خبر
NEO نئو
NEO
قیمت دلاری
9.77
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۸:۳۷
DASH دش
DASH
قیمت دلاری
42.00
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۸:۳۷
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
87.35
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۸:۳۷
EOS ایاس
EOS
قیمت دلاری
0.967701
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۸:۳۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت کویوا

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.395161 137453.08 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/INR
$ 0.435355 256784.30 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/INR
$ 0.399535 2212421.73 0
0.535983
1.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.362548 1222301.31 0
0.535983
1.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AION/INR
$ 0.004602 5.24 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AION/USDT
$ 0.092338 74834.82 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKRO/USDT
$ 0.003631 227556.81 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKRO/INR
$ 0.004001 428286.28 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/INR
$ 0.165435 176098.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.150161 89642.65 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/INR
$ 0.119916 1718700.18 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108844 908564.74 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/USDT
$ 0.025180 207602.24 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/INR
$ 0.027741 392877.58 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/USDT
$ 0.074230 179729.50 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/INR
$ 0.081781 341039.81 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATA/USDT
$ 0.124151 174783.46 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/INR
$ 0.263858 517602.61 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/USDT
$ 0.239498 257268.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/INR
$ 0.592965 340308.02 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.538219 171678.42 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/INR
$ 15.86 351091.88 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDT
$ 14.38 186324.07 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/USDT
$ 2.44 168099.71 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/INR
$ 2.69 332098.52 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/USDT
$ 0.145159 145010.67 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/INR
$ 0.159924 284046.27 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/USDT
$ 5.19 187903.10 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/INR
$ 5.71 342599.58 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/INR
$ 1.57 226026.04 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 117406.23 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.218289 158508.73 0
0.322071
1.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.240492 295685.71 0
0.322071
1.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCA/USDT
$ 10.55 1460096.47 0
15.57
49.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCA/INR
$ 11.62 1380142.13 0
15.57
49.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.25 207685.39 0
167.31
528.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/INR
$ 124.77 408247.74 0
167.31
528.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDX/USDT
$ 0.039920 4.11 0 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ - ۲۲:۲۶
BDX/BTC
$ 0.053349 0 0 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ - ۲۲:۲۶
BDX/INR
$ 0.046388 69066.96 0
0.063149
0.199640
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEAM/INR
$ 0.354220 75693.87 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEAM/USDT
$ 0.368350 81730.91 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/INR
$ 0.068775 369995.06 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.062425 195673.23 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 306.93 2066931.74 0
453.43
1433.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/INR
$ 338.14 3975733.92 0
453.43
1433.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/USDT
$ 0.410967 201764.68 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/INR
$ 0.452769 384688.09 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.66 190995.74 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/INR
$ 4.03 327846.10 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26729.33 3350607.23 0
39472.43
124788.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/INR
$ 29450.21 6271495.85 0
39472.43
124788.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTTC
BTTC/INR
$ -65000000.00 328380.34 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/INR
$ 0.568717 338942.55 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/USDT
$ 0.515210 194540.67 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.022462 599711.21 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.020388 314386.78 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFX/USDT
$ 0.304524 784447.97 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFX/INR
$ 0.335499 1489379.35 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/USDT
$ 0.143458 228396.97 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/INR
$ 0.158050 434261.86 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDT
$ 0.099741 85890.01 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/INR
$ 0.109886 157376.46 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003311 233198.78 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/INR
$ 0.003648 419501.12 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 1.64 532308.88 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/INR
$ 1.80 1049967.94 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 37.85 312249.14 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 34.35 161611.62 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COS/USDT
$ 0.005702 247809.39 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COS/INR
$ 0.006282 467694.50 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COTI/USDT
$ 0.066727 153355.81 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COTI/INR
$ 0.073514 291851.60 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.940146 460691.17 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.853348 237677.31 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTK/USDT
$ 0.751306 183839.81 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTK/INR
$ 0.827726 345822.16 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/USDT
$ 0.172570 282629.61 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/INR
$ 0.190123 528565.35 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/INR
$ 0.283413 74906.97 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/USDT
$ 0.294020 77736.25 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 46.27 404566.51 0
62.10
196.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 42.00 212195.94 0
62.10
196.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATA/INR
$ 0.030905 397525.61 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATA/USDT
$ 0.028051 216787.71 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEGO/USDT
$ 1.84 261871.51 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEGO/INR
$ 2.02 532895.62 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/USDT
$ 0.000838 216402.67 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/INR
$ 0.000924 410602.76 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/USDT
$ 0.007723 201561.01 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/INR
$ 0.008509 389296.23 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.292019 179514.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/INR
$ 0.321722 322298.04 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DNT/USDT
$ 0.082534 67728.92 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DNT/INR
$ 0.079637 65290.38 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOCK/INR
$ 0.018660 417674.74 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOCK/USDT
$ 0.016937 230857.42 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.127352 202118.99 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/INR
$ 0.140306 379401.53 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.071009 1236628.86 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.078243 2370173.86 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.25 162931.54 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/INR
$ 5.78 297226.04 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DREP/INR
$ 0.427199 470969.16 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DREP/USDT
$ 0.389959 251002.23 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DUSK/INR
$ 0.162569 538957.52 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DUSK/USDT
$ 0.147560 285664.11 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDT
$ 36.01 143736.51 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/INR
$ 39.68 275689.92 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/USDT
$ 0.330935 176832.13 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/INR
$ 0.364706 327426.62 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.878358 172826.13 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/INR
$ 0.967701 333010.52 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.164367 65925.87 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/INR
$ 0.158872 64131.13 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/INR
$ 19.87 295510.35 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.04 150010.92 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1829.59 2996173.41 0
2702.28
8542.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/INR
$ 2016.13 5383881.93 0
2702.28
8542.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/USDT
$ 0.244600 469933.73 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/INR
$ 0.269369 913169.37 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 4.89 359235.62 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.44 194808.75 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIO/USDT
$ 0.026841 164435.28 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIO/INR
$ 0.029560 307777.11 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIS/INR
$ 0.385537 456391.21 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIS/USDT
$ 0.349943 241606.65 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/INR
$ 3.14 348982.08 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.85 182821.06 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/INR
$ 0.362171 577404.67 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDT
$ 0.328734 324909.59 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FUN/INR
$ 0.005667 263824.95 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FUN/USDT
$ 0.005144 140629.23 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/INR
$ 0.127961 616975.03 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.116147 328604.68 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GTO/USDT
$ 0.033154 65145.56 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GTO/INR
$ 0.031958 62960.71 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HARD/INR
$ 0.159814 330579.70 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HARD/USDT
$ 0.145059 169593.14 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDT
$ 0.052021 211820.85 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/INR
$ 0.057202 392709.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/INR
$ 0.381569 372709.93 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.346341 183493.32 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001600 180788.13 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/INR
$ 0.001762 349741.90 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/USDT
$ 0.239598 265007.57 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/INR
$ 0.263968 524917.86 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/INR
$ 0.010085 373196.88 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/USDT
$ 0.009154 182117.69 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IRIS/INR
$ 0.030761 725614.26 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IRIS/USDT
$ 0.027921 400566.96 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/INR
$ 0.025460 363118.02 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/USDT
$ 0.023099 177126.36 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEY/INR
$ 0.006955 2052.53 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEY/USDT
$ 0.006313 22039.83 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/INR
$ 0.666810 346519.98 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/USDT
$ 0.605247 178389.00 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/INR
$ 0.011701 578539.63 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/USDT
$ 0.010620 309013.11 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/INR
$ 7.00 325599.70 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.36 161857.26 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/INR
$ 0.314337 350342.22 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/USDT
$ 0.285316 194796.15 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/INR
$ 96.21 493405.82 0
128.92
407.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.35 286968.18 0
128.92
407.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTO/USDT
$ 0.086335 223336.24 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTO/INR
$ 0.095117 430893.55 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.862822 95029.22 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/INR
$ 0.950397 175306.41 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDT
$ 0.465690 166759.08 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/INR
$ 0.513058 318871.51 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.911771 1235291.34 0
1.35
4.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/INR
$ 1.00 2351939.90 0
1.35
4.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.047980 393678.03 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/INR
$ 0.052860 783774.34 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.065527 161592.59 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/INR
$ 0.072192 283839.64 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFT/INR
$ 0.005885 68592.03 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFT/USDT
$ 0.006139 76230.49 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITH/USDT
$ 0.035855 70959.13 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITH/INR
$ 0.034428 65323.56 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NBS/USDT
$ 0.011285 73271.89 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NBS/INR
$ 0.010894 69587.21 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/USDT
$ 9.77 274890.48 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/INR
$ 10.78 508603.28 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NKN/USDT
$ 0.112146 249013.17 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NKN/INR
$ 0.123553 466560.75 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/INR
$ 17.56 502649.95 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/USDT
$ 15.94 257786.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NULS/INR
$ 0.236965 435151.08 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NULS/USDT
$ 0.215088 217262.28 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCEAN/USDT
$ 0.345441 435141.99 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCEAN/INR
$ 0.380577 789693.26 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OG/INR
$ 6.72 715113.50 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OG/USDT
$ 6.10 371052.92 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OGN/USDT
$ 0.092138 164660.79 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OGN/INR
$ 0.101509 299992.39 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/INR
$ 0.030056 284223.42 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/USDT
$ 0.027281 154728.29 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 0.761310 119434.59 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONG/USDT
$ 0.626755 88004.17 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/USDT
$ 0.497303 78832.03 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OOKI/USDT
$ 0.003061 159778.73 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORN/USDT
$ 0.867453 166927.49 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OXT/USDT
$ 0.248401 78252.54 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERL/USDT
$ 0.049970 71710.34 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PNT/USDT
$ 0.605047 69383.17 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POND/USDT
$ 0.043428 63319.75 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PUNDIX/USDT
$ 0.787321 86593.69 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDT
$ 6.15 78752.89 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP/USDT
$ 0.104543 71273.78 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.010274 76820.91 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.332936 76575.74 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RIF/USDT
$ 0.140557 83112.12 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.051061 200633.00 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.018628 73679.42 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/INR
$ 1.25 362368.01 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 1.14 186446.60 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/INR
$ 0.067412 66492.60 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/USDT
$ 0.069928 78601.36 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 4.01 89554.14 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/INR
$ 3.87 79337.75 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/USDT
$ 0.009964 75601.15 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/INR
$ 0.009600 64035.08 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.831439 80924.00 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/INR
$ 0.800959 68724.26 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDT
$ -206300.00 91308.68 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/INR
$ -9420000.00 2476704.36 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKL/INR
$ 0.111517 62229.07 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKL/USDT
$ 0.115847 73535.18 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLP/USDT
$ 0.009904 55099.73 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLP/INR
$ 0.009542 49238.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/INR
$ 5.39 93741.13 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDT
$ 5.58 110788.02 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/INR
$ 102.01 63727.66 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDT
$ 105.77 71680.11 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STMX/INR
$ 0.014930 72100.32 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STMX/USDT
$ 0.015496 84870.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STORJ/USDT
$ 0.293920 181551.38 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STORJ/INR
$ 0.323816 364744.87 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STPT/INR
$ 0.072202 69733.61 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STPT/USDT
$ 0.074941 82364.77 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/USDT
$ 1.50 75561.21 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/INR
$ 1.45 63978.77 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUPER/INR
$ 0.643851 55613.30 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUPER/USDT
$ 0.667372 65459.03 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/INR
$ 0.925818 227465.51 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDT
$ 0.840342 117679.74 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TFUEL/INR
$ 0.170601 86339.75 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TFUEL/USDT
$ 0.176972 102363.81 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THETA/INR
$ 2.85 62534.31 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THETA/USDT
$ 2.96 73723.45 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/INR
$ 0.340569 526184.38 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.309026 287069.75 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/INR
$ 0.110361 57903.10 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.114547 68109.55 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TOMO/INR
$ 1.35 1422772.66 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TOMO/USDT
$ 1.23 803890.35 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/INR
$ 13.76 378594.56 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 12.49 210398.45 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TROY/USDT
$ 0.006636 78776.68 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TROY/INR
$ 0.006393 67124.34 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/INR
$ 0.046732 461698.79 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.042517 223890.02 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/USDT
$ 0.075401 2500015.22 0
0.111531
0.352593
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/INR
$ 0.083081 4496937.02 0
0.111531
0.352593
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/INR
$ 1.19 191879.51 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.08 90308.89 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UMA/INR
$ 2.20 455366.23 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UMA/USDT
$ 2.00 221926.20 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/INR
$ 5.49 314383.28 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDT
$ 4.98 162157.20 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UTK/INR
$ 0.102391 334032.54 0
0.137081
0.433367
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UTK/USDT
$ 0.092938 169783.68 0
0.137081
0.433367
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VET/USDT
$ 0.019278 196160.63 0
0.028468
0.089999
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VET/INR
$ 0.021239 376749.06 0
0.028468
0.089999
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VITE/INR
$ 0.020324 301160.24 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VITE/USDT
$ 0.018448 138662.31 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/INR
$ 0.001326 433651.12 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.001203 210897.90 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAN/USDT
$ 0.209585 305493.11 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAN/INR
$ 0.230904 503909.76 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/USDT
$ 1.75 144375.08 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/INR
$ 1.93 280529.89 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وین
وین
WCOIN
WIN/INR
$ -816700.00 281084.25 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -741300.00 152941.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WRX/INR
$ 0.134354 282478.16 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WRX/USDT
$ 0.121950 151845.48 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.183175 190602.94 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/INR
$ 0.201917 346937.69 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/INR
$ 0.096660 336252.69 0
0.129715
0.410082
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/USDT
$ 0.087736 184001.08 0
0.129715
0.410082
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/INR
$ 165.99 404267.72 0
222.51
703.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/USDT
$ 150.66 214515.34 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/INR
$ 0.516695 2204971.48 0
0.692448
2.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.468891 1156897.85 0
0.692448
2.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.882359 157107.83 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/INR
$ 0.972109 291906.94 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.001991 158554.32 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ورج
ورج
Verge
XVG/INR
$ 0.002193 314700.02 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/USDT
$ 6416.61 201703.11 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/INR
$ 7069.28 362473.88 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/INR
$ 964.61 142041.84 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/USDT
$ 875.56 74222.40 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/INR
$ 35.93 264543.91 0
48.26
152.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/USDT
$ 32.61 138626.25 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEN/USDT
$ 8.40 140264.58 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEN/INR
$ 9.26 268602.51 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/USDT
$ 0.022819 200989.63 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/INR
$ 0.025151 371490.15 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/USDT
$ 0.218589 229714.09 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/INR
$ 0.240823 448691.25 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات Bitcoiva

توضیحات

نظرات Bitcoiva

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین