خبر
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.540773
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۸
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
68196.03
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۸
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
91.50
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۸
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
508.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۸

قیمت ارزهای دیجیتال در اونو کوین

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/INR
$ 0.717601 0.023927 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
AAVE/INR
$ 143.47 8.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ADA/INR
$ 0.490524 142.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ADA/USDT
$ 0.475084 45.97 398
196126.06
222478.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ALGO/INR
$ 0.275172 2.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
APE/INR
$ 3.76 380.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 9.63 38.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
AUDIO/INR
$ 0.598200 4.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BAL/INR
$ 4.91 165.31 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.275172 30.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BCH/USDT
$ 1655.12 11.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BCH/INR
$ 508.59 208.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BCH/BTC
$ 449.18 882.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BNB/INR
$ 571.88 18.15 18
174.29
22.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BOME/INR
$ 0.011007 140.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BOME/INR
$ 0.016787 1841.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۲۱:۰۳
BONK/INR
$ -182800.00 42.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BTC/USDT
$ 72005.43 11.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BTC/INR
$ 68196.03 14102.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BUSD/INR
$ 1.02 9.49 10
284.55
5.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
BUSD/USDT
$ 0.996876 47.45 378
115550868.63
95704094.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
CAKE/INR
$ 2.69 3.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
CELO/INR
$ 1.02 16.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.035174 74.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
CHZ/INR
$ 0.151823 74.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 88.53 0.023928 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
COTI/INR
$ 0.179221 2.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.897300 9.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
DAI/INR
$ 0.945156 4.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 35.89 4.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 80.01 17.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.167376 807.42 68
359.31
74.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
DOT/INR
$ 6.58 119.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ENJ/INR
$ 0.634092 23.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ENS/INR
$ 39.34 3.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
EOS/USDT
$ 0.929851 60.48 338
278649.58
351141.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
EOS/INR
$ 0.995046 25.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ETH/BTC
$ 4751.61 13.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ETH/USDT
$ 1260.09 84.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ETH/INR
$ 3288.31 2287.51 208
1483.92
3244.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 14.21 9.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
FLOKI/INR
$ 0.000227 71.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
FTM/INR
$ 0.661370 2.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/INR
$ 2.69 32.42 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
FUN/USDT
$ 0.007684 4.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
FUN/INR
$ 0.006939 27.76 1
53.73
6.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
GALA/INR
$ 0.015075 9854.18 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
GLMR/INR
$ 0.452239 0.023927 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
GNT/INR
$ 0.263208 4.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
GNT/USDT
$ 0.052004 5.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
GRT/INR
$ 0.227914 28.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
HBAR/BTC
$ 0.616475 12.46 348
42744.74
41178.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
HBAR/USDT
$ 0.070816 22.00 322
133675.85
202075.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
HBAR/INR
$ 0.119640 2.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ID/INR
$ 0.365500 6.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
INJ/INR
$ 36.55 2.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
KNC/INR
$ 0.897300 4.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
KNC/USDT
$ 1.00 3.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
LINK/INR
$ 19.14 38.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
LINK/USDT
$ 27.72 25.70 377
72277.29
75382.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
LTC/INR
$ 91.50 1202.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
LTC/USDT
$ 52.03 59.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MANA/INR
$ 0.591500 2.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MATIC/USDT
$ 0.443097 20.00 378
52325.42
21965.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MATIC/BTC
$ 1.71 86.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MATIC/INR
$ 0.767491 90.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MKR/INR
$ 3349.92 32.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MOVR/INR
$ 18.42 23.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
MOVR/INR
$ 29.42 20.61 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۱۱:۳۷
MTL/INR
$ 2.19 314.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/INR
$ 4.30 168.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
NEXO/INR
$ 1.14 19.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
OMG/INR
$ 1.08 3.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
OMG/USDT
$ 1.01 2.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
PAXG/USDT
$ 1794.50 20.95 342
199940.32
194136.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
PAXG/INR
$ 2213.33 2.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
PEPE/INR
$ -5980000.00 855.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
QNT/INR
$ 400.67 6.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/INR
$ 0.003564 9.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 8.00 3.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
اگر
اگر
Augur
REP/INR
$ 1.73 102.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/INR
$ 0.011007 2.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/INR
$ 0.502488 417.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SHIB/INR
$ -276200.00 507.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SNX/INR
$ 4.16 10.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SNX/USDT
$ 2.37 20.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SOL/INR
$ 177.50 386.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
STORJ/USDT
$ 1.32 68.44 375
8335.80
25175.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
STORJ/INR
$ 0.765696 2.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SUSHI/INR
$ 2.15 111.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SXP/BTC
$ 3.08 61.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SXP/INR
$ 0.466118 46.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
SXP/USDT
$ 2.00 2.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
TON/INR
$ 3.12 67.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
TRX/INR
$ 0.130767 1483.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
UNI/BTC
$ 14.41 1145.69 325
37087.82
38401.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
UNI/INR
$ 13.99 4.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
USDC/INR
$ 1.05 8.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/INR
$ 1.11 640.91 203
2578.65
468.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
WAVES/INR
$ 3.47 13.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/INR
$ 70467.98 7.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
WIF
WIF/INR
$ 2.94 71.24 ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۲۱:۰۲
WIF
WIF/INR
$ 5.20 44.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
XLM/USDT
$ 0.194815 25.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
XLM/INR
$ 0.131604 96.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.599196 37.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/INR
$ 0.540773 5707.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.250019 99.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
YFI/INR
$ 12920.87 4.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ZEC/INR
$ 33.50 38.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ZIL/USDT
$ 0.038793 6.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲
ZIL/INR
$ 0.031705 48.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲:۵۲

مشخصات Unocoin

توضیحات

نظرات Unocoin

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین