خبر
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494412
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۳
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61434
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2986.66
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۳
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.444690
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۳

قیمت ارزهای دیجیتال در بیتسو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 83.45 53485.59 234
2668.79
7544.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/BRL
$ 0.446741 29703.71 159
8029.68
8283.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.444690 203654.12 302
1276.24
13293.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.170730 19268.36 167
499.62
147.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APE/USDT
$ 1.19 27728.80 240
381.52
3480.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARB/USDT
$ 1.10 74667.27 315
844.66
14648.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.06 22238.16 309
1832.80
9998.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/USDT
$ 33.57 80722.31 322
1137.05
14688.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/MXN
$ 33.53 60708.69 317
5139.35
14743.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXS/USDT
$ 6.98 29295.75 246
2926.60
185.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BAL/USDT
$ 3.75 2980.33 229
215.18
4072.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.97 2857.31 305
742.94
9120.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/MXN
$ 0.237319 16986.18 275
2027.63
19380.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.235940 11905.20 203
1522.27
4064.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/USDT
$ 465.39 78897.73 270
1057.97
8010.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/BRL
$ 473.53 10129.62 162
1063.10
882.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/MXN
$ 465.44 82258.08 298
11215.08
7932.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/BRL
$ 61786.51 463730.10 394
40051.36
47265.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/COP
$ 60869.79 22944.83 333
32883.06
37379.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 61307.65 1250274.27 386
22247.90
70798.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/MXN
$ 61275.64 4851346.57 488
257197.28
269236.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 61434 3581284.51 482
183184.97
272071.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/DAI
$ 61165.11 14736.81 357
7719.49
8849.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/ARS
$ 74857.98 52056.40 303
984.76
6870.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.108990 162253.00 215
3465.62
2944.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.95 3014.93 126
11.22
920.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.427560 29601.03 172
25.53
1756.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAI/MXN
$ 0.998619 11091.79 245
12804.06
16020.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAI/ARS
$ 1.21 3174.74 182
43.90
2.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147930 168113.34 376
4600.18
8141.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BRL
$ 0.148764 37476.42 252
8592.57
8750.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/USDT
$ 6.59 76427.34 249
1158.14
1894.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/BRL
$ 6.71 3308.74 106
5226.02
1145.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.12 8557.63 126
308.46
1223.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.317600 7417.21 169
485.94
3107.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/ARS
$ 3613.56 17219.68 253 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/BTC
$ 3005.80 6523.19 262
9699.96
2001.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/COP
$ 2975.29 15303.93 275
31261.49
69582.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2995.10 727094.27 412
7335.31
122392.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/MXN
$ 2986.66 620365.38 454
127684.54
208825.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2982.46 66906.24 232
1144.95
5365.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/BRL
$ 3007.62 165920.84 317
24840.51
16041.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTM/USDT
$ 0.673500 59818.23 282
6443.80
3398.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GALA/USDT
$ 0.040090 121821.71 292
1986.98
9134.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRT/USDT
$ 0.241300 21364.18 201
276.70
2083.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LDO/USDT
$ 1.90 15362.68 294
1778.47
3237.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/USDT
$ 13.11 94752.46 356
3774.75
2588.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/BRL
$ 13.26 11857.44 149
3923.03
1311.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LRC/USDT
$ 0.246870 3219.26 84
5.87
423.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/USDT
$ 80.31 102083.38 307
1467.55
3457.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/MXN
$ 80.31 97865.55 369
21657.53
18808.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/BRL
$ 80.52 10475.61 227
8767.78
4199.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/USDT
$ 0.425940 34620.19 239
1221.90
1024.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/MXN
$ 0.426169 43430.47 260
4847.56
16954.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/MXN
$ 0.668339 20485.46 227
1299.14
5581.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.668410 26960.37 281
1230.89
3640.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/BRL
$ 0.673818 10598.79 180
5227.92
1962.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MKR/USDT
$ 3140 44512.17 289
6434.64
9159.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.39 89799.00 311
6996.38
16679.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMG/USDT
$ 0.626600 19104.02 215
490.60
939.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PAXG/USDT
$ 2390.10 45219.93 287
2464.95
2695.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PEPE/USDT
$ -4900000.00 432422.35 318
50233.46
70950.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 6.99 10773.26 177
275.69
95.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QNT/USDT
$ 102.51 15414.99 189
1103.55
2981.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.429820 13802.78 217
59.71
2229.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/BRL
$ -222600.00 970.50 185
6878.88
5092.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/USDT
$ -221400.00 156575.53 410
19049.08
20705.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNX/USDT
$ 2.78 7495.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/MXN
$ 132.46 183482.17 385
17101.54
137943.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 133.01 447044.10 424
25276.54
161964.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 132.60 40730.89 287
2813.82
11842.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/BRL
$ 133.53 70777.04 257
9931.35
9530.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.948100 8240.38 151
106.45
1067.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIGRES/USDT
$ 2.26 20226.16 1
1095.61
15.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/MXN
$ 0.109716 18010.57 351
2327.83
7705.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/USDT
$ 0.109761 31676.93 337
3718.18
5410.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TUSD/BTC
$ 0.992526 7397.74 180
999.81
999.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TUSD/MXN
$ 0.996380 34767.00 307
9859.84
4876.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 6.87 71070.46 213
2300.46
2638.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/MXN
$ 1.00 14704993.33 564
200427.30
410765.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/BRL
$ 1.01 804578.08 306
26375.40
14538.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/COP
$ 0.994683 222915.20 333
36657.28
32596.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/ARS
$ 1.21 1584217.82 372
90065.05
232618.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XLM/USDT
$ 0.107301 21453.04 343
1890.08
21102.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.495410 1141783.95 425
78869.94
68118.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BRL
$ 0.498529 31319.58 242
14891.28
2106.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/MXN
$ 0.494412 10864891.91 467
220806.07
330732.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/COP
$ 0.492384 7217.56 224
27010.00
63323.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494736 74722.55 387
2840.06
8925.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
YFI/USDT
$ 6733 1043.50 157
2586.46
747.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱

مشخصات Bitso

توضیحات

نظرات Bitso

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین