KNC 231,930 ریال 2,530 (1.1%) 232,370 ریال 170,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 226,290 ریال 320 (0.14%) 226,470 ریال 152,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 231,600 ریال 310 (0.13%) 231,790 ریال 170,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,929,460 ریال 17,120 (0.9%) 1,948,640 ریال 1,293,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,974,770 ریال 17,470 (0.89%) 1,994,370 ریال 1,446,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LRC 88,260 ریال 1,640 (1.89%) 88,790 ریال 59,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LRC 90,330 ریال 1,680 (1.9%) 90,870 ریال 66,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,817,540 ریال 340,820 (2.53%) 9,330,120 ریال 13,408,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 14,141,990 ریال 348,390 (2.53%) 14,240,370 ریال 10,401,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PNT 56,180 ریال 140 (0.25%) 57,020 ریال 37,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PNT 57,500 ریال 150 (0.26%) 58,360 ریال 42,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SC 920 ریال 10 (1.1%) 930 ریال 610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SC 940 ریال 10 (1.08%) 950 ریال 690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZEN 3,641,720 ریال 33,950 (0.94%) 3,654,090 ریال 2,457,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ZEN 3,727,230 ریال 34,630 (0.94%) 3,739,860 ریال 2,748,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SNX 708,430 ریال 2,640 (0.37%) 720,050 ریال 478,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SNX 725,070 ریال 2,720 (0.38%) 736,950 ریال 534,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VTH 370 ریال 0 (0%) 380 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VTH 380 ریال 0 (0%) 390 ریال 280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DGB 2,670 ریال 10 (0.38%) 2,680 ریال 1,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DGB 2,730 ریال 10 (0.37%) 2,740 ریال 2,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SXP 88,360 ریال 550 (0.63%) 88,590 ریال 59,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SXP 90,440 ریال 570 (0.63%) 90,670 ریال 66,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MKR 220,458,000 ریال 304,500 (0.14%) 221,243,100 ریال 148,900,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MKR 225,634,500 ریال 304,500 (0.14%) 226,436,600 ریال 166,561,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DAI 368,840 ریال 510 (0.14%) 369,150 ریال 249,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DAI 377,500 ریال 510 (0.14%) 377,810 ریال 278,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DCR 7,529,600 ریال 118,850 (1.6%) 7,531,680 ریال 4,987,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DCR 7,706,400 ریال 121,400 (1.6%) 7,708,480 ریال 5,579,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STORJ 114,030 ریال 990 (0.88%) 76,870 ریال 112,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STORJ 116,710 ریال 1,010 (0.87%) 85,990 ریال 114,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
مانا- 144,440 ریال 2,230 (1.57%) 97,560 ریال 141,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
مانا- 147,830 ریال 2,270 (1.56%) 148,320 ریال 108,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
YFI 2,530,380,000 ریال 14,218,500 (0.56%) 2,560,038,350 ریال 1,715,656,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
YFI 2,589,795,000 ریال 14,635,000 (0.57%) 2,620,124,850 ریال 1,919,149,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BAL 2,107,930 ریال 3,230 (0.15%) 2,136,430 ریال 1,423,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BAL 2,157,420 ریال 3,380 (0.16%) 2,186,570 ریال 1,592,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 22,700 ریال 250 (1.11%) 22,990 ریال 15,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 23,230 ریال 250 (1.09%) 23,530 ریال 17,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IRIS 5,270 ریال 70 (1.33%) 5,370 ریال 3,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IRIS 5,400 ریال 60 (1.11%) 5,500 ریال 3,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KMD 75,590 ریال 610 (0.81%) 75,850 ریال 50,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KMD 77,360 ریال 620 (0.81%) 77,630 ریال 56,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JST 8,110 ریال 170 (2.14%) 8,230 ریال 5,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JST 8,300 ریال 170 (2.09%) 8,430 ریال 6,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SRM 88,480 ریال 120 (0.14%) 88,550 ریال 59,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SRM 90,560 ریال 120 (0.13%) 90,630 ریال 66,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ANT 809,790 ریال 10,090 (1.25%) 834,570 ریال 544,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ANT 828,810 ریال 10,350 (1.25%) 854,190 ریال 608,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 240,010 ریال 1,060 (0.44%) 243,090 ریال 159,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 245,640 ریال 1,070 (0.44%) 248,800 ریال 178,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 211,520 ریال 2,430 (1.16%) 212,590 ریال 142,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 216,480 ریال 2,470 (1.15%) 217,590 ریال 159,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OCEAN 49,200 ریال 2,100 (4.46%) 49,200 ریال 32,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OCEAN 50,350 ریال 2,140 (4.44%) 50,350 ریال 36,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NMR 5,071,620 ریال 39,540 (0.79%) 5,195,450 ریال 3,401,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NMR 5,190,710 ریال 40,310 (0.78%) 5,317,510 ریال 3,804,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
YFII 548,683,400 ریال 1,589,300 (0.29%) 554,736,900 ریال 369,610,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
YFII 561,566,850 ریال 1,608,850 (0.29%) 567,768,250 ریال 413,449,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 595,710 ریال 29,350 (5.18%) 595,710 ریال 385,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 609,690 ریال 30,010 (5.18%) 609,690 ریال 431,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,460 ریال 20 (1.39%) 990 ریال 1,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,490 ریال 20 (1.36%) 1,500 ریال 1,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PAXG 645,446,000 ریال 916,000 (0.14%) 648,136,810 ریال 436,677,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PAXG 660,601,500 ریال 958,500 (0.15%) 663,343,310 ریال 488,471,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WNXM 3,913,220 ریال 1,830 (0.05%) 3,927,220 ریال 2,640,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WNXM 4,005,110 ریال 1,990 (0.05%) 4,019,360 ریال 2,953,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,850,800 ریال 97,070 (2.04%) 4,986,600 ریال 3,271,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,964,700 ریال 99,200 (2.04%) 5,103,820 ریال 3,659,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BZRX 78,050 ریال 110 (0.14%) 78,110 ریال 52,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BZRX 79,880 ریال 110 (0.14%) 79,940 ریال 58,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SUSHI 424,990 ریال 3,750 (0.88%) 432,830 ریال 286,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SUSHI 434,970 ریال 3,850 (0.89%) 442,990 ریال 320,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KSM 10,860,000 ریال 307,810 (2.92%) 7,327,670 ریال 10,493,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KSM 11,115,000 ریال 314,700 (2.91%) 8,196,800 ریال 10,739,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
EGLD 16,137,960 ریال 166,890 (1.04%) 16,289,980 ریال 10,897,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
EGLD 16,516,890 ریال 170,290 (1.04%) 16,672,390 ریال 12,189,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 497,390 ریال 4,670 (0.95%) 501,150 ریال 333,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 509,070 ریال 4,760 (0.94%) 512,920 ریال 373,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 2,353,000 ریال 53,860 (2.34%) 2,355,770 ریال 1,559,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 2,408,250 ریال 55,050 (2.34%) 2,411,110 ریال 1,744,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FIO 12,020 ریال 20 (0.17%) 8,120 ریال 11,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FIO 12,300 ریال 20 (0.16%) 9,080 ریال 12,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
UMA 646,170 ریال 1,620 (0.25%) 683,770 ریال 436,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
UMA 661,340 ریال 1,630 (0.25%) 699,850 ریال 488,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 165,070 ریال 1,220 (0.74%) 167,370 ریال 111,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 168,950 ریال 1,250 (0.74%) 171,300 ریال 124,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
UNI 2,157,520 ریال 11,480 (0.53%) 2,187,990 ریال 1,457,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
UNI 2,208,180 ریال 11,820 (0.54%) 2,239,330 ریال 1,630,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NBS 600 ریال 0 (0%) 600 ریال 410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NBS 620 ریال 10 (1.64%) 620 ریال 450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OXT 29,790 ریال 220 (0.74%) 29,790 ریال 19,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OXT 30,490 ریال 220 (0.73%) 30,490 ریال 22,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
خورشید- 2,060 ریال 50 (2.49%) 2,130 ریال 1,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
خورشید- 2,100 ریال 40 (1.94%) 2,180 ریال 1,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AVAX 4,796,500 ریال 31,930 (0.67%) 4,824,500 ریال 3,234,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AVAX 4,909,130 ریال 32,530 (0.67%) 4,937,720 ریال 3,618,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
HNT 1,690,540 ریال 2,330 (0.14%) 1,691,940 ریال 1,141,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
HNT 1,730,240 ریال 2,340 (0.14%) 1,731,640 ریال 1,277,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FLM 30,260 ریال 400 (1.34%) 30,360 ریال 20,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FLM 30,970 ریال 410 (1.34%) 31,080 ریال 22,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ORN 331,950 ریال 990 (0.3%) 333,680 ریال 222,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ORN 339,750 ریال 1,020 (0.3%) 341,530 ریال 248,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
UTK 37,030 ریال 50 (0.14%) 37,510 ریال 25,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
UTK 37,900 ریال 50 (0.13%) 38,390 ریال 28,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XVS 1,444,380 ریال 16,080 (1.11%) 975,560 ریال 1,431,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XVS 1,478,300 ریال 16,500 (1.12%) 1,505,200 ریال 1,088,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 31,570 ریال 370 (1.19%) 31,660 ریال 21,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 32,310 ریال 380 (1.19%) 32,400 ریال 23,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AAVE 22,263,000 ریال 319,950 (1.46%) 22,375,930 ریال 15,012,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AAVE 22,785,750 ریال 326,750 (1.45%) 22,901,230 ریال 16,792,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 612,500 ریال 3,730 (0.61%) 616,750 ریال 410,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 626,890 ریال 3,810 (0.61%) 631,230 ریال 458,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,581,940 ریال 23,870 (1.53%) 1,590,060 ریال 1,068,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,619,090 ریال 24,390 (1.53%) 1,627,370 ریال 1,195,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
INJ 579,920 ریال 6,580 (1.15%) 582,620 ریال 389,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
INJ 593,540 ریال 6,720 (1.15%) 596,310 ریال 435,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AUDIO 55,130 ریال 70 (0.13%) 55,300 ریال 37,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AUDIO 56,430 ریال 80 (0.14%) 56,600 ریال 41,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CTK 271,860 ریال 730 (0.27%) 274,930 ریال 183,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CTK 278,250 ریال 750 (0.27%) 281,380 ریال 205,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AKRO 1,080 ریال 20 (1.89%) 730 ریال 1,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AKRO 1,110 ریال 30 (2.78%) 820 ریال 1,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AXS 3,011,840 ریال 82,600 (2.74%) 3,101,830 ریال 1,995,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AXS 3,082,560 ریال 84,640 (2.75%) 3,174,670 ریال 2,231,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
HARD 57,740 ریال 40 (0.07%) 58,080 ریال 39,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
HARD 59,090 ریال 40 (0.07%) 59,440 ریال 43,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DNT 13,030 ریال 20 (0.15%) 8,800 ریال 13,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DNT 13,340 ریال 20 (0.15%) 9,850 ریال 13,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STRAX 167,610 ریال 2,040 (1.23%) 172,050 ریال 112,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
STRAX 171,540 ریال 2,080 (1.23%) 176,080 ریال 126,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,765,110 ریال 12,020 (0.68%) 1,819,430 ریال 1,197,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,806,560 ریال 12,360 (0.68%) 1,862,210 ریال 1,339,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 16,010 ریال 40 (0.25%) 16,040 ریال 10,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 16,390 ریال 40 (0.24%) 16,420 ریال 12,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 221,910 ریال 770 (0.35%) 224,210 ریال 148,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 227,120 ریال 800 (0.35%) 229,470 ریال 166,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SKL 9,330 ریال 110 (1.18%) 9,440 ریال 6,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SKL 9,550 ریال 110 (1.15%) 9,660 ریال 7,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SUSD 360,550 ریال 500 (0.14%) 360,850 ریال 243,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SUSD 369,020 ریال 500 (0.14%) 369,320 ریال 272,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GRT 22,550 ریال 280 (1.26%) 22,550 ریال 15,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GRT 23,080 ریال 290 (1.27%) 23,080 ریال 16,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JUV 1,089,620 ریال 5,120 (0.47%) 738,390 ریال 1,070,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JUV 1,115,210 ریال 5,210 (0.47%) 825,970 ریال 1,095,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 1,954,800 ریال 17,160 (0.89%) 1,958,960 ریال 1,317,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,000,700 ریال 17,500 (0.88%) 2,004,950 ریال 1,474,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 637,120 ریال 4,130 (0.65%) 639,030 ریال 425,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 652,080 ریال 4,210 (0.65%) 654,040 ریال 475,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
1INCH 159,280 ریال 140 (0.09%) 160,700 ریال 107,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
1INCH 163,020 ریال 150 (0.09%) 164,480 ریال 120,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,090 ریال 10 (0.93%) 740 ریال 1,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,110 ریال 0 (0%) 820 ریال 1,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OG 1,150,440 ریال 7,380 (0.65%) 779,710 ریال 1,138,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OG 1,177,450 ریال 7,510 (0.64%) 872,190 ریال 1,165,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ATM 973,780 ریال 1,340 (0.14%) 985,430 ریال 657,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ATM 996,650 ریال 1,350 (0.14%) 999,970 ریال 1,000,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ASR 971,970 ریال 5,320 (0.55%) 975,380 ریال 653,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ASR 994,790 ریال 5,410 (0.55%) 998,270 ریال 730,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CELO 213,580 ریال 1,380 (0.65%) 220,240 ریال 142,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CELO 218,600 ریال 1,410 (0.65%) 225,410 ریال 158,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RIF 19,730 ریال 570 (2.97%) 19,760 ریال 12,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RIF 20,190 ریال 580 (2.96%) 20,220 ریال 14,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 1,936,700 ریال 2,670 (0.14%) 1,938,310 ریال 1,308,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 1,982,180 ریال 2,680 (0.14%) 1,983,780 ریال 1,463,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 13,290 ریال 10 (0.08%) 9,000 ریال 13,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 13,600 ریال 20 (0.15%) 13,780 ریال 10,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 870 ریال 0 (0%) 880 ریال 590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 890 ریال 10 (1.12%) 900 ریال 660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 888,060 ریال 2,710 (0.31%) 896,110 ریال 586,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 908,910 ریال 2,740 (0.3%) 917,160 ریال 656,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
زی-کوین-سابق- 663,550 ریال 9,960 (1.52%) 669,970 ریال 446,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
زی-کوین-سابق- 679,130 ریال 10,170 (1.52%) 685,700 ریال 499,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LIT 307,340 ریال 36,810 (11.98%) 342,360 ریال 207,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LIT 314,550 ریال 37,690 (11.98%) 350,410 ریال 232,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 163,120 ریال 1,850 (1.15%) 165,850 ریال 110,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 166,950 ریال 1,890 (1.15%) 169,750 ریال 123,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 43,110 ریال 600 (1.41%) 43,310 ریال 29,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 44,130 ریال 620 (1.42%) 44,330 ریال 32,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CAKE 1,419,040 ریال 16,060 (1.14%) 958,930 ریال 1,401,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CAKE 1,452,360 ریال 16,390 (1.14%) 1,455,060 ریال 1,071,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ACM 920,200 ریال 7,410 (0.81%) 932,750 ریال 620,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ACM 941,810 ریال 7,610 (0.81%) 954,650 ریال 694,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BADGER 948,440 ریال 8,540 (0.91%) 948,700 ریال 638,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BADGER 970,710 ریال 8,710 (0.91%) 970,970 ریال 713,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FIS 106,790 ریال 250 (0.23%) 72,540 ریال 106,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FIS 109,300 ریال 260 (0.24%) 81,150 ریال 108,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OM 12,020 ریال 50 (0.42%) 8,170 ریال 11,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
OM 12,300 ریال 60 (0.49%) 9,130 ریال 12,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
POND 3,130 ریال 0 (0%) 3,240 ریال 2,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
POND 3,200 ریال 10 (0.31%) 3,310 ریال 2,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DEGO 698,660 ریال 9,280 (1.35%) 702,860 ریال 466,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DEGO 715,070 ریال 9,480 (1.34%) 719,350 ریال 522,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 465,890 ریال 6,060 (1.32%) 466,020 ریال 312,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 476,830 ریال 6,190 (1.32%) 476,960 ریال 349,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LINA 2,230 ریال 40 (1.83%) 2,230 ریال 1,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LINA 2,290 ریال 50 (2.23%) 2,290 ریال 1,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PERP 168,690 ریال 2,570 (1.55%) 168,690 ریال 111,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PERP 172,650 ریال 2,620 (1.54%) 172,650 ریال 124,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 18,970 ریال 30 (0.16%) 18,980 ریال 12,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 19,410 ریال 20 (0.1%) 19,430 ریال 14,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SUPER 35,690 ریال 260 (0.73%) 35,720 ریال 23,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SUPER 36,530 ریال 270 (0.74%) 36,560 ریال 26,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CFX 9,670 ریال 50 (0.52%) 9,710 ریال 6,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CFX 9,890 ریال 50 (0.51%) 9,940 ریال 7,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 60,780 ریال 80 (0.13%) 60,830 ریال 41,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 62,210 ریال 90 (0.14%) 62,260 ریال 45,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AUTO 84,671,800 ریال 876,100 (1.05%) 84,876,240 ریال 56,724,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AUTO 86,659,950 ریال 893,950 (1.04%) 86,868,640 ریال 63,452,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 166,520 ریال 15,050 (9.94%) 183,660 ریال 107,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 170,430 ریال 15,400 (9.93%) 187,980 ریال 120,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PUNDIX 137,200 ریال 1,280 (0.94%) 93,150 ریال 135,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PUNDIX 140,420 ریال 1,300 (0.93%) 141,140 ریال 103,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 5,570 ریال 50 (0.91%) 5,570 ریال 3,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 5,700 ریال 50 (0.88%) 5,700 ریال 4,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTG 6,389,300 ریال 8,820 (0.14%) 6,394,600 ریال 4,315,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BTG 6,539,330 ریال 8,830 (0.14%) 6,544,620 ریال 4,827,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MIR 47,200 ریال 530 (1.14%) 47,660 ریال 31,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MIR 48,310 ریال 540 (1.13%) 48,780 ریال 35,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,306,820 ریال 9,030 (0.7%) 877,760 ریال 1,291,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,337,510 ریال 9,210 (0.69%) 981,870 ریال 1,321,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,371,980 ریال 5,510 (0.4%) 924,210 ریال 1,344,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,404,200 ریال 5,600 (0.4%) 1,458,590 ریال 1,022,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BAKE 65,560 ریال 1,000 (1.55%) 65,750 ریال 44,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BAKE 67,100 ریال 1,020 (1.54%) 67,290 ریال 49,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BURGER 224,080 ریال 2,840 (1.28%) 225,040 ریال 149,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BURGER 229,340 ریال 2,900 (1.28%) 230,330 ریال 166,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SLP 910 ریال 0 (0%) 920 ریال 610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SLP 930 ریال 0 (0%) 940 ریال 680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دفینیتی- 1,514,970 ریال 5,710 (0.38%) 1,522,170 ریال 1,021,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دفینیتی- 1,550,540 ریال 5,790 (0.37%) 1,557,890 ریال 1,142,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AR 3,250,760 ریال 870 (0.03%) 3,277,010 ریال 2,190,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AR 3,327,090 ریال 790 (0.02%) 3,353,930 ریال 2,450,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 131,410 ریال 1,620 (1.23%) 89,240 ریال 130,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 134,490 ریال 1,670 (1.24%) 99,830 ریال 133,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 32,470 ریال 510 (1.6%) 32,950 ریال 21,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 33,230 ریال 520 (1.59%) 33,720 ریال 24,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MASK 1,287,630 ریال 51,300 (4.15%) 869,200 ریال 1,227,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MASK 1,317,870 ریال 52,470 (4.15%) 972,290 ریال 1,255,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LPT 2,628,120 ریال 32,550 (1.25%) 2,633,180 ریال 1,762,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LPT 2,689,830 ریال 33,230 (1.25%) 2,695,060 ریال 1,971,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NU 196,780 ریال 270 (0.14%) 196,950 ریال 132,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
NU 201,400 ریال 270 (0.13%) 201,570 ریال 148,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 890 ریال 0 (0%) 900 ریال 600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 920 ریال 10 (1.1%) 920 ریال 670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ATA 40,000 ریال 130 (0.33%) 40,130 ریال 26,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ATA 40,940 ریال 130 (0.32%) 41,070 ریال 30,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PHA 51,040 ریال 260 (0.51%) 52,060 ریال 34,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PHA 52,240 ریال 260 (0.5%) 53,280 ریال 38,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,417,950 ریال 3,830 (0.27%) 956,480 ریال 1,397,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,451,250 ریال 3,960 (0.27%) 1,452,690 ریال 1,067,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ملون-سابق- 7,551,320 ریال 14,040 (0.19%) 7,616,940 ریال 5,070,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ملون-سابق- 7,728,630 ریال 14,130 (0.18%) 7,795,870 ریال 5,672,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DEXE 868,080 ریال 5,540 (0.64%) 871,210 ریال 583,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DEXE 888,460 ریال 5,640 (0.64%) 891,660 ریال 653,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
C98 81,120 ریال 1,010 (1.26%) 81,520 ریال 54,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
C98 83,030 ریال 1,040 (1.27%) 83,440 ریال 61,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CLV 22,840 ریال 40 (0.18%) 23,190 ریال 15,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CLV 23,370 ریال 30 (0.13%) 23,730 ریال 17,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
QNT 42,607,400 ریال 311,900 (0.74%) 43,282,900 ریال 28,826,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
QNT 43,607,850 ریال 317,850 (0.73%) 44,298,650 ریال 32,245,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 373,580 ریال 1,230 (0.33%) 377,440 ریال 251,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 382,360 ریال 1,260 (0.33%) 386,300 ریال 281,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 11,440 ریال 90 (0.79%) 7,680 ریال 11,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 11,710 ریال 90 (0.77%) 8,590 ریال 11,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 197,290 ریال 1,000 (0.51%) 198,780 ریال 133,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 201,920 ریال 1,010 (0.5%) 203,440 ریال 149,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FARM 12,633,800 ریال 91,000 (0.72%) 8,606,400 ریال 12,550,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FARM 12,930,450 ریال 93,550 (0.72%) 9,627,200 ریال 12,845,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ALPACA 97,120 ریال 820 (0.85%) 98,760 ریال 65,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ALPACA 99,410 ریال 840 (0.85%) 99,990 ریال 100,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 20,127,200 ریال 100,100 (0.5%) 20,160,060 ریال 13,520,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 20,599,800 ریال 101,800 (0.5%) 20,633,510 ریال 15,124,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FOR 5,840 ریال 0 (0%) 5,870 ریال 3,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FOR 5,970 ریال 10 (0.17%) 6,000 ریال 4,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
REQ 33,120 ریال 370 (1.13%) 33,200 ریال 22,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
REQ 33,900 ریال 380 (1.13%) 33,980 ریال 24,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GHST 369,960 ریال 1,590 (0.43%) 371,660 ریال 249,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GHST 378,650 ریال 1,620 (0.43%) 380,380 ریال 279,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WAXP 20,490 ریال 30 (0.15%) 20,580 ریال 13,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
WAXP 20,970 ریال 30 (0.14%) 21,060 ریال 15,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TRIBE 72,320 ریال 100 (0.14%) 72,380 ریال 48,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
TRIBE 75,510 ریال 100 (0.13%) 75,570 ریال 55,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GALA 9,270 ریال 120 (1.31%) 9,320 ریال 6,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GALA 9,680 ریال 120 (1.26%) 9,740 ریال 7,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RAD 590,970 ریال 4,400 (0.75%) 597,890 ریال 397,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RAD 617,060 ریال 4,570 (0.75%) 624,270 ریال 450,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MBOX 164,500 ریال 2,020 (1.24%) 164,600 ریال 110,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MBOX 171,760 ریال 2,100 (1.24%) 171,860 ریال 124,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ELF 46,660 ریال 280 (0.6%) 46,670 ریال 31,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ELF 47,760 ریال 290 (0.61%) 47,770 ریال 35,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RARE 43,770 ریال 350 (0.81%) 44,160 ریال 29,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RARE 44,790 ریال 350 (0.79%) 45,200 ریال 33,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BETA 30,480 ریال 590 (1.97%) 30,630 ریال 20,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BETA 31,190 ریال 600 (1.96%) 31,350 ریال 22,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AGLD 112,580 ریال 1,600 (1.44%) 76,040 ریال 107,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AGLD 115,230 ریال 1,640 (1.44%) 85,060 ریال 110,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FIDA 137,340 ریال 830 (0.6%) 92,980 ریال 136,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FIDA 140,570 ریال 840 (0.6%) 143,610 ریال 103,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 18,460 ریال 420 (2.33%) 18,610 ریال 12,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 18,900 ریال 440 (2.38%) 19,040 ریال 13,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 82,030 ریال 2,610 (3.29%) 83,130 ریال 54,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 83,960 ریال 2,670 (3.28%) 85,080 ریال 60,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ILV 15,638,400 ریال 159,150 (1.02%) 15,794,050 ریال 10,537,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ILV 16,005,600 ریال 163,400 (1.02%) 16,165,500 ریال 11,787,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DYDX 594,400 ریال 7,690 (1.31%) 595,240 ریال 396,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DYDX 608,360 ریال 7,850 (1.31%) 609,230 ریال 443,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 97,600 ریال 140 (0.14%) 97,680 ریال 65,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 99,890 ریال 140 (0.14%) 99,970 ریال 73,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GNO 32,145,600 ریال 116,700 (0.36%) 32,425,340 ریال 21,687,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GNO 32,900,400 ریال 118,400 (0.36%) 33,186,940 ریال 24,259,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VIDT 13,950 ریال 1,080 (8.39%) 9,450 ریال 12,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VIDT 14,280 ریال 1,100 (8.35%) 14,480 ریال 10,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IDEX 16,270 ریال 100 (0.62%) 16,310 ریال 10,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
IDEX 18,400 ریال 110 (0.6%) 18,450 ریال 12,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AUCTION 1,835,340 ریال 38,680 (2.15%) 1,849,050 ریال 1,237,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AUCTION 1,878,440 ریال 39,540 (2.15%) 1,892,490 ریال 1,383,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ADX 47,330 ریال 30 (0.06%) 47,640 ریال 31,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ADX 50,410 ریال 30 (0.06%) 50,750 ریال 35,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CHESS 73,830 ریال 820 (1.12%) 74,240 ریال 49,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CHESS 77,090 ریال 860 (1.13%) 77,520 ریال 56,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LAZIO 1,747,330 ریال 850 (0.05%) 1,758,650 ریال 1,178,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LAZIO 1,861,360 ریال 960 (0.05%) 1,873,430 ریال 1,334,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BNX 19,618,230 ریال 150,040 (0.76%) 20,556,820 ریال 13,442,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BNX 20,898,420 ریال 160,500 (0.77%) 21,897,780 ریال 15,398,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FRONT 71,750 ریال 30 (0.04%) 72,040 ریال 48,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FRONT 73,430 ریال 20 (0.03%) 73,730 ریال 53,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RAY 66,900 ریال 480 (0.72%) 67,960 ریال 44,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
RAY 68,470 ریال 500 (0.73%) 69,560 ریال 50,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 5,227,280 ریال 7,220 (0.14%) 5,231,610 ریال 3,530,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 5,350,020 ریال 7,220 (0.14%) 5,354,350 ریال 3,949,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SYS 42,170 ریال 130 (0.31%) 42,270 ریال 28,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SYS 43,160 ریال 130 (0.3%) 43,270 ریال 31,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DAR 47,390 ریال 500 (1.07%) 47,460 ریال 31,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
DAR 48,500 ریال 500 (1.04%) 48,580 ریال 35,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MOVR 2,986,500 ریال 14,970 (0.5%) 2,986,500 ریال 2,002,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MOVR 3,056,630 ریال 15,230 (0.5%) 3,056,630 ریال 2,239,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CITY 1,469,720 ریال 12,430 (0.85%) 995,120 ریال 1,449,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CITY 1,504,230 ریال 12,770 (0.85%) 1,522,510 ریال 1,104,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ENS 4,865,280 ریال 71,790 (1.5%) 4,882,280 ریال 3,273,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ENS 4,979,520 ریال 73,320 (1.49%) 4,997,030 ریال 3,662,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KP3R 27,414,260 ریال 70,400 (0.26%) 27,519,600 ریال 18,445,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
KP3R 28,057,970 ریال 71,170 (0.25%) 28,165,600 ریال 20,632,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AMP 1,230 ریال 10 (0.82%) 830 ریال 1,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
AMP 1,260 ریال 10 (0.8%) 930 ریال 1,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JASMY 1,370 ریال 0 (0%) 940 ریال 1,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JASMY 1,410 ریال 10 (0.71%) 1,420 ریال 1,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PLA 73,120 ریال 820 (1.13%) 73,140 ریال 48,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PLA 74,840 ریال 840 (1.14%) 74,860 ریال 54,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 145,890 ریال 1,240 (0.85%) 99,020 ریال 143,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 149,310 ریال 1,280 (0.86%) 151,280 ریال 110,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR 52,710 ریال 830 (1.6%) 52,900 ریال 35,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR 53,940 ریال 840 (1.58%) 54,140 ریال 39,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PORTO 1,304,000 ریال 5,240 (0.4%) 878,200 ریال 1,276,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PORTO 1,334,620 ریال 5,320 (0.4%) 982,360 ریال 1,306,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ALCX 6,298,800 ریال 27,450 (0.44%) 6,340,250 ریال 4,254,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ALCX 6,446,700 ریال 28,300 (0.44%) 6,489,000 ریال 4,758,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 179,190 ریال 3,010 (1.68%) 183,600 ریال 121,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 183,400 ریال 3,080 (1.68%) 187,910 ریال 135,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VOXEL 77,210 ریال 390 (0.51%) 77,850 ریال 51,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
VOXEL 79,030 ریال 400 (0.51%) 79,680 ریال 57,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FLUX 186,070 ریال 980 (0.53%) 188,240 ریال 124,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FLUX 190,440 ریال 1,000 (0.53%) 192,660 ریال 139,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FXS 2,194,810 ریال 135,710 (6.59%) 2,243,990 ریال 1,465,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
FXS 2,246,340 ریال 138,820 (6.59%) 2,296,670 ریال 1,639,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BICO 106,430 ریال 870 (0.82%) 72,130 ریال 104,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
BICO 108,930 ریال 890 (0.82%) 80,680 ریال 107,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ANY 4,452,600 ریال 6,150 (0.14%) 4,456,290 ریال 3,007,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ANY 4,557,150 ریال 6,150 (0.14%) 4,560,840 ریال 3,364,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MC 145,890 ریال 1,240 (0.85%) 98,530 ریال 144,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
MC 149,310 ریال 1,280 (0.86%) 151,140 ریال 109,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SANTOS 2,360,240 ریال 17,000 (0.73%) 2,374,630 ریال 1,583,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SANTOS 2,415,660 ریال 17,320 (0.72%) 2,430,430 ریال 1,770,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,133,060 ریال 16,020 (1.43%) 765,290 ریال 1,117,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,159,670 ریال 16,370 (1.43%) 856,060 ریال 1,143,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SPELL 230 ریال 10 (4.55%) 230 ریال 150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
SPELL 230 ریال 0 (0%) 230 ریال 170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PEOPLE 8,880 ریال 140 (1.58%) 9,040 ریال 5,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
PEOPLE 9,090 ریال 140 (1.54%) 9,260 ریال 6,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CVX 1,415,780 ریال 23,640 (1.7%) 956,730 ریال 1,387,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
CVX 1,449,030 ریال 24,160 (1.7%) 1,450,900 ریال 1,060,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
HIGH 442,360 ریال 13,850 (3.13%) 457,040 ریال 299,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
HIGH 452,750 ریال 14,190 (3.13%) 467,780 ریال 334,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JOE 61,180 ریال 640 (1.05%) 61,950 ریال 40,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
JOE 62,610 ریال 660 (1.05%) 63,410 ریال 45,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
API3 511,140 ریال 5,760 (1.14%) 514,190 ریال 344,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
API3 523,150 ریال 5,890 (1.14%) 526,270 ریال 384,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LOKA 158,590 ریال 15,830 (9.98%) 174,190 ریال 107,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
LOKA 162,320 ریال 16,210 (9.99%) 178,290 ریال 119,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GMLR 152,220 ریال 820 (0.54%) 154,980 ریال 103,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
GMLR 155,800 ریال 840 (0.54%) 158,620 ریال 115,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 3,320 ریال 0 (0%) 3,370 ریال 2,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 3,400 ریال 10 (0.29%) 3,450 ریال 2,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XEC 7 ریال 0 (0%) 7 ریال 10 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو
XEC 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹
آرشیو

مشخصات آقای صراف

توضیحات

نظرات آقای صراف

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین