خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61036.57
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2961.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۶
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.436738
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۶
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
529.11
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۶

قیمت ارزهای دیجیتال در فمکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1000FLOKI
1000FLOKI/USDT
$ 0.130242 77311.64 295
697.16
559.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
1000SATS/USDT
$ 0.000249 309279.06 488
169046.48
487109.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
1000VOLT
1000VOLT/USDT
$ 0.000450 4.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
1INCH/USDT
$ 0.373488 226258.60 477
252503.17
452446.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AAVE/USDT
$ 82.32 909690.47 584
321208.33
170588.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ACE/USDT
$ 5.39 215210.79 469
729986.97
1041066.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028156 347691.80 479
105846.70
204976.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/USDT
$ 0.436738 2245575.33 528
3661214.03
3256002.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/USDC
$ 0.436466 116305.39 403
3702.84
4279.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AERO/USDT
$ 1.59 88892.51 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AEVO/USDT
$ 1.53 311609.80 391
19397.63
22101.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AGIX/USDT
$ 0.788721 300587.78 511
498438.55
432709.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AGLD/USDT
$ 1.05 463209.92 462
59895.30
127989.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AI/USDT
$ 0.878978 279860.69 521
610256.86
756684.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ALCX/USDT
$ 24.90 23530.80 307
1752.11
2749.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.165528 393135.02 433
545352.50
454704.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.16 454282.00 402
179162.35
207267.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108285 212668.36 518
149171.31
544681.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ALT/USDT
$ 0.362479 555285.06 488
302535.95
415705.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AMP/USDT
$ 0.007132 388660.51 2
0.136753
0.148534
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANKR/USDT
$ 0.041852 535411.64 485
278394.62
268848.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APE/USDT
$ 1.16 208298.66 454
1509324.55
1383794.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
APE/USDC
$ 1.16 96503.95 356
3116.57
3185.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
API3/USDT
$ 2.18 338501.31 495
371219.29
650948.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APT/USDT
$ 8.84 261893.27 369
1477815.42
1503968.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AR/USDT
$ 24.06 364170.29 493
155400.50
184420.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ARB/USDT
$ 1.08 1121258.35 544
2103660.99
6531422.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARKM/USDT
$ 1.51 450929.45 520
218680.26
327135.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AST/USDT
$ 0.127398 38474.94 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ASTR/USDT
$ 0.095387 152831.04 357
279372.12
356445.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 7.88 104718.99 409
3839.88
4639.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.92 1263721.26 571
2689309.55
3333293.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AUCTION/USDT
$ 15.21 135495.73 460
171615.57
194301.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AUDIO/USDT
$ 0.170477 170197.05 465
101948.25
108777.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AVAX/USDT
$ 32.84 1903132.28 477
2199480.11
1180931.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AVAX/USDC
$ 32.83 267469.56 420
9437.59
10475.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXL/USDT
$ 1.12 307308.72 460
169571.12
193074.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXS/USDT
$ 6.76 474082.60 498
351823.74
287912.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BADGER/USDT
$ 4.11 72231.23 489
438609.12
561578.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.39 51936.20 286
282768.27
516346.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231879 234196.66 435
433040.93
584643.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BCH/USDT
$ 453.64 845898.63 405
5634333.96
5097527.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.873680 622047.29 515
606827.62
465870.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
BICO/USDT
$ 0.489677 420828.09 412
7166.69
7914.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BIGTIME/USDT
$ 0.174044 10246.18 465
338770.84
315780.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.365000 417890.41 510
610214.01
576261.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.399108 366403.54 424
149285.82
183199.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
BNB/USDT
$ 529.11 1780605.23 565
3300423.87
3037746.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNB/USDC
$ 526.22 8417.85 378
11921.77
14692.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNT/USDT
$ 0.671718 261637.85 497
244920.89
192336.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNX/USDT
$ 0.682504 322267.78 521
447705.67
409034.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BODEN/USDT
$ 0.358506 78117.63 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۶:۰۵
BODEN/USDT
$ 0.552326 385206.08 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BOME/USDT
$ 0.008985 1708531.69 434
210498.55
239782.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.69 52092.34 477
301924.24
413925.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/USDT
$ 61036.57 17319775.27 674
18876806.36
21930106.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/TRY
$ 61546.04 99630.60 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
BTC/USDC
$ 60985.13 201948.30 357
364238.14
363308.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
C98/USDT
$ 0.261702 83498.68 481
188913.33
401184.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.63 1190411.21 580
325809.56
594804.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CELO/USDT
$ 1.17 299713.70 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۷
CELO/USDT
$ 0.758084 127541.30 414
77870.78
78538.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023817 104821.77 440
127480.11
266981.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CFX/USDT
$ 0.224869 308388.75 447
839234.82
1054979.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHESS/USDT
$ 0.198173 159550.54 260
645.78
520.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.106882 287454.22 506
325602.10
508940.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
COMBO/USDT
$ 0.631913 93297.28 274
1093.22
1184.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.88 427318.47 526
339735.59
359791.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CORE/USDT
$ 2.23 38820.98 269
293185.43
201919.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۵:۱۷
CORE/USDT
$ 2.10 236000.37 423
92101.84
152647.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
COS/USDT
$ 0.011225 225207.48 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
COTI/USDT
$ 0.104771 516538.35 509
95979.82
219279.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CREAM/USDT
$ 48.94 139759.00 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CREAM/USDT
$ 52.30 62851.00 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۵:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.416921 751610.66 356
164666.46
146463.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CVX/USDT
$ 2.49 284725.24 474
126795.05
129013.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CYBER/USDT
$ 8.12 59305.63 511
740535.42
629568.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DAI/USDT
$ 0.998770 7643.68 418
15309.51
4553.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DAR/USDT
$ 0.146970 126547.05 414
196214.48
204962.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.04 351108.80 468
312849.00
327821.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DEFI/USDT
$ 0.113888 1280.26 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DEGEN/USDT
$ 0.024289 237503.27 478
248782.01
231590.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
DEGO/USDT
$ 2.10 36494.46 292
1555.71
1773.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DENT/USDT
$ 0.001232 248400.24 382
54056.21
37870.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DEXE/USDT
$ 11.86 15104.80 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.533890 63834.73 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۴:۳۵
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.448746 18426.22 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.144440 3411107.75 510
3318938.52
4004812.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.144732 96383.00 378
7678.25
7642.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
DOT/USDC
$ 6.45 150050.52 436
9832.62
8984.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
DOT/USDT
$ 6.47 1149882.31 520
1870527.84
1973784.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DUEL/USDT
$ 0.016162 170646.30 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
DYDX/USDT
$ 2.05 778026.48 486
678499.08
763162.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DYM/USDT
$ 3.56 146984.90 490
85236.31
344409.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
EDU/USDT
$ 0.551762 184636.36 517
826365.47
437019.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ELF/USDT
$ 0.542425 244277.16 382
4066.95
4744.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENA/USDT
$ 0.897692 3743520.26 406
427724.13
416898.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDC
$ 0.310633 13761.86 393
5562.59
4512.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.312041 460193.85 487
145983.79
280768.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ENS/USDT
$ 12.92 340965.26 545
233505.12
318264.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EOS/USDT
$ 0.716899 763748.26 407
230952.82
213688.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 4.29 210516.57 490
178304.61
74291.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ETC/USDT
$ 24.93 84592.28 295
1028490.87
1145178.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/USDT
$ 2961.19 3648640.43 636
32337089.17
42245562.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/TRY
$ 2982.00 125073.47 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ETH/USDC
$ 2959.09 141682.00 517
111115.68
120193.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ETHFI/USDT
$ 3.44 1258594.61 411
131888.46
148823.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FET/USDT
$ 1.95 2469283.51 482
548283.33
578766.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.74 92778.19 295
1281853.63
1080920.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FIS/USDT
$ 0.538815 31700.92 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FLR/USDT
$ 0.031494 30906.48 384
21313.96
26660.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FLUX/USDT
$ 0.856082 19824.40 411
8328.76
8798.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.00 21674.15 471
297504.65
399403.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FTM/USDT
$ 0.652408 2763698.10 520
2691292.61
2849290.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FUN/USDT
$ 0.006173 44930.30 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۷
FUN/USDT
$ 0.005259 25920.53 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FXS/USDT
$ 4.71 861813.60 520
282482.87
396379.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.47 154853.88 357
312562.93
363512.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
GALA/USDT
$ 0.039275 1241212.92 447
935934.47
1130807.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GLM/USDT
$ 0.341363 64895.17 482
212647.50
319988.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
GLM/USDT
$ 0.384987 25603.32 492
157550.77
177207.76
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.227969 82057.04 467
904356.34
1057959.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GMTT
GMTT/USDT
$ 0.339263 201438.08 87
12281.81
11622.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
GMX/USDT
$ 27.63 24973.61 465
135571.45
144421.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GNS/USDT
$ 3.26 19082.34 422
5134.75
6766.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GRT/USDT
$ 0.237483 1335542.15 542
590019.62
672456.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.13 121207.52 425
41934.41
44051.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
HFT/USDT
$ 0.292860 14505.79 457
75985.28
215265.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HIFI/USDT
$ 0.765490 97043.09 432
402998.61
644585.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HIGH/USDT
$ 2.21 181852.47 466
84817.03
123964.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HOOK/USDT
$ 0.877379 78278.29 295
348359.69
217038.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002128 350952.99 474
247201.06
231502.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ID/USDT
$ 0.691842 205738.16 509
235033.72
225414.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
IDEX/USDT
$ 0.053483 310201.23 14
0.427531
0.499654
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ILV/USDT
$ 85.73 233883.81 488
300740.36
369471.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IMX/USDT
$ 1.82 1059506.70 424
164386.50
436036.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
INJ/USDT
$ 25.37 968172.68 546
1166778.17
1354342.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IOTX/USDT
$ 0.050539 117954.13 444
95321.11
98927.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
IOTX/USDT
$ 0.060809 373355.72 524
196160.90
206285.97
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۴:۳۵
IQ/USDT
$ 0.008268 95938.41 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JASMY/USDT
$ 0.017640 366676.22 438
178728.49
195977.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JOE/USDT
$ 0.497632 200287.98 457
441184.75
670208.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
JTO/USDT
$ 2.67 382288.53 544
928787.05
780068.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JUP/USDT
$ 0.921711 582117.67 524
800176.49
533828.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JUV/USDT
$ 2.64 41372.22 355
2867.03
1992.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KEY/USDT
$ 0.006524 88009.93 11
0.489532
0.557212
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KLAY/USDT
$ 0.172376 61190.19 458
335092.64
361818.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
KNC/USDT
$ 0.549424 329763.15 515
258189.72
287669.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KSM/USDT
$ 29.77 304400.28 448
563119.41
528223.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LDO/USDT
$ 1.85 919826.37 531
775774.21
844986.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LEVER/USDT
$ 0.002310 31926.76 488
106778.74
174733.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/USDT
$ 12.89 671965.80 405
3777868.12
4063819.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/USDC
$ 12.89 119633.74 407
4599.93
5455.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
LIT/USDT
$ 0.956868 154529.39 388
479644.03
418388.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
LOKA/USDT
$ 0.249366 33415.49 306
493.25
528.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LOOKS/USDT
$ 0.101786 23863.69 231
410.82
644.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LQTY/USDT
$ 0.963864 66991.18 295
211486.92
265464.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
LRC/USDT
$ 0.240886 95531.90 468
256929.61
294953.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDC
$ 78.63 54447.37 401
10819.77
10094.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDT
$ 78.71 598046.74 483
2117857.10
2748029.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTO/USDT
$ 0.196051 57880.12 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.579918 63357.77 509
28856.25
39013.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
LUNC/USDT
$ -960200.00 205887.36 502
1074886.30
1035030.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
MAGIC/USDT
$ 0.732299 158113.92 459
50688.98
52280.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
MANA/USDT
$ 0.416921 428866.23 468
463105.86
489493.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANA/USDC
$ 0.415777 321716.62 353
2655.36
2220.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANTA/USDT
$ 1.77 437715.61 555
299874.58
575264.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASA/USDT
$ 0.181080 87081.20 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASK/USDT
$ 3.19 373487.58 479
461860.35
489043.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.655505 517621.64 573
2549236.32
2692981.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/USDC
$ 0.654149 591818.49 404
6125.62
5745.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MAVIA/USDT
$ 7.16 29494.92 546
132441.45
136589.94
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۳
MAVIA/USDT
$ 2.85 220818.37 500
100583.15
203199.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.071750 493244.97 21
0.683099
0.809242
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.024546 456996.50 532
292838.71
694240.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
MEW/USDT
$ 0.005148 1258174.24 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MKR/USDT
$ 3107.40 4146606.45 514
665184.05
1166639.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MKR/USDC
$ 3098.34 1281568.72 328
5752.57
9085.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MLN/USDT
$ 20.29 21480.26 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MOVR/USDT
$ 11.91 72445.25 295
118881.12
439909.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
MTL/USDT
$ 1.42 242580.17 524
226433.81
300791.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.137706 94819.84 295
163695.41
141971.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.23 1806094.93 520
826521.37
892555.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NEXO/USDT
$ 1.20 126671.27 306
5208.86
3986.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
NFP/USDT
$ 0.390401 157236.32 508
184768.54
399062.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
NGL/USDT
$ 1.13 22001.95 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NMR/USDT
$ 37.09 10300.48 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۴:۴۴
NMR/USDT
$ 22.86 35633.26 487
490723.30
638157.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NTRN/USDT
$ 0.671518 239576.33 527
234436.91
392856.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NULS/USDT
$ 0.664712 178475.15 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCEAN/USDT
$ 0.821333 896111.92 442
300615.75
287489.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OMG/USDT
$ 0.610471 576179.84 523
335060.07
298320.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OMNI/USDT
$ 25.80 1141282.49 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONDO/USDT
$ 0.783004 802574.07 485
216283.56
211865.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONDO/USDT
$ 0.451420 99598.63 511
192025.35
415241.70
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۳
ONT/USDC
$ 0.281149 76901.82 345
5904.88
4190.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONT/USDT
$ 0.281660 717321.47 474
291667.31
352867.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
OP/USDT
$ 2.12 413179.83 566
1488703.14
1641002.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OP/USDC
$ 2.12 1150462.62 409
6319.32
8524.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORCA/USDT
$ 2.17 1553.42 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORDI/USDT
$ 41.09 1417932.46 568
926069.09
1658226.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PAXG/USDT
$ 2393.85 617827.58 462
222037.72
84443.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PENDLE/USDT
$ 5.96 407210.95 532
935222.48
629590.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PENG/USDT
$ 0.228776 29052.16 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEOPLE/USDT
$ 0.023107 175258.35 485
342540.11
377701.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PEPE/USDT
$ -4780000.00 4556281.64 1
0.037248
0.032582
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PERP/USDT
$ 1.00 216899.19 461
72855.32
111193.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PHA/USDT
$ 0.187274 200771.52 279
3890.91
2558.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.79 312230.37 490
239620.24
152895.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PIXEL/USDT
$ 0.518494 22473.78 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۲
PIXEL/USDT
$ 0.385998 517590.42 515
319572.99
217587.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PMG/USDT
$ 0.105216 2.93 1
18.06
396.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
POND/USDT
$ 0.021037 155092.41 1
0.199953
0.205708
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PORTAL/USDT
$ 0.947631 259863.75 511
213339.81
283036.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PORTO/USDT
$ 2.47 504203.49 361
4775.54
3386.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PRCL/USDT
$ 0.456952 139189.07 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PT/USDT
$ 0.811325 1642185.86 424
41519.61
14587.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PUNDIX/USDT
$ 0.523128 165138.58 358
3035.45
3460.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.64 276274.15 387
3511.26
3460.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PYTH/USDT
$ 0.566236 190057.66 465
297884.26
504642.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
QNT/USDT
$ 99.78 483541.41 525
98398.59
337460.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QTUM/USDT
$ 3.65 352913.80 516
300964.07
490314.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.056692 27272.65 342
2483.48
2544.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RAD/USDT
$ 1.66 47975.33 457
92023.29
110451.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RATS/USDT
$ 0.000120 13974.61 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RAY/USDT
$ 1.43 160207.75 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
RDNT/USDT
$ 0.199472 59385.71 470
349909.71
344828.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001901 154933.30 463
45541.58
126688.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.057869 485448.85 502
127073.76
331541.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RLC/USDT
$ 2.30 121297.70 510
97175.15
113838.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.51 677036.08 552
346510.72
648707.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RON/USDT
$ 3.04 167984.13 496
118094.95
249875.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.38 21721.29 342
20802.26
36833.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005560 1167946.28 469
185152.34
319885.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SAGA/USDT
$ 3.37 902912.05 474
189651.37
193493.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.421325 1645372.69 525
1047216.57
1241992.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SANTOS/USDT
$ 6.35 764417.07 420
21691.76
14505.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SEI/USDT
$ 0.482972 615567.20 529
438879.19
532066.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.774493 252777.72 369
241073.43
82169.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SHDW/USDT
$ 1.04 1625.81 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHIB/USDT
$ -217300.00 941925.59 3
0.604821
0.848851
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHIB/USDC
$ -217200.00 237421.02 1
0.004995
0.005227
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SKL/USDT
$ 0.092091 250133.26 453
362705.11
195986.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLERF/USDT
$ 0.400309 1059632.33 434
131499.52
194461.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLN/USDT
$ 5.42 2218.12 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۳
SLN/USDT
$ 1.94 1204.41 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLP/USDT
$ 0.003727 186119.54 472
63263.37
58211.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SNX/USDT
$ 2.73 301483.80 498
315700.72
336625.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOL/USDC
$ 129.97 195545.20 344
1647.52
1864.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SOL/USDT
$ 130.16 8456820.69 625
5624193.76
6174131.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPELL/USDT
$ 0.000810 282823.13 508
93177.60
218532.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SSV/USDT
$ 35.19 32061.52 483
574563.23
518749.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STRK/USDT
$ 1.21 639086.17 557
266538.84
951020.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STX/USDT
$ 2.22 583182.17 519
282684.83
282210.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SU/USDT
$ 0.001500 445.90 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۲۰:۳۳
SUI/USDT
$ 1.22 4547801.64 487
1291379.17
1008178.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUPER/USDT
$ 0.895277 287308.77 510
361753.61
177909.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SUSHI/USDC
$ 0.924504 4380.50 305
1876.18
2132.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.924713 677408.20 491
1562878.18
1664418.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SYN/USDT
$ 0.943767 49131.26 393
45165.09
49006.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
T/USDT
$ 0.031616 59183.45 485
316345.74
406190.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TAO/USDT
$ 658.63 4126.01 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۴:۳۷
TAO/USDT
$ 451.83 100450.96 475
79187.58
149894.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
TIA/USDT
$ 9.78 255645.90 522
566934.10
577068.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.385847 197228.92 336
2675.73
2270.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015038 313843.46 475
149387.88
168656.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TNSR/USDT
$ 0.828839 748979.13 383
78273.04
88397.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
TOKEN/USDT
$ 0.096725 66279.08 489
272869.86
378985.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
TOMI/USDT
$ 0.515127 28742.89 9
63.02
20.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TON/USDT
$ 5.94 712125.08 456
293656.16
394136.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 50.68 37445.09 269
236452.14
296420.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.113464 362630.33 517
502124.17
635447.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
TRX/USDT
$ 0.108835 3010530.62 565
1166563.19
1376771.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/USDC
$ 0.108752 28714.60 409
8780.22
10296.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TURBO/USDT
$ 0.000537 9014.19 3
0.320573
0.368035
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TUSD/USDT
$ 0.999971 15564.22 207
487096.88
392901.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 0.999363 47594.27 463
38403.47
178345.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UMA/USDT
$ 2.51 260556.59 489
180854.78
506997.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 3.42 226939.03 488
292753.33
310552.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
UNI/USDT
$ 6.75 1142720.72 576
1966612.66
1803800.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
USDC/USDT
$ 1.00 5946716.86 529
1439774.20
1047223.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
USDP/USDT
$ 1.00 127446.11 334
207105.95
237776.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.01 181864.53 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.071955 11625.86 356
19695.90
17579.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VIB/USDT
$ 0.090129 44112.13 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VIDT/USDT
$ 0.033516 37113.42 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VOXEL/USDT
$ 0.226969 132786.01 368
5378.23
5018.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
W/USDT
$ 0.551425 495762.57 383
83959.68
90424.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
WAVES/USDT
$ 2.37 195679.56 357
1409771.98
497315.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61279.67 73534.90 418
18148.06
7116.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
WEN/USDT
$ 0.000190 102959.38 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WIF
WIF/USDT
$ 2.34 713820.57 536
966259.46
1027705.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000116 27245.72 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/USDT
$ 4.62 521731.66 482
515899.53
629658.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XAI/USDT
$ 0.661110 232436.93 524
510757.24
679169.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XLM/USDC
$ 0.105144 176570.33 316
3209.66
2900.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
XLM/USDT
$ 0.105481 994885.83 539
777618.28
1025704.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.487439 308389.87 424
8163.65
7968.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.488031 3140496.90 565
6725976.96
6926999.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.922870 670056.10 434
989589.98
1024336.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XVS/USDT
$ 9.35 318987.27 536
193372.26
214390.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
YFI/USDT
$ 6623.11 101840.44 334
642410.82
645707.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.805221 2287043.83 527
274564.96
386282.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZEC/USDT
$ 20.64 485526.77 463
362561.82
436730.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZETA/USDT
$ 1.20 56623.81 453
277472.93
626467.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZETA/USDT
$ 2.41 238189.43 489
397461.49
386088.21
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۴:۵۲
ZEUS/USDT
$ 0.640694 113192.06 522
125609.91
292288.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ZK/USDT
$ 1.62 82182.63 470
108413.49
142669.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZRX/USDT
$ 0.472764 78012.54 471
268850.75
435925.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱

مشخصات Phemex

توضیحات

نظرات Phemex

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین