خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61592.07
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۳
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.447111
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.495072
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۳

قیمت ارزهای دیجیتال در اف ام اف دابلیو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/BTC
$ 0.386058 0 111
125394.42
65456.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
1INCH/USDT
$ 0.380364 722143.28 234
337686.42
92940.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/ETH
$ 83.93 41578.27 113
178594.71
196259.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/ETH
$ 0.445887 124165.39 126
235991.56
22164.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/BTC
$ 0.446589 55578.79 216
501856.42
34830.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/USDT
$ 0.447111 16229222.12 323
1764709.83
311523.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/BTC
$ 0.168403 84136.90 191
272942.62
264634.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/ETH
$ 0.166789 0 117
68284.05
74151.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.08 0 95
68609.41
25894.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.19 195889.85 184
87581.28
40047.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANKR/BTC
$ 0.041240 0 124
249894.41
212843.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANKR/USDT
$ 0.042836 460147.44 151
306884.70
416948.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APE/USDT
$ 1.21 34.91 181
551116.48
575543.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARPA/BTC
$ 0.068329 3661.96 119
95043.16
22844.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARRR/BTC
$ 0.326691 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARRR/BCH
$ 0.140729 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.07 517235.60 382
592491.89
587199.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 8.04 1075.17 158
248082.44
311274.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.08 1409.27 245
130117.88
91379.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AUDIO/USDT
$ 0.177359 8.97 194
67483.31
42690.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.639659 265.72 1
7.66
414.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BCH
$ 0.602872 0 1
104.69
82.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.629231 26.58 91
81057.97
16415.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/BTC
$ 33.59 11071.28 273
218236.28
137565.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 33.58 1861225.60 315
1006926.70
476971.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/BTC
$ 6.94 86147.07 104
94821.34
30237.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/USDT
$ 6.89 517585.90 323
161200.61
98438.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAKE/USDT
$ 0.234350 407599.32 153
108873.78
31548.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.221636 0 113
24791.74
84061.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.236557 173892.00 177
202631.62
301977.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.233434 0 148
96388.98
67613.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/DAI
$ 964.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/TUSD
$ 25808.93 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/BTC
$ 464.90 24947.00 271
283215.76
161949.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/USDT
$ 464.88 1561446.47 327
2358629.20
1395124.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/EOSDT
$ 374.40 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BICO/USDT
$ 0.494959 0 144
220808.90
57039.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BIRD/BTC
$ 6.16 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/USDT
$ 537.28 3251199.02 369
3078930.40
607816.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/ETH
$ 537.49 57016.93 102
578366.03
623.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/BTC
$ 537.54 28644.35 303
784885.03
671.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BOSON/ETH
$ 0.540062 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BOSON/USDT
$ 0.534857 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/EOSDT
$ 300505.82 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/TUSD
$ 61592.69 5436.92 222
31159.20
198074.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61592.07 94743147.65 395
5599618.50
7164931.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDC
$ 61558.50 22446153.64 363
551676.29
1829817.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTT/USDT
$ -1250000.00 501.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
C98/USDT
$ 0.266643 255470.08 139
171918.48
48730.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/USDT
$ 2.67 581682.69 154
197761.64
50167.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CEL/ETH
$ 0.155478 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CEL/BTC
$ 0.178759 106.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CERE/USDT
$ 0.000322 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHR/USDT
$ 0.293270 9.97 203
157288.66
81972.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHZ/BTC
$ 0.109474 5381.52 166
257627.35
180316.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHZ/USDT
$ 0.109435 1743192.35 215
1055773.47
302620.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 45.94 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COTI/USDT
$ 0.107773 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.115700 0.104049 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.422269 0 1
16.60
22563.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.425741 545127.15 195
769614.36
515127.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVC/BTC
$ 0.152315 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVC/USDT
$ 0.159990 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 27.80 401.65 117
187194.20
186488.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.83 149377.37 317
199142.52
328609.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 27.86 1628.85 119
149704.76
172411.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DGB/ETH
$ 0.012127 128.02 1
8260.72
577.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DGB/BTC
$ 0.011934 220.62 1
3551.03
467.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DGB/USDT
$ 0.012230 98404.01 136
8376.93
8387.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.140280 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.031504 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.152404 0 174
283660.64
114484.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/USDT
$ 6.61 999448.48 397
957200.30
1026509.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYDX/BTC
$ 2.11 65806.65 147
473746.26
423127.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYDX/USDT
$ 2.11 420083.80 236
1126101.18
583564.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EGLD/BTC
$ 39.68 9471.01 146
214722.45
195927.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EGLD/USDT
$ 39.41 235178.65 204
348090.27
321487.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENS/USDT
$ 13.26 571376.86 316
252162.12
157724.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/ETH
$ 0.728184 775.78 93
60254.68
76328.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/BTC
$ 0.732295 34962.42 138
415444.85
109282.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/USDT
$ 0.733194 580931.58 216
1213694.92
193977.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EQX/USDT
$ 0.011112 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EQX/BTC
$ 0.007890 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ERG/BTC
$ 1.46 20.28 1
11.76
9.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ERG/USDT
$ 1.45 50.92 1
98.45
109.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/USDT
$ 25.22 2.52 203
200485.16
2700.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/ETH
$ 10.50 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/BTC
$ 24.01 0 168
85024.85
2246.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/EOSDT
$ 18302.73 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/BTC
$ 3000.93 4500183.34 396
6544091.56
5668877.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 3000 25449485.50 392
5532099.84
4729106.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDC
$ 3000.83 9054272.74 355
344487.73
1053778.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/BCH
$ 2324.33 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 3.71 115.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EVER/BTC
$ 0.059114 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FARM/USDT
$ 15.43 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.87 1358746.04 392
2039045.54
1461652.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.85 75.69 165
571309.31
637395.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FIRO/BTC
$ 1.39 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FIRO/ETH
$ 1.65 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FIRO/BCH
$ 2.32 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FIRO/USDT
$ 1.53 135.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKI/ETH
$ -9E06 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKI/USDT
$ -899900.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FREE/USDT
$ -23000000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FRONT/BTC
$ 1.19 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FRONT/ETH
$ 1.84 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/BTC
$ 0.672608 147892.03 173
483229.29
347154.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/USDT
$ 0.669753 1068541.98 252
1084982.58
703793.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/BTC
$ 0.040400 15936.56 163
382184.79
320783.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/USDT
$ 0.040372 1245900.66 310
1562285.02
419532.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLEEC/USDT
$ 0.006804 61.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLEEC/BTC
$ 0.007397 64.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLM/BTC
$ 0.347594 33.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLM/USDT
$ 0.352242 523.37 48
36392.14
24.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GOC/ETH
$ 0.008911 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GR/USDT
$ 0.001920 3.20 1
19.01
0.001786
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/BTC
$ 0.250509 0 168
397027.66
170650.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HBAR/BTC
$ 0.078346 15336.78 52
3344.23
9638.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HBAR/USDT
$ 0.078617 652411.10 299
719679.30
376812.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/BCH
$ 2.59 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/BTC
$ 0.024533 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002177 321236.25 194
67903.77
44412.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HUB/USDT
$ 0.000251 -251000.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HUB/BTC
$ 0.000247 -246400.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ICX/BTC
$ 0.267090 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOST/BTC
$ 0.008839 1628.14 58
20752.71
21458.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JAM/USDT
$ 0.000453 5099.73 3
930.55
854.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JULD/BTC
$ 0.004124 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KAMPAY/BTC
$ 0.063053 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KAMPAY/USDT
$ 0.012999 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KLAY/USDT
$ 0.177030 307969.32 190
173332.27
32952.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KLV/USDT
$ 0.003653 0 1
55.57
0.840150
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KNC/USDT
$ 0.562546 178798.96 337
198024.60
378610.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KSM/USDT
$ 30.32 221475.05 150
293213.32
297759.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KSM/BTC
$ 30.54 788.48 113
157087.15
132533.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/ETH
$ 13.17 14812.78 138
105943.85
20692.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/BTC
$ 13.21 6950.83 312
176355.37
102235.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/USDT
$ 13.19 1298457.61 364
1485570.96
365863.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LOC/USDT
$ 0.239979 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/BTC
$ 80.29 34761.88 294
815066.89
741786.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/USDT
$ 80.19 1135649.79 398
1876373.18
688789.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/ETH
$ 79.98 346.18 169
365661.40
497588.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/USDT
$ 0.427870 157664.49 312
376426.39
541094.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/BTC
$ 0.426796 14227.03 215
196654.00
188872.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/ETH
$ 0.421678 2645.84 111
6722.97
43531.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MASK/USDT
$ 3.26 448624.43 214
526187.65
40380.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/BCH
$ 0.971060 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/BTC
$ 0.667868 45070.33 284
364280.74
52978.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/ETH
$ 3193.39 0 118
50088.95
64976.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/USDT
$ 3153.01 553541.13 381
1185880.63
848058.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/BTC
$ 3156.02 21724.23 180
315371.38
276297.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.39 1038902.62 365
1112469.99
461800.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 5.37 125221.71 215
58956.89
123684.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/ETH
$ 5.80 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEO/BTC
$ 17.01 13082.09 162
120311.94
15569.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEO/USDT
$ 17.05 1292118.43 357
1123373.95
374722.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NFT/USDT
$ -43000000.00 396.18 1
0.009920
41.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NMR/BTC
$ 23.32 2474.54 31
21299.30
21644.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NUT/BTC
$ 1.23 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OGN/USDT
$ 0.148969 664948.04 135
131566.98
43671.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OGN/BTC
$ 0.166431 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMG/USDT
$ 0.625627 342675.75 171
228673.07
220866.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMG/BTC
$ 0.641683 2.67 88
137144.73
126084.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMG/ETH
$ 0.641174 0 97
141567.50
142455.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONE/BTC
$ 0.019299 45875.51 46
20820.00
21691.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/ETH
$ 0.298654 4.75 109
180250.46
191680.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/BTC
$ 0.294644 0.564928 85
150476.61
157821.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/USDT
$ 0.289876 558727.22 190
540335.77
417050.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OXT/BTC
$ 0.125871 0 1
3.08
12.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.699957 70.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/BTC
$ 0.711337 6.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PSL/USDT
$ 0.000302 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QTUM/USDT
$ 3.74 725683.36 216
672501.27
397027.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QTUM/BTC
$ 3.76 5364.25 136
124139.24
126382.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/BTC
$ 0.001948 0 63
20859.18
20926.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001950 326438.76 202
65665.82
41664.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.058559 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 0.456053 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RIF/USDT
$ 0.187387 34.10 183
165620.35
41685.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.68 1034691.98 384
1164424.33
1083330.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RPZX/BTC
$ 0.000321 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RPZX/BCH
$ -481800.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.65 3430166.58 306
561023.40
216543.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/BTC
$ 4.68 2550.83 228
326871.24
134683.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SATT/BTC
$ 0.000145 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SATT/USDT
$ 0.000151 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SC/BTC
$ 0.007082 0 114
40596.21
45276.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SENSO/BCH
$ 0.106919 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SENSO/USDT
$ 0.127691 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/USDT
$ -222200.00 792980.90 333
910337.49
104405.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/BTC
$ -228100.00 15.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/USDT
$ 2.79 13535.38 239
469354.58
448035.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/BTC
$ 133.09 320437.44 293
1182602.22
1166985.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/ETH
$ 132.46 2928.23 145
459232.72
431119.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/USDT
$ 133.08 17568233.16 310
1296034.91
1354187.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SPELL/USDT
$ 0.000832 0.001674 1
3865.87
61915.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SRM/USDT
$ 0.036658 37.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STAK/USDT
$ -140000.00 1.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STC/USDT
$ 0.004027 2.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STC/BTC
$ 0.004109 1.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STC/ETH
$ 0.003900 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STORJ/USDT
$ 0.508806 233118.85 323
429503.65
186295.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUPER/USDT
$ 0.329600 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/BTC
$ 0.950627 8646.25 80
20905.69
187051.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/USDT
$ 0.944503 499277.90 168
496479.54
304711.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TFC/BTC
$ 0.098441 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TFC/USDT
$ 0.016997 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TFUEL/USDT
$ 0.083944 63690.07 126
35480.16
34614.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
THETA/USDT
$ 2.00 331947.98 256
740297.58
543493.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
THETA/BTC
$ 2.01 968.67 203
376015.16
337887.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/BTC
$ 0.015213 58.10 108
80414.00
28573.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015344 348864.12 137
107574.75
44464.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRV/BCH
$ 0.000465 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/USDT
$ 0.109258 1284555.44 337
744057.73
603184.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/ETH
$ 0.109348 4485.74 103
365758.11
22712.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/BTC
$ 0.109444 45668.53 167
568187.67
54878.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/BTC
$ 6.92 16382.42 160
62155.46
173195.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UTK/USDT
$ 0.081335 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/BTC
$ 0.038199 49434.69 88
270961.62
3820.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/USDT
$ 0.038240 562669.39 306
426073.60
444971.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VLX/BTC
$ 0.014177 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VLX/USDT
$ 0.010709 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/ETH
$ 2.29 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/BTC
$ 2.52 666.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/USDT
$ 2.45 464337.89 164
217813.83
96830.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61523.95 1383.40 221
67368.03
47685.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/ETH
$ 61681.70 9707.69 127
1626541.48
793876.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 61589.21 2767.48 346
6724451.65
1286614.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WLITI/USDT
$ 0.004490 0 1
0.004689
0.131305
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WLITI/BTC
$ 0.004995 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WRX/BTC
$ 0.123732 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XBN/USDT
$ 0.000458 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XCUR/USDT
$ 0.220246 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XDC/ETH
$ 0.269881 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XDC/USDT
$ 0.036861 7707.22 161
35932.55
15948.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XDC/BTC
$ 0.034759 0 1
32.95
71.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEM/ETH
$ 0.032632 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEM/USDT
$ 0.034766 1828.84 191
129486.66
171613.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEM/BTC
$ 0.035197 0 1
39.44
11.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/BTC
$ 0.107255 737.94 131
89272.56
61381.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/USDT
$ 0.107429 499016.80 294
552476.27
341293.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/ETH
$ 0.106962 1104.35 98
55040.80
41003.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XMR/ETH
$ 117.53 4924.61 122
114780.56
125664.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XMR/USDT
$ 117.35 87601.50 166
208121.96
229721.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XMR/BTC
$ 117.30 10729.44 84
53174.07
59883.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XRD/USDT
$ 0.059996 0.059997 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XRD/BTC
$ 0.052703 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.495072 2533822.10 384
1712630.89
885105.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.496647 224.97 133
240507.82
357108.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.494792 201472.90 236
779021.86
517036.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.941365 491830.18 198
509423.42
237720.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.005239 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ورج
ورج
Verge
XVG/ETH
$ 0.006540 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.005634 911.08 250
181045.11
250726.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XYM/USDT
$ 0.022999 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XYO/BTC
$ 0.008297 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XYO/USDT
$ 0.008000 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/USDT
$ 6728.68 207665.13 205
375105.71
224661.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/BTC
$ 6694.21 519.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFII/BTC
$ 493.13 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFII/USDT
$ 641.23 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.828498 505842.43 252
521805.98
18711.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZCX/USDT
$ 0.228786 28.36 1
5.53
6.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEC/ETH
$ 21.07 1483.03 112
166155.91
168466.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEC/USDT
$ 20.96 385473.68 263
262977.33
254487.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEC/BTC
$ 21.33 34.08 55
47840.39
62295.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEN/ETH
$ 8.37 1585.05 76
136291.91
122599.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEN/USDT
$ 8.43 23295.68 154
153091.37
177629.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEN/BTC
$ 8.51 2723.84 121
127107.08
123876.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/USDT
$ 0.023404 164613.21 132
309997.39
43759.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/BTC
$ 0.023374 41164.45 105
231761.87
21584.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/USDT
$ 0.484652 21944.96 342
401334.07
488812.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲

مشخصات FMFW.io

توضیحات

نظرات FMFW.io

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین