خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
64782.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3157.35
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۱
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
517.57
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۱
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
85.44
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۱

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین زووم

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 92.05 0 23
120672.70
120672.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AAVE/USDT
$ 92.08 0 395
125164.30
139096.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
APE/USDT
$ 1.36 0 115
49070.18
0.131805
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AVAX/USDT
$ 38.25 1912.50 434
382451.53
362530.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.265742 0 214
26058.73
47028.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.260050 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.265597 0 441
372170.85
522927.44
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BCH/USDT
$ 517.69 47.79 456
436753.27
400273.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BCH/BTC
$ 517.81 0 449
308279.51
242885.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BCH/USDT
$ 517.57 0 471
839486.43
746813.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/USDT
$ 64782.68 138770.40 357
16335444.69
16973706.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/USDT
$ 64777.83 507.61 595
17107035.20
17225015.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DAI/USDT
$ 0.999200 0 394
1522508.84
1520164.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DAI/BTC
$ 0.959263 0 1
1.00
1.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.162810 614.18 438
590477.39
339833.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/USDT
$ 7.25 0 459
176128.04
121503.18
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/USDT
$ 7.24 0 1
28816.28
53609.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/USDT
$ 0.827839 0 463
1093140.29
346054.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/USDT
$ 0.828100 0 191
52795.47
17917.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
EOS/BTC
$ 0.829633 0 159
818819.90
249485.91
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETC/USDT
$ 28.01 0 4
101433.96
101433.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/USDT
$ 3157.16 319.34 563
12922767.01
12962843.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/BTC
$ 3158.96 0 556
12633874.96
12625466.31
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/USDT
$ 3157.35 127223.05 357
12675901.57
12776432.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
HBAR/BTC
$ 0.086852 0 1
592.71
563.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
HBAR/USDT
$ 0.087500 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
HBAR/USDT
$ 0.086885 0 425
1054891.18
793779.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
HNT/USDT
$ 4.25 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/USDT
$ 14.96 281.54 466
491292.28
298856.30
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/USDT
$ 14.96 0 503
1104919.53
1081173.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINK/BTC
$ 14.97 0 452
350197.43
174133.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDT
$ 85.44 1462.29 438
189217.01
129640.06
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDT
$ 85.43 0 479
1354528.36
1366387.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/BTC
$ 85.49 0 418
1347736.91
1348358.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MKR/USDT
$ 3116.58 0 409
249439.93
3525.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/USDT
$ -257800.00 16508.06 366
445404.75
513661.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/USDT
$ -257900.00 0 54
13656.57
13656.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
TUSD/USDT
$ 0.995288 0 1
1.00
2.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/USDT
$ 7.88 0 493
899011.18
905241.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/BTC
$ 7.89 0 389
98059.97
275626.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
UNI/USDT
$ 7.88 75.67 438
195611.27
206091.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDC/BTC
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDC/USDT
$ 1 11574.74 312
6110858.27
6109247.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 306831.44 512
6854530.30
9514920.91
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/BTC
$ 0.116019 0 182
158827.10
86482.17
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/USDT
$ 0.115753 318.41 455
1179036.08
622340.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/USDT
$ 0.115750 1323.96 423
286537.53
28382.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.08 0 252
70504.08
56762.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/BTC
$ 4793.08 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/USDT
$ 7182.68 0 450
660511.93
405931.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
YFI/USDT
$ 11003.55 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZEC/USDT
$ 25.98 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZOOM/BTC
$ 0.006482 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZOOM/USDT
$ 0.006500 994.77 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZOOM/USDT
$ 0.006302 54.81 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲

مشخصات CoinZoom

توضیحات

نظرات CoinZoom

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین