خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
23598.32
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.00
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۳
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
319.74
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۳
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
96.18
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۳

قیمت ارزهای دیجیتال در ای سی ایی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ADA/TWD
$ 0.395386 667.63 278
15022.65
14802.72
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ADA/USDT
$ 0.392798 2274.04 284
93377.60
97324.99
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ANKR/TWD
$ 0.027634 553.45 137
6907.53
6518.39
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
APE/USDT
$ 6.22 7497.60 301
2205.59
51804.38
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
APE/TWD
$ 6.23 3560.51 200
6491.66
14037.27
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
AVAX/USDT
$ 20.90 3286.04 273
33468.12
70803.89
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
AVAX/TWD
$ 21.05 1571.58 226
56931.09
65585.66
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
AXS/TWD
$ 11.91 976.75 205
34015.34
52395.54
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
BAAS/TWD
$ 0.000773 4032.76 1
163.65
405.73
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
BNB/USDT
$ 317.98 17776.01 344
38243.85
84341.04
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
BNB/TWD
$ 319.74 21121.52 272
134791.09
94068.98
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
BTC/USDT
$ 23598.32 3234493.46 589
379631.55
414933.44
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
BTC/TWD
$ 23752.15 31275.47 414
432190.83
444486.19
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
BUSD/TWD
$ 0.995671 7011.71 295
302706.44
143053.88
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
CAKE/TWD
$ 4.14 212.18 137
4977.70
4504.54
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
CHZ/TWD
$ 0.139772 588.62 300
41049.44
38119.22
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TWD
$ 56.43 1491.02 196
4552.76
6802.75
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
CREAM/TWD
$ 13.10 0 35
1562.75
99.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۱۴:۱۵
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/TWD
$ 0.050725 557.28 7
9.43
10.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
DAI/TWD
$ 0.967602 0 117
2003.63
2965.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.089302 5051.54 340
53587.75
65239.94
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TWD
$ 0.090063 1534.50 273
19435.64
18906.29
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
DOT/USDT
$ 6.61 2965.87 270
15648.43
54803.27
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
DOT/TWD
$ 6.65 459.87 260
14594.30
24593.29
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
DYDX/TWD
$ 2.24 993.46 200
37393.04
33470.73
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ENJ/TWD
$ 0.473121 375.09 174
10045.93
12494.89
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ETH/BTC
$ 1617.74 13763.67 304
55443.41
56648.39
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ETH/USDT
$ 1618.58 3784642.08 567
402684.89
420502.35
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ETH/TWD
$ 1629.00 100899.27 428
302084.83
216950.51
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
FTM/TWD
$ 0.475204 357.54 242
23143.94
27701.39
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/TWD
$ 1.30 544.54 11
196.91
162.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۱۶:۲۱
GALA/TWD
$ 0.059300 1326.76 245
22817.74
28310.32
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/TWD
$ 0.384023 6465.02 108
21767.05
41133.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
GST/TWD
$ 0.016424 16.95 37
45.75
3258.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
HT/TWD
$ 5.19 2768.53 186
6338.90
3073.60
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ILV/TWD
$ 42.45 3403.79 32
12777.53
23429.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
KNC/TWD
$ 0.823625 2134.84 59
66664.13
75237.24
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
LINK/USDT
$ 7.34 2748.30 290
53776.90
62295.32
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
LOOKS/TWD
$ 0.207228 1964.53 106
945.91
3072.41
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
LTC/USDT
$ 95.60 6459.58 286
76300.55
78925.72
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
LTC/TWD
$ 96.18 2820.06 349
26938.03
29061.93
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
MANA/TWD
$ 0.782344 2015.74 120
7680.26
14075.64
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
MATIC/USDT
$ 1.17 7153.29 292
56856.37
64557.73
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
MATIC/TWD
$ 1.18 9355.06 242
29543.34
25690.03
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
MITH/USDT
$ 0.001400 0 57
2.39
5.03
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - ۲۱:۵۱
OKB/TWD
$ 18.18 54.61 104
134.01
1273580.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۱۴:۳۲
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/TWD
$ 56.41 21446.13 91
41125.40
98495.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 55.81 19884.10 217
103398.41
179593.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.777594 2134.74 262
52563.86
52738.89
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TWD
$ 0.781981 781.01 135
2526.92
6293.61
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
SGB/USDT
$ 0.024541 0 1
1.45
24.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
SHIB/TWD
$ -121100.00 1212.16 287
111250.35
87131.30
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
SHIB/USDT
$ -120200.00 5789.55 316
45443.65
16000.21
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
SLP/TWD
$ 0.002622 97.15 2
57.38
73.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 26.25 8486.21 274
65250.10
98961.08
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/TWD
$ 26.31 610.77 246
28273.35
36766.84
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
SSV/TWD
$ 17.24 7439.76 175
8472.00
1617.77
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
SXP/TWD
$ 0.301687 804.95 166
3277.29
3282.39
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
TON/TWD
$ 1.29 6.46 98
46.15
34.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۱۶:۲۱
TRX/TWD
$ 0.063861 5021.67 253
19643.16
15185.41
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
USDC/TWD
$ 1.01 511.39 374
8553.66
19239.38
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
تتر
تتر
Tether
USDT/TWD
$ 1.01 566260.37 443
621429.49
171335.50
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.191038 606.27 114
1393.19
1140.37
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/TWD
$ 0.192223 1028.91 172
6790.83
5713.03
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.413903 3709.57 278
70487.02
73473.49
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TWD
$ 0.413101 494.75 292
52879.08
62295.03
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
YFI/TWD
$ 7708.11 4060.51 141
3878.39
4748.17
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/TWD
$ 0.313321 1682.05 75
2798.68
1991.07
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۰

مشخصات ACE

توضیحات

نظرات ACE

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین